SZTE ÁOK Onko

6720 Szeged, Korányi fasor 8-10.
Porta: +36 62 545 186, 187
Fax : +36 62 545 185
Email: Üzenet küldése

igazgató: Prof. Dr. habil. Lengyel Csaba, Ph.D.

tanszékvezető egyetemi tanár

NEPHROLOGIA-HYPERTONIA CENTRUM
NEPHROLOGIA ÉS HYPERTONIA MUNKACSOPORT

NEPHROLOGY-HYPERTENSION CENTER
WORKING GROUP ON NEPHROLOGY AND HYPERTENSION

TUDOMÁNYOS MUNKA/SCIENTIFIC WORK

Munkacsoport vezető: Prof. Ábrahám György

Tagok:

  • Dr. Légrády Péter PhD,
  • Dr. Letoha Annamária,
  • Dr. Bajcsi Dóra,
  • Dr. Fejes Imola,
  • Dr. Constantinou Kypros,
  • Dr. Ondrik Zoltán,
  • Dr. Lencse Gerda,
  • Dr. Boros Tímea

A munkacsoporthoz az I. sz. Belgyógyászati Klinikán belül fekvőbeteg részleg, ambulancia és kutatólaboratórium tartozik.

A Nephrológia és Hypertonia Munkacsoport a graduális képzés keretein belül részt vesz a belgyógyászat elméleti és gyakorlati oktatásában magyar és angol nyelven; a posztgraduális képzés keretén belül pedig a nephrológus szakvizsgára és a hypertonológia licenc vizsgára jelentkezők oktatásában és vizsgáztatásában.

A Nephrológia és Hypertonia Munkacsoportból 2006. elején vált ki és kezdte meg önálló tevékenységét a Hypertonia Munkacsoport. A Munkacsoport vezetője Ábrahám György professzor úr, a Munkacsoport megalakításában Légrády Péter és Bajcsi Dóra tanársegédek vettek részt mellette. A kezdetektől velük dolgozik és a labor munkáját szervezi asszisztensük, Török Istvánné. Sonkodi Sándor professzor úr nyugdíjba vonulásával az addig párhuzamosan, de külön működő Nephrologia és Hypertonia Munkacsoport Ábrahám professzor úr vezetésével ismét egyesült. Az integráció révén a munkacsoport létszáma is bővült, Letoha Annamária is itt folytatja az évekkel korábban megkezdett tudományos munkáját. Fejes Imola 2009-ben csatlakozott orvosként is a Munkacsoporthoz, előtte 2006-tól kezdve, mint TDK hallgató vett részt aktívan a munkában. Végül Constantinou Kypros a klinikai munka korai évei során vált a Munkacsoport tagjává.

A Munkacsoport a hypertonia területén elsősorban klinikai kutatásokat folytat, a gyors cardiovascularis adaptáció változásait és az érfali rugalmasságot mérik különböző módszerekkel (beat-to-beat Finometer, PulsePen, ABI). A terápia rezisztens hypertoniák esetében a tisztán tudományos célkitűzések mellett a klinikai relevanciájú kivizsgálást is fontos feladatnak tartják, az országban másodikként vezették be az Invazív Kardiológiai Részleg, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ munkatársaival kooperálva a katéteres rádiófrekvenciás renális denerváció technikáját a valódi rezisztens hypertoniás betegek kezelésében. Az országban, de lehet mondani, Európában is egyedülálló módon csak itt történtek agytörzsi idegsebészeti műtétek (neurovaszkuláris dekompresszió) valódi rezisztens hypertoniás betegeknél Barzó Pál professzor úr, az Idegsebészeti Klinika tanszékvezetője közreműködésével

A nephrológia területén szintén klinikai kutatásokat végeznek. A különböző, vesebiopsziával igazolt glomerulonephritisek (fokális szegmentális glomeruloszklerózis, membranózus nephropathia, IgA-nephropathia) klinikai vonatkozásait kutatják.

A nephrológiában nagyon új kutatási területet jelent a hisztológiai IgG4- és PLA2R- festődés, valamint a szérum-IgG4/IgG- és anti-PLA2R-szintek összevetése a klinikai képpel membranózus nephropathiás betegekben.

A Munkacsoport tagjai rendszeresen tartanak felkért és/vagy tudományos előadásokat hazai és nemzetközi kongresszusokon magyar és angol nyelven. Számos nemzetközi és hazai szaklapban foglalták össze cikkek formájában a kutatási eredményeiket.

A kutatási eredményekből PhD dolgozat is született, amit angol nyelven könyv formában is publikáltak. Ezt az alábbi linken lehet megrendelni:

http://www.amazon.com/s/ref=nb sb noss?url=search-alias%3Daps&field- keywords=peter+legrady

Dr. Ábrahám György professzor úr a Magyar Nephrológiai Társaság és a Magyar Hypertonia Társaság vezetőségi tagja, a Szegedi Akadémiai Bizottság Orvostudományi Szakbizottság Hypertonia és Nephrológiai Munkabizottsága elnöke, az SZTE Hypertonológia Szakmai Grémium elnöke, az Európai Hypertonia Társaság Hypertonia Specialistája és 2014. június 22. óta az I. sz. Belgyógyászati Klinika tanszékvezetője.

