SZTE ÁOK Onko

 

6725 Szeged, Semmelweis u. 6.
Levélcím: 6701 Szeged, Pf.: 427

titkárság tel.:

+36 62 545 398

fax:

+36 62 545 712

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Igazgató:

Dr. Burián Katalin
egyetemi docens

Tájékoztató

Vizsgálatkérések:

 1. Intézetünk minden OEP szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatást végző beküldőtől fogad vizsgálati kéréseket.
 2. Magánbetegeknek az SZTE, Általános Orvostudományi Kar Controlling Osztályának szabályozása szerinti finanszírozás ellenében végzünk vizsgálatot.
 3. Egyedi szerződéskötésekre is lehetőség van magánorvosok, egyéb megrendelők számára. Ilyen irányú kérdésükkel, kérésükkel keressék Intézetünk munkatársait.

Mintavételi eszközök:

Intézetünk, igénylés és utólagos finanszírozás ellenében, korszerű mintavételi eszközöket bocsát rendelkezésre. Saját beszerzés esetén szakmai javaslatot adunk a megfelelő mintavételi eszközökre.

Vizsgálati anyagok beérkezése:

 1. A Klinikai Központ területéről: - rendszeres központi anyagszállítás - egyedi, a beküldő által biztosított beszállítás
 2. Klinikai Központon kívül: - a beküldő által biztosított beszállítás

Vizsgálati anyagok fogadása:

Bakteriológia Részleg
Tel: 06-62-545958
Hétfőtől-péntekig: 8.00-22.00 óráig
(21.30 óráig beérkező minták fontossági sorrendben kerülnek még aznap feldolgozásra)
Szombat-vasárnap- ünnepnap: 8.00-12.00 óráig
Munkaidőn túl SÜRGŐS minta esetén a készenléti ügyeletes diplomás behívható.
Klinikai Központon belül: 10-59

Virológia – Szerológia- Molekuláris biológia Részleg
Tel: 06-62-545888

Hétfőtől-péntekig: 8.00-16.00 óráig
(8.00-14.00 óráig beérkező minták kerülnek még aznap regisztrálásra, vagy feldolgozásra a részleg saját munkarendjének megfelelően)
-

Parazitológia-Szerológia- Mikológia Részleg
Tel: 06-62-545402

Hétfőtől-péntekig: 8.00-16.00 óráig
(gyorstesztek és sürgős anyagok feldolgozása, az egyéb mintákat a részleg saját munkarendjének megfelelően dolgozza fel).
-

SÜRGŐS vizsgálatkérésre van lehetőség telefonon történt egyeztetés alapján (4x-es elszámolási szorzó alkalmazásával).

Visszautasítandó minták:

Nem fogadható el a vizsgálati anyag, ha:

 • az minden próbálkozás ellenére sem azonosítható, a mintavétel ismételhető
 • a kísérőlapon és a mintán feltüntetett adatok nem egyeznek *
 • a minta megnevezése nincs feltüntetve *
 • a vizsgálati anyag beszáradt
 • a vizsgálati anyag a tartályból kifolyt, fertőzésveszélyes
 • a mintaszállítás, tárolás közben annyira sérült, hogy kontaminálódhatott a környezettel, vagy eredeti állapota jelentősen sérült
 • a mintavétel óta 24 óránál hosszabb idő telt el és a minta nem a megfelelő transzport közegben érkezett
 • a mintavétel óta 48 óra vagy annál hosszabb idő telt el, még a transzport közegben érkezett is.

* Az intézet a hiányzó adatokat telefonon történő egyeztetés során megpróbálja tisztázni, a visszautasítás csak ennek sikertelensége esetén történik meg.

Anaerob feldolgozásra alkalmatlan anyagok:

 • a mintavétel során a normál flórával történő kontaminációnak kitett anyagok
 • száraz vattatamponon, vagy natívan érkezett anyag 30 percen túl hűtőszekrényben tárolt anyag
 • felső- és alsó légúti váladékok (torok, orr, nasopharyngeális váladék, szokásosan ürített vagy oro-, valamint nasotracheális leszívással nyert köpet, trachea, „mély vak” BAL), (kivétel a kettős lumenű katéterrel vett minta)
 • nem kettőslumenű katéterrel vett bronchoscopos váladék
 • spontán ürített, vagy katéteres vizelet (kivétel a suprapubikus aspirációval vett minta)
 • gingiva tampon
 • gyomor és vékonybél tartalom (kivéve, ha kontaminált vékonybél szindróma irányába történik a vizsgálat)
 • vastagbél tartalom, széklet (kivéve, ha C. botulinum vagy C. difficile irányába történik a vizsgálat)
 • vaginális vagy cervikális váladék (kivéve, ha BV irányába történik a vizsgálat)
 • decubitális fekély felszínéről, illetve egyéb, sebfelszínről vett váladék
 • nem megfelelően fertőtlenített bőr, vagy nyálkahártya felszínén keresztül vett vizsgálati anyag
 • drain-csövek, CVC végek

