SZTE

Elnök: Prof. Dr. Lengyel Csaba

Elnöki Hivatal címe:
6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107. I. em.

Központi telefonszám: 62/544-000
E-mail: office.elnok @ med.u-szeged.hu

SBO kiadvany

(A megtekintéshez kattintson a képre!)

6725 Szeged, Semmelweis u. 6.

Osztályvezető: Dr. Pető Zoltán egyetemi docens

A diszpécserpultok érhetőségei:

06 62 342-466
06 62 342-477
06 62 342-488
06 62 342-499

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) élt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázati lehetőséggel, és olyan egészségügyi fejlesztésbe kezdett, amely alapvetően megváltoztatja városunk, illetve a régió egészségügyi ellátását.

A fejlesztések eredményeképpen létrejövő központi klinikai tömb modern, jól felszerelt, XXI. századi egészségügyi ellátást kínál a lakosság részére. A helikopter-leszállóval városképi jelentőségűvé váló épület ad otthont az új Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztálynak (SBO).

Az SBO a Szeged 6725, Semmelweis u. 6. szám alatti Új Klinika földszintjének B és D szárnyán, valamint a szárnyak között elhelyezkedő, helikopter-leszállót is tartalmazó épületrészén található.

A SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS ELŐNYEI

Az SBO elsődleges feladata a sürgősségi ellátásra szoruló járó- és fekvőbetegek leggyorsabb, szakszerű és hatékony ellátása.

Azzal, hogy a mentőszolgálat a belgyógyászati, traumatológiai, neurológiai, sebészeti betegeket a korábbiaktól eltérően egy helyre szállítja, lehetővé válik:

a betegutak lerövidítése,

a párhuzamos diagnosztikai és terápiás ellátások megszüntetése,

a betegellátás színvonalának minőségi javítása,

a hatékonyság és költség-hatékonyság növekedése.

Az SBO interdiszciplináris jellege növeli a helyes diagnózis(ok) gyors felállításának és a megfelelő kezelés(ek) mielőbbi elkezdésének esélyét. A nem sürgősségi, tervezhető (elektív) vizsgálatok és kezelések elvégzése jobban csoportosíthatóvá, jobban szervezhetővé válik, növekszik az ellátás kiszámíthatósága, minősége.

Az időben nyújtott szakszerű kezelés csökkenti az elkerülhető halálozások számát és a tartós egészségkárosodások kialakulását, növeli az egészségben töltött életévek számát, az egészség nyereséget.

Az új létesítmény növeli a legmagasabb szintű egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés esélyét a rászorulók között.

A SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÓ OSZTÁLY (SBO) MŰKÖDÉSE

Az alapellátás, illetve az alapellátási ügyelet által beutalt, a mentők által szállított, valamint a sürgősségi ellátást maguktól kereső betegek és sérültek egy központi helyre érkeznek, ahol az SBO orvosai fogadják őket, illetve az összes sürgősségben érintett szakma képviselője is rövid időn belül elérhető.

Az SBO bevezetése a nap 24 órájában, heti 7 napon keresztül átveszi a projekt által érintett Klinikák – a Traumatológiai Klinika, a Neurológiai Klinika, az I. sz. Belgyógyászati Klinika, a II. sz. Belgyógyászati Klinika, a Sebészeti Klinika, bizonyos betegségek területén a Pszichiátriai Klinika sürgősségi betegellátási feladatait.

Fontos tudni, hogy az SBO csak az akut betegellátásra szoruló betegekkel foglalkozik. Nem feladata tervezett beavatkozásokat, kontroll vizsgálatokat elvégezni, illetve elfogyott gyógyszer pótlására receptet sem itt lehet felíratni. Ezeket a szolgáltatásokat továbbra is a háziorvosnál, illetve a szakrendeléseken lehet elérni.

A SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÓ OSZTÁLY FUNKCIONÁLIS FELOSZTÁSA

Az SBO belső területének funkcionális felosztása a folyosók oldalfalán lévő, színezett vezetékcsíkok segítségével történt meg. A színek piros, kék, sárga, zöld és szürke folyosókra osztják a területet. A színkód segítségével egyszerűvé válik a betegek és a hozzátartozók irányítása, valamint a személyzet beosztása is.

