Department of Oncotherapy - Szeged

6725 Szeged, Semmelweis Str. 6.

Secretary:

+36 62 545 820

fax:

+36 62 544 568

Information:

+36 62 545 260

Show contact form

Head of Department:

Prof. Forster Tamás  M.D.

SZTE ÁOK 2018/2019. tanév II. félév IV. év Belgyógyászat III. oktatás

Tartalom

Általános információk

Előadások helyszíne és időpontja:
Hétfő: 12:00-13:30 Láng Imre Tanterem (Semmelweis u. 6.) Régi Új Klinika 410 ágyas
Kedd: 10:00-10:45 Volt Nyomda (Szikra u. 8.). Ezen a napon előadás csak a szorgalmi időszak első 4 hetében van
Szerda: 08:00-09:30 Volt Nyomda (Szikra u. 8.)
Péntek: 08:00-09:30 Szülészeti Klinika Szontágh Ferenc Tanterem (Semmelweis u. 1.)

Tantermi órák:
1-7. héten (február 4.- március 22) és 13-15. héten (április 1-május 18.)
Blokkgyakorlat: 2019. április 8-26-ig (210 fő, 14 csoport)

Tavaszi szünet: 2019. március 25-29-ig

Ugrás a tetjére

Annotáció

Tantárgy címe: Belgyógyászat

Kurzus címe: Belgyógyászat III. előadás

Kötelező irodalom: Előadásokon elhangzott anyag
E-learning tananyag elérhetősége:
https://elearning.szte.hu/

Ajánlott irodalom:
Kardiológia - Alapok és irányelvek
Dr. Czuriga István - Édes István - Merkely Béla - Préda István
Kiadó: MEDICINA KÖNYVKIADÓ ZRT., 2010
ISBN:9789632261201

A hematológia alapjai
A. V. Hoffbrand, P. A. H. Moss, J. E. Pettit
Kiadó: Medicina Könyvkiadó Zrt., 2011
ISBN: 9789632262529


Évfolyam/félév: IV. évfolyam. 2. félév

Tárgyfelvétel előfeltétele:


Tantárgyi követelmény: Kardiológia (II. sz. Belgyógyászati Klinika) Non invazív kardiológiai vizsgáló mód-szerek., Infektiv endocarditis., Rheumás láz, myocarditisek., Műbillentyűvel élő betegek gondozása., Fel-nőttkori congenitalis vitiumok., Szívtumorok. Pericardium betegségei., Hypertonia kardiológiai vonatkozásai. Aorta dissectio., Ischaemiás szívbetegségek., Arrythmiák Cardiomyopathiák diagnosztikája és therápiája., Acut szívelégtelenség és kezelése.,Periferias keringési elégtelenség., Invazív és intervenciós kardiológiai módszerek., Pulmonális hypertonia. Pulmonális keringési zavarok., Krónikus szívelégtelenség okai és keze-lése., Kardiológiai rehabilitáció., Speciális állapotok: nők, (terhesek) idősek, atléták. Nem cardiológiai műtét-re kerülők rizikóbecslése.,Teljes arteriás revascularisatio a szívsebészetben. Hematológia (II. sz. Belgyó-gyászati Klinika) Hematológiai alapfogalmak., Vashiányos anyagcsere zavarai., Macrocyter anaemiák. Ha-emosiderosis., Haemolytikus anaemiák., Non-Hodgkin lymphomák és Hodgkin lymphoma., Pancytopeniák (Aplastikus anaemia, MDS)., Vérkészítmények tipusai, alkalmazásuk, plazmaferezis., Acut leukemiák., Ős-sejt transzplantáció. Myeloproliferativ betegségek (ET, MF, PV,CGL)., Veleszületett vérzékenységek, throm-bophilia., A thrombocyta rendszer betegségei.

A számonkérés módja: kollokvium

a./ Évközi demonstrációk: Elméleti órák végén tesztírás a leadott anyag elsajátításának felmérésére

b./ Szemeszter végi vizsga: kollokvium

A vizsgára való jelentkezés, vizsgahalasztás: a Neptun rendszeren keresztül történik

Ugrás a tetjére

Instrukciók

Instrukciók a IV. év belgyógyászat (kardiológia, hematológia) elméleti képzéshez és blokk gyakorlathoz

Az előadások rendje a mellékelt beosztás szerint a tanulmányi osztály által megadott helyszínen, előadótermekben történik.
Az előadásokon való részvétel kötelező. Az előadás végén minden alkalommal tesztírás történik a korábbi órákon elhangzott anyagból annak megítélésére, hogy mennyire tudják a hallgatók elsajátítani az órán hallott információkat.
A vizsgára való felkészülés alapja az előadások anyaga (vázát képezi a betegség definíciója, pathomechanizmus , klinikai tünetek, diagnosztika, kezelés).
Interneten hozzáférhető az e-learning tananyag, mely szintén segíti a felkészülést. Hematológiából a fontosabb kórképek leírása, kardiológiából EKG analízis áll rendelkezésre.

Kötelező irodalom:
Előadásokon elhangzott anyag
E-learning tananyag elérhetősége:
https://elearning.szte.hu/

Ajánlott irodalom:
Kardiológia - Alapok és irányelvek
Dr. Czuriga István - Édes István - Merkely Béla - Préda István
Kiadó: MEDICINA KÖNYVKIADÓ ZRT., 2010
ISBN:9789632261201

A hematológia alapjai
A. V. Hoffbrand, P. A. H. MossJ. E. Pettit
Kiadó: Medicina Könyvkiadó Zrt., 2011
ISBN: 9789632262529

Ugrás a tetjére