 

Az SZTE SZGYAKK Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet által kiadott mikrobiológiai leletek az alábbi információkat tartalmazzák:

 • A laboratórium nevét, OEP kódját, pontos címét, telefonszámát, az intézetvezető nevét, honlap elérhetőséget, NAT által akkreditált státuszra való hivatkozási szám
 • A minta sorszámát
 • A beküldő pontos adatait
 • A minta beérkezésének időpontját
 • A betegre vonatkozó azonosító adatokat
 • A mintavétel időpontját
 • A vizsgálati anyag jellegét
 • A leletezés időpontját
 • Az ellenőrzés időpontját
 • A mikrobiológiai vizsgálat eredményét
 • Akkreditált vizsgálatoknál az akkreditáltságra való hivatkozást
 • Megjegyzéseket, kiegészítéseket
 • Az eddig elvégzett vizsgálatok kódszámait
 • Ezek pontszámát
 • A leletet kiadó diplomás kódját, nevét, végzettségét
 • Az elvégzett vizsgálatok azonosítója megtalálható honlapunkon a Szolgáltatási jegyzékben

Leletátfordulási idő:

Bakteriológia
Negatív eredmény 24-48 óra
Pozitív eredmény 48-72 óra
Hemokultúra negatív eredmény 5-21 nap
Hemokultúra pozitív eredmény Pozitív jelzést követő 48 óra
Anaerob izolátumok esetén 4-7 nap
Gomba tenyésztés 7 nap
Lassan növő baktériumok esetén 5-21 nap
Mycoplasma, Ureaplasma kimutatás (genitális minta) negatív eredmény 2 nap
Mycoplasma, Ureaplasma kimutatás (genitális minta) pozitív eredmény 3-4 nap
Clostridium difficile toxin kimutatás eredmény 1-3 nap
Virológia-Szerológia- Molekuláris diagnosztika
Szerológiai vizsgálatok 1-14 nap, vizsgálattól függően
CMV, HSV1-2, EBV, enterovírus, parvovírus B19, TBC, légúti (PCR) 1-14 nap
HBV, HPV, C.trachomatis (PCR) 2-4 hét
HCV qualitatív/ quantitatív (PCR) Egyeztetés szerint (kb. 4-8 hét)
Megfelelő számú vizsgálati anyag esetén a vizsgálatok a megadott határidőn belül elvégzésre kerülnek. Az egyes szerológiai vizsgálatokat a hét meghatározott napján végzik a részlegek, saját munkarendjüknek megfelelően.
Parazitológia- Szerológia- Mikológia
Parazitológiai- szerológiai- mikológiai vizsgálatok 1-30 nap, vizsgálattól függően
Fonalas gomba tenyésztés esetén 1-30 nap
Megfelelő számú vizsgálati anyag esetén a vizsgálatok a megadott határidőn belül elvégzésre kerülnek. Az egyes szerológiai vizsgálatokat a hét meghatározott napján végzik a részlegek, saját munkarendjüknek megfelelően.

Eredmény kiadás: MedSolon keresztül kért vizsgálatokat MedSolon keresztül küldjük vissza.

Nem on-line kért vizsgálatok eredményét postázzuk.

Szakmai konzultáció fertőzés okozta kórképek diagnosztikája és terápiája, mintavétel, beküldés módja témában ill. panasz és reklamáció esetén intézetünk munkatársaival:

Virológia, Virológiai szerológia, Molekuláris mikrobiológiai diagnosztika:

Dr. Terhes Gabriella egyetemi adjunktus,PhD, Klinikai mikrobiológus (06-62-545-888)

Dr. Sárvári Károly Péter egyetemi tanársegéd, mikrobiológus szakorvos (06-62-545-888)

Bakteriális infekciók:

Dr. Lázár Andrea egyetemi tanársegéd, mikrobiológus szakorvos (06-62-545-958)

Parazitológia, Szerológia, Mikológia:

Csányiné Dr. Dóczi Ilona egyetemi adjunktus,Ph. D., klinikai mikrobiológus, (06-62-545-399)

További szakmai konzultáció és terápiás javaslat:

Dr. Hajdú Edit osztályvezető egyetemi docens, PhD, mikrobiológus, infektológus szakorvos, SZTE SZGYAKK Infektológus konzillárius (Klinikai Központon belül hívható: 10-17), 24 órás elérhetősége biztosított munkanapokon és munkaszüneti napokon egyaránt

Munkahelye: SZTE, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Infektológiai Osztály, 6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Vírus szerológia heti beosztás

Parazitológia-Szerológia-Mikológia heti beosztás

Enterális heti beosztás

kmdi k

Mintaátvétel


A beteghordó, vagy beteg által hozott vizsgálati anyagot a mintaátvevő helyiség ablakában elhelyezett anyagátvevő füzetben regisztrálja a mintát hozó. A nagy tételben, autóval beszállított mintákat az anyagátvevő a vizsgálatkérő lapokkal egyeztetve veszi át.