SZTE ÁOK Onko

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 109.

Telefon: 06 62 545 553; Fax: 06 62 342 331

Oktató rendelő:
Tel .:

6722 Szeged, Tisza L. krt 97.
06 62 545 552, 06 62 545 555

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Igazgató:

Prof. Dr. Varga Albert
intézetvezető egyetemi tanár

Telefon:

06 62 545550

Családorvosi Intézet és Rendelő épületeAz Intézet 1996-ban kezdte meg önálló tevékenységét a SZOTE Általános Orvoskarán 1991-ben alakult Családorvosi Oktató Csoport jogutódjaként.

Elsődleges küldetése a rendszerváltás után megindult többszintű profil oktatási feladatok teljesítése volt, 1991-től az orvostanhallgatók, 1992-től a háziorvos rezidensek, 1993-tól pedig a rendszerben működő, akkor szakképesítéssel még nem rendelkező orvosok felzárkóztató háziorvostan képzése volt és maradt, 1998-tól pedig kiegészült a háziorvosok kötelező továbbképzéséből adódó oktatási feladatok teljesítésével.

 

 Graduális szinten az orvostanhallgatók 70-90 %-át oktatjuk közel 20 éve két félévben Családorvosi Ismeretekre, évente 40-50, felerészben frissen végzett, felerészben más szakmából átkerülő orvos szakképzését és szakképesítését valósítjuk meg. Előbbieken túl a régióban működő mintegy 1.000 háziorvos számára biztosítunk megfelelő számú és minőségű programokat továbbképzési kötelezettségük maradéktalan teljesítésére, ld. előbb.

Az intézet megalakulása óta működtet oktató Családorvosi Oktató Rendelőt, mely többek között a hallgatóság gyakorlati képzését szolgálja.

Kezdettől folyik tudományos tevékenység az Intézetben önállóan, illetve más egyetemi, és/vagy külső kutatók, kutató csoportok együttműködésében. A tudományos tevékenységet a kezdetek óta mindenekelőtt pályázati forrásokból fedezzük. Elsősorban azokban a projektekben nyertünk tapasztalatokat, amelyekben a háziorvos kollegák és praxisaik adatszolgáltatása képezte a kutatások lényegét, magunk pedig a koordinációban az eredmények feldolgozásában és közzétételében működünk közre.

 Tisztelettel:

 Prof. Dr. habil Hajnal Ferenc
tanszékvezető egyetemi tanár

Csorv int

egyetem 05