SZTE ÁOK Onko

6725 Szeged, Semmelweis u. 8.

Központi telefonszám: 

+36 62 544-000 

 

 

Igazgató:

Dr. Sepp Róbert D.Sc. tanszékvezető egyetemi docens

Tanulmányi és vizsgaszabályzat (kivonat)

K.SZ.(2) A teljes képzési időszakon belül az oktatási időszakokat a tanterv határozza meg.

a) A foglalkozások időtartama 45 perc, 15 perc szünetekkel. Tantermi előadás vagy szeminárium esetén legfeljebb 2 óra, gyakorlat esetén 3 óra tartható meg egybefüggően. A szünetektől a hallgatókkal egyeztetve kérésre el lehet tekinteni.

b) Amennyiben a Kar Dékánja tanulmányi kirándulásra engedélyezett szünetet, az elmaradt tantermi foglalkozások pótlásáról is rendelkeznie kell.

c) Kötelező szakmai tanulmányút esetén a Dékán a pótlás elrendelésétől eltekinthet.

K.SZ. (20.1) A hallgató a leckekönyvben felvett tanulmányi foglalkozásokat - kurzusokat - köteles látogatni. A felvett kurzusok módosítása csak a K.SZ. (17)* pont esetében lehetséges.

K.SZ. (20.2) Az elméleti foglalkozásokon való részvétel kötelező. Az elméleti foglalkozásokról való távollét nem haladhatja meg a tantárgy féléves óramennyisége 25%-t.

K.SZ. (20.3) A gyakorlati foglalkozásokon való megjelenés kötelező. A féléves óramennyiség 15%-a és 25%-a közötti igazolt távollét pótlásköteles lehet. A 25%-on túli hiányzás esetén a félév nem fogadható el. Az évközi és tömbösített gyakorlatokról való hiányzás pótlásköteles.

K.SZ. (20.4) Az a hallgató, aki egy félévben bármely tárgy tanulmányi foglalkozásairól -a 21.1.** kivételével - féléves óramennyiség 25%-ot meghaladóan hiányzik, a félévet köteles megismételni.

*(K.SZ. (17) A kötelezően választható - alternatív - tárgyakat legalább 10 fő, a szabadon választható tárgya(ka)t, speciális kollégiumo(ka)t és a fakultatív kollégiumo(ka)t (nyelvórákat) 5 fő jelentkezése esetén kötelező beindítani. A kurzus a kurzusfelvétel végéig megszüntethető, ha a csoport létszáma 3 fő alá csökken. Ebben az esetben az alternatív kollégiumra már beiratkozott hallgató más kurzus felvételére válik kötelezetté. A kurzusfelvétel lezárása után kurzus nem szüntethető meg.

**(K.SZ. (21.1) A hallgató kérelmére a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság  egyéni tanulmányi rendet biztosíthat, de - az általa engedélyezett külföldi távollét kivételével - nem  mentesíthet a gyakorlatok, az évközi beszámolási kötelezettségek és vizsgakövetelmények teljesítése alól.

Gyakorlati oktatás követelménye: a gyakorlatokon rendszeres részvétel. A gyakorlatvezető távolléte esetén előzőleg köteles értesíteni a helyettesét, vagy az oktatási felelőst. Egy igazolatlan hiányzás esetén félév aláírása beszámolóhoz kötött.

Félévi aláírás feltételei: A gyakorlatokon való rendszeres részvétel, igazoltan 2 órát hiányozhat, a többit be kell pótolni.

Félév végén a kollokvium szóban történik.

Kardiológia

Non invazív kardiológiai vizsgáló módszerek., Infektiv endocarditis., Rheumás láz, myocarditisek., Mőbillentyővel élő betegek gondozása., Felnőttkori congenitalis vitiumok., Szívtumorok. Neurosis. Pericardium betegségei., Hypertonia cardiológiai vonatkozásai. Aorta dissectio., Ischaemiás szívbetegségek., Arrythmiák

Cardiomyopathiák diagnosztikája és therápiája., Acut szívelégtelenség és kezelése., Periferias keringési elégtelenség., Invazív és intervenciós kardiológiai módszerek Pulmonális hypertonia. Pulmonális keringési zavarok., Krónikus szívelégtelenség okai és kezelése., Kardiológiai rehabilitáció., Speciális állapotok: nők, (terhesek) idősek, atléták. Nem cardiológiai mőtétre kerülők rizikóbecslése., Teljes arteriás revascularisatio a szívsebészetben.

Hematológia

Hematológiai alapfogalmak., Vashiányos anyagcsere zavarai., Macrocyter anaemiák. Haemosiderosis.,

Haemolytikus anaemiák., Nem Hodgkin lymphomák és Hodgkin kór., Pancytopeniák (Aplastikus anaemia, MDS)., Vérkészítmények tipusai, alkalmazásuk, plazmaferezis., Acut leukemiák., őssejt transzplantáció. Myeloproliferativ betegségek (ET, MF, PV,CGL)., Veleszületett vérzékenységek, thrombophilia., A thrombocyta rendszer betegségei

Tankönyv: Petrányi Gyula: Belgyógyászat tömör összefoglalás, Medicina Könyvkiadó Rt, 2003. Az előadások anyaga.

INVAZÍV KARDIOLÓGIAI RÉSZLEG

6725 Szeged, Semmelweis u. 8.

Titkárság tel/fax : 62/544-915
Betegfelvétel: 62/342-231
Laboratórium : 62/546-497
Osztály : 62/545-473
Porta : 545-444

SZÍVSEBÉSZETI OSZTÁLY

6725 Szeged, Semmelweis u. 8.

Titkárság: 06 62 545 483, Fax: 06 62 544 563
E-mai:

'B' Részleg - Belgyógyászati Osztály

6725 Szeged, Semmelweis u. 6.

Tel/fax: 06 62 561 325

Kardiológiai Szakrendelés

6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.

Tel: 06 62 574 442/321; 06 62 574 449
Fax: 06 62 574 409 

Elektrofiziológia-Aritmológia

6725 Szeged, Semmelweis u.8., Tel:

(62) 341-559, Fax: (62) 342-538