SZTE ÁOK Onko

Intézetvezető: Prof. Dr. Széll Márta

Titkárság tel.: 62 545 134

Cím: 6720 Szeged, Somogyi B. u. 4.

Email cím: office.ogen@med.u-szeged.hu

 -----------------------------------------------------

Genetikai Tanácsadó Ambulancia, vérvétel:

Bejelentkezés, időpontkérés tel.: 62 545 967

Cím: 6720 Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 4/B II. em.

SZTE FOK hallgatóknak: Orvosi Genetika

A tárgyat meghirdető kar neve:
Általános Orvostudományi Kar

A tárgyat meghirdető klinika/intézet neve:     
ORVOSI GENETIKAI INTÉZET

Elérhetőség/információ:
Cím: 6724 Szeged, Somogyi B. u. 4.
Telefon: (62) 545-134, Fax: (62) 545-699
E-mail: office.ogen@med.u-szeged.hu
http://www.szote.u-szeged.hu/medgen/

Kurzus címe: Orvosi Genetika Fogorvostan hallgatóknak

Kreditérték: 2 kreditpont
Előadás:     heti 1 óra – Kurzus kódja: -    Vizsgaforma: kollokvium

Kötelező irodalom:

1. Előadásjegyzet. Az előadásokon elhangzottak képezik a vizsgaanyagot.  Elérhető az intézet internetes oldalán http://www.szote.u-szeged.hu/medgen/news.php , kód használatával, amellyel az előadás után lesz hozzáférhető.
2. Human Genetics. A problem-based approach. Korf BR, 2nd ed, 2007
3. Emery,s Elements of Medical Genetics. Mueller RF, Young ID,  11th edition, Churchill Livingstone, 2001

Ajánlott irodalom:

1.  SMITH’S: Recognisable patterns of human malformation 2006
2.  Thompson and Thompson: Genetics in Medicine
by Robert L. Nussbaum, M.D. , Ada Hamosh, M.D. (Contributor), Huntington F. Willard, Ph.D., Margaret W. Thompson, Roderick R. McInnes, M.D.,
Paperback, Elsevier Science Health Science div 2007
3.  Klinikai genetika (könyv) szerk.: Papp. Z 1995
4.  A klinikai genetika alapjai, 1998 (könyv) Oláh Éva

Évfolyam/félév: V. évfolyam. 1. félév

Tárgyfelvétel előfeltétele: Sikeres vizsga orvosi biológiából, orvosi biokémiából, patológiából, korélettanból

 

2017/2018 tanév I. félév FOK Orvosi Genetika Tematika

Csütörtök: 14:00-tól 14:45-ig, FOK B épület FEHÉR terem

 

Dátum

Az előadás témája

Előadó

2017.09.07.

Genetika és orvostudomány. A humán genom.
Genom programok, a posztgenomi korszak, új technikák

Dr. Nagy Nikoletta

2017.09.14.

Domináns és recessziv öröklődés klinikuma, betegségek

Dr. Nagy Nikoletta

2017.09.21.

Epigenetika

Dr. Nagy Nikoletta

2017.09.28.

Teratogenezis. Teratogének a klinikai gyakorlatban. Dysmorphologia
1 ZH (1,2,3 előadások anyagából)

Dr. Nagy Nikoletta

2017.10.05.

Génterápia, mesterséges kromoszóma

Dr. Nagy Nikoletta

2017.10.12.

Multifaktoriális öröklődés, Komplex betegségek genetikája, gén-környezet kölcsönhatások jelentősége a komplex betegségek kialakulásában

Prof. Dr. Széll Márta

2017.10.19.

Kromoszóma rendellenességek klinikuma
2 ZH (4,5,6 előadások anyagából)

Dr. Horváth Emese

2017.10.26.

A humán reprodukció genetikája. Prenatális genetikai szűrés és diagnosztika

Dr. Nagy Dóra

2017.11.02.

Kockázatbecslés, új technológiák

Prof. Dr. Széll Márta

2017.11.09.

Farmakogenetika, farmakogenomika
3 ZH (7,8,9 előadások anyagából)

Prof. Dr. Széll Márta

2017.11.16.

A genetikai tanácsadás. Etikai és jogi vonatkozások. Genetikai törvény, génbankok. Helyi sajátságok:
Európai Unió, US, Magyarország

Dr. Horváth Emese

2017.11.23.

Tumorgenetika

Prof. Dr. Széll Márta

2017.11.30.

A félév zárása. Eredmények összesítése, jegybeíratás

 

2017.12.07.

Javítási lehetőség 4 ZH (10,11,12 előadások anyagából)

Prof. Dr. Széll Márta

Tantárgyi követelmény:
Az előadásokon való részvétel, havi rendszerességgel megírt évközi sikeres teszt.

A számonkérés módja:

a./ Évközi demonstrációk: havonta

b./ Szemeszter végi vizsga: kollokvium

A vizsgára való jelentkezés, vizsgahalasztás: az ETR rendszeren keresztül történik

 

Elérhetőségeink

Prof. Dr. Széll Márta: 62 545 898

Dr. Horváth Emese: 62 544 951

Prof. Dr. Szabó János: 62 545 133

Titkárság: 62 545 134

Időpont kérés: 62 545 967 vagy 62 545 963

Eredmény utáni érdeklődés: 62 545 967 vagy 62 545 963

egyetem 05