Piros folyosó
Ezen a folyosón találhatók az alagsortól a leszállóig közlekedő liftek, a diszpécserállomás, a tolókocsi tároló, illetve a főként fekvőbeteg-ellátásra használt helyiségek (elkülönítő, dekontamináló, sokktalanító, 3 ágyas vizsgáló, intenzív kórterem). Ide nyílik az a szervizlépcső is, mely a repülőtérre vezet. A dekontaminálóban a szennyezett testfelülettel beszállításra került betegek megtisztítása történik, míg a sokktalanítóban az akut életveszélyes állapotú betegeinket stabilizáljuk, kezeljük.

Kék folyosó
Ezen a folyosón két fektető található, összesen 18 beteg részére. Az SBO-n a betegek maximum 24 órát tölthetnek, akit ennyi idő alatt nem lehet véglegesen ellátni, az átkerül más fekvőbeteg osztályra. A folyosó legvégén a belső lift van, amely összeköti az SBO-t a fölötte lévő központi intenzív osztállyal és az alatta lévő radiológiai diagnosztikai részleggel.

Sárga folyosó
Ezen a folyosón a a detoxikáló állomás található nővérpulttal, két fürdetővel és összesen nyolc beteg fektetésének lehetőségével. A detoxikálóban a tudatmódosító szerek hatása alatt álló betegeink megfigyelése és kezelése történik.

Zöld folyosó
A folyosón két további sokktalanító, egy 4 ágyas fektető, illetve egy gipszelő helyiség kapott helyet.

Szürke folyosók
A szürkével megjelölt tereken összesen hét vizsgáló, a két járóbeteg-fogadó pult, a központi váró, valamint raktárak, WC-k és személyzeti pihenők találhatóak. A járóbetegek az Új Klinika aulaterén keresztül tudják megközelíteni az SBO-t, amelynek fogadóterében lévő diszpécserpultoknál jelentkeznek, ahol megtörténik a személyi adatok felvétele. Ezt követően kerül sor a betegosztályozásra (triázsra), amely a HTAS (Hungarian Triage and Acuity Scale) program alapján, sürgősség szerint sorolja be a betegeket.

AZ ORVOSOK BEOSZTÁSÁNAK RENDSZERE

A folyosók színei a beosztáskészítés alapjait is jelentik. A beosztásban minden dolgozó egyes folyosókhoz van hozzárendelve, az jelenti a munkavégzés helyét. A kijelölt területen kívül csak műszakvezetői engedéllyel/átirányítással lehet betegellátással foglalkozni. A cél az, hogy a területekhez hozzárendelt személyzet lássa el az adott tér betegeit.

Minden területhez tartozik:

szakorvos, illetve nem szakorvos, akik az ott folyó betegellátásért felelnek, és megfelelő számú és képzettségű ápoló, szakápoló is.

Az ápolók és az orvosok munkaideje 12 órás folyamatos munkarendben folyik az év minden napján.

LÁTOGATÁSI REND, BETEGTÁJÉKOZTATÁS

Az SBO-n folyamatos akut, nem tervezhető betegellátás zajlik, tehát jellegénél fogva nyílt osztály. Ennek megfelelően felkészültek vagyunk a hozzátartozók folyamatos jelenlétére.

Egy ágynál egyszerre két hozzátartozó tartózkodhat. Ez alól kivételt az adott területet felügyelő orvos adhat.

Tájékoztatás a betegek állapotáról kizárólag közeli hozzátartozónak adható, a hatályos jogi szabályozásnak megfelelően. A tájékoztatást orvos adja, de a beteg ápolását felügyelő/végző nővér is adhat az ő kompetenciájába illő információkat a hozzátartozóknak.

