SZTE ÁOK Onko

Intézetvezető: Prof. Dr. Széll Márta

Titkárság tel.: 62 545 134

Cím: 6720 Szeged, Somogyi B. u. 4.

Email cím: office.ogen@med.u-szeged.hu

 -----------------------------------------------------

Genetikai Tanácsadó Ambulancia, vérvétel:

Bejelentkezés, időpontkérés tel.: 62 545 967

Cím: 6720 Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 4/B II. em.

SZTE ETSZK hallgatóknak: Sejt és öröklésbiológia

A mérföldkő megnevezése: A mérföldkő kódja:
A tantárgy megnevezése: Sejt és öröklésbiológia alapjai A tantárgy kódja:
A tantárgyelem megnevezése:
Sejt és öröklésbiológia
A tantárgyelem kódja:
ELT1401E-1
A tantárgyelem kredit-értéke: 1
A tantárgyelem teljesítés formája: kollokvium
A tantárgyelem típusa: előadás
A tantárgyelem jellege: kötelező
A tantárgyelem oktatásának ajánlott féléve: I. félév
A tantárgyelem meghirdetésének gyakorisága: Egy tanévben egyszer az első félévben
A tantárgyelem óraszáma:
- kontakt: 28
- egyéni: 32
 
A tantárgyelem heti óraszáma: 1
A tantárgyelem oktatásának nyelve: magyar
A tantárgyelemet meghirdető tanszék/szak: SZTE Orvos Genetika Intézet SZeged Somogyi B u 4.
Tel: 546127,Fax:545699
A tantárgy felelőse és elérhetősége:  
A tantárgyelem oktatója és elérhetősége: Dr. habil. László Zsuzanna Ph.D.

Elérhetőségeink

Prof. Dr. Széll Márta: 62 545 898

Dr. Horváth Emese: 62 544 951

Prof. Dr. Szabó János: 62 545 133

Titkárság: 62 545 134

Időpont kérés: 62 545 967 vagy 62 545 963

Eredmény utáni érdeklődés: 62 545 967 vagy 62 545 963

egyetem 05