SZTE ÁOK Onko

 

6725 Szeged, Semmelweis u. 6.
Levélcím: 6701 Szeged, Pf.: 427

titkárság tel.:

+36 62 545 398

fax:

+36 62 545 712

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Igazgató:

Dr. Burián Katalin
egyetemi docens

Az intézet bemutatása

Az intézet bemutatása

A Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézetét 1976-ban alapították azzal a céllal, hogy egy széles spektrumon működő mikrobiológiai diagnosztikai centrum álljon rendelkezésre az egyetemi klinikák járó és fekvőbetegei számára.

Az Intézet első igazgatója Prof. Dr. Földes József 1976 -1993 között vezette az akkor még Központi Klinikai Mikrobiológiai Laboratóriumnak nevezett intézményt. Prof. Dr. Nagy Erzsébet vezetésével (1993-2009. június 30.) a névváltozással együtt az Intézet az orvosi mikrobiológiai szakorvos képzést koordináló, vezető hazai intézet lett. 2009. július 1.-től 2012. november 13-ig az intézetvezetői megbízást Prof. Dr. Deák Judit egyetemi tanár kapta meg. 2012. november 14-től 2018. november 9-ig, Dr. Urbán Edit egyetemi docens volt az intézetvezető. Jelenleg 2018. november 10-től Dr. Burián Katalin egyetemi docens az intézetvezető.

Az Intézet különböző részlegei hagyományos és molekuláris genetikai módszereket alkalmazva rutin diagnosztikai tevékenységet folytat a bakteriológia, virológia, mikológia és parazitológia legszélesebb területein.

A bakteriológiai részlegen működik a Nemzeti Anaerob Referencia Laboratórium, illetve a virológiai részleg ad helyet a Nemzeti Chlamydia Referencia Laboratóriumnak. Az Intézet 2004-ben szerzett - elsőként a hazai mikrobiológiai diagnosztikai laboratóriumok közül - akkreditált státuszt. Az Intézetet 2012.-ben ismételten reakkreditálták. Az Intézet 2009-ben  elnyerte a European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) „Collaborative Center"  statust, mely alapján hivatalosan fogad továbbképzésre európai országokból kollégákat  a klinikai mikrobiológia különböző területeiről.

Az Intézet diplomás munkatársai részt vesznek a magyar és angol nyelvű graduális képzésben különböző kötelezően választható kurzusok meghirdetésével az orvoskaron, illetve alkalom szerűen, meghívásra átoktatásban más karok által meghirdetett kurzusokon. A postgraduális képzés során az Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori iskola Orvosi Mikrobiológiai programja keretében elletve a Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori iskola Fogorvostudományi kutatások programja keretében PhD képzés folyik klinikai mikrobiológiai témákban. Az orvosi mikrobiológiai szakorvosképzésben a dél-kelet magyarországi régióhoz tartozó rezidensek képzését irányítja.

Az Intézetben kutatómunka folyik a klinikai mikrobiológia különböző területein: új diagnosztikai módszerek kipróbálása és értékelése a klinikai mikrobiológia különböző területein; humán patogén anaerob baktériumok antibiotikum rezisztenciájának követése, a rezisztencia genetikai hátterének vizsgálata, virulencia gének kimutatása; C. difficile toxintermelés vizsgálata a törzsek tipizálása és rezisztencia vizsgálata; aerob baktériumok veszélyes rezisztencia mechanizmusainak vizsgálata (ESBL termelés, multirezisztens pseudomonasok vizsgálata); új módszerek bevezetése és alkalmazása vírus infekciók diagnosztikájában; molekuláris genetikai módszerek alkalmazása direkt kórokozó kimutatásra klinikai mintákban; sarjadzó gombák antimycotikum érzékenységének vizsgálata, PFGE alkalmazása a tipizálásban, stb. Az Intézet rendelkezik egy MALDI-TOF készülékkel, melyet mind a rutin diagnosztikában, mind a kutatásban nagy sikerrel alkalmaz.

Az Intézet munkatársainak kutatómunkában elért eredményeit az Intézet publikációs tevékenysége, illetve a munkatársak hazai és nemzetközi fórumokon elhangzó előadásai bizonyítják.

2015. január 15.

kmdi k

Mintaátvétel


A beteghordó, vagy beteg által hozott vizsgálati anyagot a mintaátvevő helyiség ablakában elhelyezett anyagátvevő füzetben regisztrálja a mintát hozó. A nagy tételben, autóval beszállított mintákat az anyagátvevő a vizsgálatkérő lapokkal egyeztetve veszi át.