SZTE ÁOK Onko

6720 Szeged, Korányi fasor 8-10.
Porta: +36 62 545 186, 187
Fax : +36 62 545 185
Email: Üzenet küldése

igazgató: Prof. Dr. habil. Lengyel Csaba, Ph.D.

tanszékvezető egyetemi tanár

A klinika történetéből

A Szegedi Tudományegyetem története Erdély virágzásának korszakában kezdődött, amikor Báthory István királysága alatt, Kolozsvárott, 1579-ben létrejött elődje, a "Báthory" egyetem.

Az 1773-ig működő egyetem újjászervezését 1775-ben Mária Terézia kezdeményezte. Intézkedett a hittudományi, bölcseleti és jogi karok felállításáról, elrendelte az orvosi kar megindítását. A betegágy melletti oktatást a 4-4 fős női illetve férfi kórterem kialakítása után, 1817-ben vezették be. A hároméves képzésben résztvevő hallgatók létszáma évfolyamonként tíz és húsz között váltakozott.

Az 1848-as forradalom bukása után az egyetem tanszékeit átszervezték, szétdarabolták. A kiegyezés után megindult az egyetem újjászervezése, 1872-ben döntés született a Kolozsvári magyar királyi Ferenc József Tudományegyetem megindításának szükségességéről, a költségek fedezéséről. 40 tanár vezetésével, a következő négy karon indult meg az oktatás: jog- és államtudományi, orvostudományi, bölcsészet-, nyelv- és történettudományi, valamint matematikai és természettudományi. Az orvosképzést szolgáló klinikák építése 1897-ben kezdődött meg és 1903-ig tartott.

Az első világháború végén (1919) román területre került egyetem tanárainak jelentős része elhagyta az egyetemi várost, többségük Debrecenbe, majd Budapestre került. Vidéki egyetem telepítésének igénye merült fel, erre Szeged alkalmasnak bizonyult. A klinikák építése Szegeden 1926-ban kezdődött, ezt követték az egyetemi blokk épületei.

Rusznyák IstvánProf- Purjesz Béla Prof. Hetényi Géza Prof. Julesz Miklós   
Prof. Varró VinceProf. Lonovics Jánoswittman-tiborAbraham Gyorgy prof

Az új Tisza-parti Belgyógyászati klinikán, 1931-ben Rusznyák István vezetésével indult meg a munka. A második világháborút követően 1944-1947 között Purjesz Béla, majd Hetényi Géza (1947-1959) voltak az intézet vezető tanárai. Ezt követően Julesz Miklós (1959-1972), majd Varró Vince (1972-1991) vezették a klinikai munkát. Lonovics János 1991-2007 között, Prof. Dr. habil. Wittmann Tibor Ph.D. 2007-2014 között, Prof. Dr. habil. Ábrahám György Ph.D. 2014-2018. között volt a klinika igazgatója.

A jelenlegi igazgató Prof. Dr. habil. Lengyel Csaba Ph.D., 2018. július 1-től vezeti a klinikán folyó munkát.

Lengyel Csaba foto 

Részletesen: A Szegedi Tudományegyetem Belgyógyászati Klinikájának története. Szerkesztők: Lonovics János, Fazekas Tamás, Varró Vince, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.

1bel
egyetem 05