Dr. Légrády Péter adjunktus úr a Magyar Nephrológiai Társaság Ifjúsági Bizottság tagja, a Magyar Hypertonia Társaság Elnökségi és Vezetőségi tagja, az MHT Ifjúsági Bizottság titkára, a Szegedi Akadémiai Bizottság Orvostudományi Szakbizottság Hypertonia és Nephrológiai Munkabizottsága titkára, az SZTE Hypertonológia Szakmai Grémium tagja, az SZTE ÁOK Skill Bizottság tagja és az Európai Hypertonia Társaság Hypertonia Specialistája.

Dr. Bajcsi Dóra tanársegédnő a szegedi Regionális Vese Transzplantációs Bizottság tagja.

Dr. Ondrik Zoltán főorvos úr a szegedi Regionális Vese Transzplantációs Bizottság tagja.

A Munkacsoport 4 tagja részt vett már - a Magyar Hypertonia Társasághoz benyújtott pozitívan elbírált pályázata alapján - az Európai Hypertonia Társaság évente megrendezésre kerülő, once-in-a-life Summer School kurzusán.

Head: Prof. György Ábrahám MD, PhD,

Members: Péter Légrády MD, PhD, Annamária Letoha MD, Dóra Bajcsi MD, Imola Fejes

MD, Constantinou Kypros MD, Zoltán Ondrik MD, Gerda Lencse MD, Tímea Boros MD

The Nephrology-Hypertension Unit has special wards, an outpatient clinic, and a research laboratory.

The Working Group takes part in the teaching activity of gradual courses in both the Hungarian and the English languages; giving lectures and practices. The group also takes part in postgradual courses on nephrology and hypertension.

The Hypertension Working Group of the 1 st Department of the Medicine was established and separated from the Nephrology and Hypertension Working Group in early 2006. The leader of it has been professor György Ábrahám, and Péter Légrády with Dóra Bajcsi also took part of the establishment of the Working Group. Their assistant, Istvánné Török has been working with them since the beginning and she organieses the life of the lab. As professor Sándor Sonkodi retired, the Nephrology and Hypertension Working Groups were integrated again, and Annamária Letoha also has joined them and been continuing her scientific work. Imola Fejes joined the Group in 2009 as a doctor, but she had been working there as a student since 2006. Finally Kypros Constantinou has became the member of the Working Group during the early years of his clinical work.

The Working Group performs mainly clinical investigations on hypertension, measuring the short-term cardiovascular regulation and arterial stiffness with different methods (beat-to-beat Finometer, PulsePen, ABI). In cases of resistant hypertensions not just scientific but clinically relevant investigations also have been done. It was the second place in Hungary, where - cooperating with the Division of Invasive Cardiology, Second Department of Medicine and Cardiology Center, University of Szeged - cathether based radiofrequent renal artery denervations were performed in cases of true resistant hypertension. Not only in Hungary, but also in Europe left brain stem neurovascular decompressions were performed only here by professor Pál Barzó - he is the head of the Neurosurgical Department of the University of Szeged - in cases of true resistant hypertension.

On nephrology they investigate the clinical consequences of different glomerulonephritises diagnosed by kidney biopsies (focal segmental glomerulosclerosis, membranous nephropathy, Ig-A nephropathy etc.).

A brand new research field on nephrology the investigate any possible associations between the clinical features of membranous nephropathy and the histological IgG4- and PLA2R staining and the serum IgG4/IgG and anti-PLA2R levels.

Members of the Working Group regularly give invited and/or scientific oral presentations on postgradual courses and on scientific meetings not just in Hungary but in many different countries. They regularly publish their scientific results in journals in English and in Hungarian also.

A PhD thesis was made based on the scientific results and it was published as a book, that can be ordered on this link:

http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=peter+legrady

Prof. György Ábrahám is on the board of the Hungarian Society of Nephrology and the Hungarian Society of Hypertension, he is the president of the Hypertension and Nephrology Working Group of the Medical Commission of the Regional Committee in Szeged of the Hungarian Academy of Sciences, he is the president of the Hypertension Steering Committee of the University of Szeged, he is a Hypertension Specialist of the European Society of Hypertension and he is the chairman of the 1 st Department of Internal Medicine of the University of Szeged.

Péter Légrády (senior lecturer) is the member of the Young Committee of the Hungarian Society of Nephrology, he is the member of the presidium of the Hungarian Society of Hypertension, he is on the board of the Hungarian Society of Hypertension, he is the president of the Young Committee of the Hungarian Society of Hypertension, he is the secretary of the Hypertension and Nephrology Working Group of the Medical Commission of the Regional Committee in Szeged of the Hungarian Academy of Sciences, he is the member of the Hypertension Steering Committee of the University of Szeged, he is the member of Skills Committee of the Faculty of Medicine of the University of Szeged and he is a Hypertension Specialist of the European Society of Hypertension.

Dóra Bajcsi (assistant lecturer) is the member of the Regional Committee of Kidney Transplantation in Szeged.

Zoltán Ondrik (chief physician) is the member of the Regional Committee of Kidney Transplantation in Szeged.

Four members of the Working Group has been participated on a once-in-a-life Summer School course of the European Society of Hypertension.

1bel
egyetem 05