A BETEGEK BESOROLÁSÁNAK RENDSZERE: TRIÁZS

A triázs olyan kiválasztási és rendszerezési folyamat, amelynek során a kritikus gondolkodásmódot elsajátító, képesítést szerzett ápoló, a sürgősségi osztályra érkezést követően a lehető leggyorsabban értékeli a beteg állapotát különös tekintettel:

1.    a vezető panaszok súlyosságára,

2.    a triázs kategória megállapítására,

3.    a beteg állapotának megfelelő ellátási szint meghatározására,

4.    az egészségügyi és emberi erőforrások hatékony és megfelelő elosztására.

A beteg sürgősségi állapotának meghatározásához a triázs ápoló részletes, szubjektív és objektív információkat gyűjt össze, és célzott kórtörténetet rögzít a sürgősségi osztályra érkező betegek esetében. Az irányelveknek megfelelően minden egyes beteg besorolásra kerül a HTAS triázs rendszerében. Fontos azonban figyelembe venni, hogy a triázs minden esetben egy folyamatot jelent, nem csupán egy számot egy skálán. Ez a folyamat megfelelő személyeket, kommunikációt, forrásokat és irányítást igényel.

A triázs döntéseinek eredményeképpen meghatározható, hogy melyik betegnek van szüksége azonnali ellátásra, valamint a betegek állapotának súlyossága és az állapotromlás lehetséges kockázatain alapuló prioritási lista készül. A súlyosabb állapotú betegek ellátása elsődleges, az állapotromlás kockázatának csökkentése céljából.

A TRIÁZS MŰKÖDÉSE

A triázs során a betegeket a legsúlyosabb T1 kategóriától a legkevésbé súlyos és legkevésbé sürgős T5 kategóriába soroljuk (T1, T2, T3, T4, T5). A T1 kategóriába került betegeket azonnal ellátjuk, míg a T5 kategóriába eső betegek órákat is várhatnak az ellátásra, mert olyan kéréssel, panasszal érkeztek az SBO-ra, amely nem a sürgősségi ellátás kategóriájába esik. Ezért nem javasoljuk, hogy nem akut panasszal, elfogyott gyógyszer miatti recept igénnyel, körzeti orvosi és szakrendelői kompetenciába tartozó panaszokkal keressék föl osztályunkat, mert – amellett, hogy hosszú órákat kell várni szinte fölöslegesen a váróban - szükségtelenül terhelik meg a tényleg sürgős esetek ellátására tervezett és üzemeltetett osztályt.

A várható várakozási időről természetesen tájékoztatjuk betegeinket, illetve ennek betegforgalom ismeretében történt változásáról is.

Az időkorlátos, kritikus állapotú betegeket az ellátás mihamarabbi megkezdése érdekében rövidített (kiemelt) betegutakra kell terelni. Ilyen betegcsoportok a stroke, az akut koronáriaszindróma, a súlyos szepszis, a súlyos trauma és a súlyos sérült gyermekek csoportja.

Az SBO működését folyamatos minőségbiztosítási és klinikai auditokkal figyeljük, ellenőrizzük. Ezen auditok eredményeit fölhasználjuk a betellátás minőségének további javítására.

Fő célunk az, hogy az akut betegellátást igénybe vevő betegek, hozzátartozóik a kialakított modern környezetben barátságos és szakmailag csúcsminőségű ellátásban részesüljenek.

TIOP-2.2.2-08/2-2009-0008
Sürgősségi ellátás fejlesztése az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban

A projekt kezdete: 2010. március 1.

A projekt tervezett befejezése: 2014. június 27.

A projekt elszámolható összköltsége (bruttó): 676 398 962 Ft

Igényelt támogatás összesen (bruttó): 608 759 066 (90%)

Szükséges önerő (bruttó): 67 639 896 Ft (10%)

A Projekt szakmai tartalma:

legmagasabb, III. progresszivitási szintűsürgősségi osztály (korábban SO1) kialakítása a 410 ágyas klinika földszintjén

Orvostechnológiai eszközbeszerzés (diagnosztikai, monitorizáló gépek, pumpák, kiegészítő eszközök, ápolási eszközök, statívok, lámpák, vérgázgép)

Informatikai fejlesztés (betegirányítási rendszer, szoftver és hardver beszerzés)

egyetem 05

egyetem01

szte-tik