SZTE ÁOK Onko

6720 Szeged, Korányi fasor 8-10.
Porta: +36 62 545 186, 187
Fax : +36 62 545 185
Email: Üzenet küldése

igazgató: Prof. Dr. habil. Lengyel Csaba, Ph.D.

tanszékvezető egyetemi tanár

Klinikai farmakológiai munkacsoport

Vezető: Prof. Dr. Lengyel Csaba, PhD, habil., tanszékvezető egyetemi tanár, a Klinikai Farmakológiai Grémium vezetője, vizsgálatvezető, klinikai farmakológus, belgyógyász, diabetológus, kardiológus, lipidológus, hipertonológus, háziorvos szakorvos

Tagjai:

  • Dr. Tiszai Andrea, a Fázis I Klinikai Farmakológiai Vizsgálóhely vezetője, klinikai főorvos, klinikai farmakológus, belgyógyász, gastroenterológus szakorvos
  • Dr. Takács Róbert, a Fázis I Klinikai Farmakológiai Vizsgálóhely vezető helyettes, egyetemi adjunktus, klinikai farmakológus, belgyógyász, endokrinológiai szakorvos, a diabetológia, hipertonológia, obezitológia minősített orvosa
  • Dr. Lénárt Zsuzsanna, vizsgálatvezető-helyettes, klinikai főorvos, klinikai farmakológus, belgyógyász, gastroenterológus, foglalkozás egészségügyi szakorvos
  • Dr. Magony Sándor, vizsgálatvezető, klinikai főorvos, klinikai farmakológus, belgyógyász, endokrinológus szakorvos
  • Dr. Nyiraty Szabolcs, PhD, társvizsgáló, egyetemi tanársegéd, belgyógyász szakorvos

Asszisztens: Dr. Takácsné Kiss Zsuzsanna diplomás ápoló

Az I. sz. Belklinikán a gyógyszergyárak felkérésére már 1978-ban klinikai farmakológiai vizsgálatok indultak. 1994-ig 21 nemzetközi multicentrikus vizsgálatban vett részt a klinika. Ezen vizsgálatok is már a nemzetközi elvárások szerint történtek, bár Magyarország csak 2002-ben csatlakozott törvényerejű rendelettel az Európai Unióban és az USA-ban már egységes elvek szerint folyó gyógyszer kipróbálások menetéhez. Így azóta a nemzetközileg elfogadott "Helyes Klinikai Gyakorlat" (Good Clinical Practice - GCP) szerint végezzük a klinikai farmakológiai vizsgálatokat. A 90- es évektől kezdve a gyógyszergyárak egyre több vizsgálatra kérték fel klinikánkat.

2006 novemberétől klinikánkon az OGYI által akkreditált Humán I-es fázisú Klinikai Farmakológiai Vizsgálóhely is működik. A vizsgálóhely újra akkreditálása 2009 és 2012 novemberében megtörtént. A vizsgálóhelyen tevékenykedő minden kolléga rendelkezik klinikai farmakológus szakvizsgával.

A munkacsoport nagy tapasztalatokkal bír a klinikai farmakológiai vizsgálatok szervezésében, lebonyolításában. 1994-től napjainkig (2014) több mint 230 vizsgálatot végeztünk a klinikán. A Humán I-es fázisú Klinikai Vizsgálóhelyen bioekvivalencia, biosimilar, valamint I-es fázisú vizsgálatokat folytattunk le rheumatoid arthritis, colitis ulcerosa és emlő carcinomás betegek körében.

A munkacsoport feladata, hogy segítséget nyújtson a klinikán működő más munkacsoportok klinikai farmakológiai vizsgálatainak elindításában és lefolytatásában, valamint ellenőrizze, hogy ezen vizsgálatok elvégzése a GCP szigorú szabályai szerint történik, és ebben adminisztratív segítséget ad.

A Diabetológiai Munkacsoporttal történő szoros kollaborációban az utóbbi években számos human fázis II-es és III-as vizsgálat történt pl. diabeteses gastroparesisben prokinetikumok, 1-es típusú cukorbetegségben immunmoduláló terápia, inzulinanalóg (FIAsp), 2-es típusú cukorbetegségben GLP-1 analógok (liraglutid, semaglutid, lixisenatid) és inzulinanalógok (insulin glargine, insulin degludec) kipróbálására. Természetesen a jövő per os/parenteralis antidiabeticumaival is folyamatosan folytak/folynak klinikánkon vizsgálatok. 2007 óta az akkor klinikánkhoz csatolt Endokrinológiai Osztály kiterjedt klinikai farmakológiai vizsgálatainak adminisztratív tevékenységében is segítséget adunk.

A vastagbél munkacsoporttal közösen tanulmányozzuk különböző biológiai anyagok hatékonyságát Crohn betegségben és colitis ulcerosában.

A Hepatológiai Munkacsoport több felkérést kapott interferon, ribavirin és telaprevir effektivitásának felmérésére chronicus hepatitis C-ben szenvedő betegekben. Ugyanígy adminisztratív segítséget adunk a motilitás munkacsoport klinikai farmakológiai vizsgálataihoz, ahol pl. reflux oesophagitisben, irritabilis bél syndromában próbálnak ki új szereket.

A 90-es években számos vizsgálatot végeztünk fekély betegséggel, Helicobacter pylori eradikációval kapcsolatban. A Magyarországon forgalomba került összes protonpumpa gátló hatékonyságát tanulmányoztuk a forgalomba hozatal előtt, illetve összehasonlító vizsgálatokra is sor került.

Ugyancsak adminisztratív segítséget nyújtunk a Nephrologiai és Hypertonologiai Munkacsoport klinikai farmakológiai tanulmányaihoz.

A Nephrologiai és Hypetonologiai Munkacsoport számos felkérést kapott törzskönyvezés előtt álló antihypertensiv szer vizsgálatára valamint veseelégtelenségben renin inhibitor, diabeteses nephropathiában PPAR agonista és TGF béta antitest hatékonyságának vizsgálatára.

Az évente elvégzett klinikai farmakológiai vizsgálatoknak és a bennük résztvevő betegek számának exponenciális emelkedése csoportunk minőségi munkáját támasztja alá.

1bel
egyetem 05