SZTE ÁOK Onko

6725 Szeged, Semmelweis u. 8.

Központi telefonszám: 

+36 62 544-000 

 

 

Igazgató:

Dr. Sepp Róbert D.Sc. tanszékvezető egyetemi docens

Szívritmus Alapítvány

Az alapítvány a szívritmuszavarokkal élő betegek korszerű tárgyi eszközökkel történő szakszerű gyógyítását, a diagnosztikai és gyógyító beavatkozás következtében kialakuló szövődmények gyakoriságának csökkentését elősegítő tárgyi eszközök beszerzését, kutatások és az oktatás fejlesztésével a gyógyítás támogatását kívánja segíteni.

A Szívritmus Alapítvány ezen közhasznú tevékenységét a ritmuszavarokkal élő szívbetegek ellátásának javításával, gyógyításuk esélyeinek javításával összefüggésben használatos orvosi műszer és egészségügyi készülék, képalkotó diagnosztika, műszerpark valamint egyéb szakirányú betegségmegelőző gyógyító és egészségügyi rehabilitációs célú tárgyi eszköz beszerzése, ahhoz anyagi támogatás nyújtása, a szívbetegségek kutatása, a kutatások támogatása, orvosok és szakápolók egészségügyi oktatásának, képzettségének fejlesztése útján látja el.

A Csongrád Megyei Bíróság a Szívritmus Alapítványt közhasznú szervezetként a Pk. 60.174/2007/5. számú végzésével 1392. sorszám alatt nyilvántartásba vette.

A közhasznú szervezet működésének nyilvánosságával kapcsolatos követelményt az alapítvány az ezen honlapon történő közlésekkel, tájékoztatással biztosítja. A nyilvánosság követelményének maradéktalanul, de úgy teszünk eleget, hogy az nem sérthet személyiségi jogokat.

A Szívritmus Alapítvány elérhetősége
Postacíme: 6724 Szeged, Föltámadás u. 2/A.

Bankszámlaszám
GIRO: 10700062-45466203-51100005
IBAN: HU48 1070 0062 4546 6203 5110 0005

Az alapítvány nyitott, és köszönettel fogad minden adományt céljainak elérése érdekében.
A Szívritmus Alapítvány Kuratóriuma

INVAZÍV KARDIOLÓGIAI RÉSZLEG

6725 Szeged, Semmelweis u. 8.

Titkárság tel/fax : 62/544-915
Betegfelvétel: 62/342-231
Laboratórium : 62/546-497
Osztály : 62/545-473
Porta : 545-444

SZÍVSEBÉSZETI OSZTÁLY

6725 Szeged, Semmelweis u. 8.

Titkárság: 06 62 545 483, Fax: 06 62 544 563
E-mai:

'B' Részleg - Belgyógyászati Osztály

6725 Szeged, Semmelweis u. 6.

Tel/fax: 06 62 561 325

Kardiológiai Szakrendelés

6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.

Tel: 06 62 574 442/321; 06 62 574 449
Fax: 06 62 574 409 

Elektrofiziológia-Aritmológia

6725 Szeged, Semmelweis u.8., Tel:

(62) 341-559, Fax: (62) 342-538