SZTE ÁOK Onko

Intézetvezető: Prof. Dr. Széll Márta

Titkárság tel.: 62 545 134

Cím: 6720 Szeged, Somogyi B. u. 4.

Email cím: office.ogen@med.u-szeged.hu

 -----------------------------------------------------

Genetikai Tanácsadó Ambulancia, vérvétel:

Bejelentkezés, időpontkérés tel.: 62 545 967

Cím: 6720 Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 4/B II. em.

SZTE GYTK hallgatóknak: Biológia gyógyszerészhallgatóknak

A mérföldkő megnevezése: A mérföldkő kódja:
A tantárgy megnevezése: Biológia gyógyszerészhallgatóknak A tantárgy kódja: GYTK 071-1
A tantárgyelem megnevezése:A biológia alapjai A tantárgyelem kódja:
A tantárgyelem kredit-értéke: 3
A tantárgyelem teljesítési formája: kollokvium
A tantárgyelem típusa: előadás
A tantárgyelem jellege: kötelező
A tantárgyelem oktatásának ajánlott féléve: I. félév
A tantárgyelem meghirdetésének gya-korisága: Egy tanévben egyszer az első félévben
A tantárgyelem óraszáma:- kontakt:42- egyéni:  
A tantárgyelem heti óraszáma: 3
A tantárgyelem oktatásának nyelve: magyar
A tantárgyelemet meghirdető tanszék/ szak: SZTE Ovosi Genetika Intézet Szeged Somogyi B u 4. Tel: 546127,Fax:545699
A tantárgy felelőse és elérhetősége: Dr.habil. László Zsuzsanna Ph.D
A tantárgyelem oktatója és elérhetősége: Dr. habil. László Zsuzsanna Ph.D

Elérhetőségeink

Prof. Dr. Széll Márta: 62 545 898

Dr. Horváth Emese: 62 544 951

Prof. Dr. Szabó János: 62 545 133

Titkárság: 62 545 134

Időpont kérés: 62 545 967 vagy 62 545 963

Eredmény utáni érdeklődés: 62 545 967 vagy 62 545 963

egyetem 05