SZTE ÁOK Onko

Intézetvezető: Prof. Dr. Széll Márta

Titkárság tel.: 62 545 134

Cím: 6720 Szeged, Somogyi B. u. 4.

Email cím: office.ogen@med.u-szeged.hu

 -----------------------------------------------------

Genetikai Tanácsadó Ambulancia, vérvétel:

Bejelentkezés, időpontkérés tel.: 62 545 967

Cím: 6720 Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 4/B II. em.

OTKA Pályázat

Intézetünkben két folyamatban lévő OTKA pályázathoz kapcsolódóan is zajlanak kutatások. Ezen két OTKA pályázat témái a következők:

A keratinociták stressz válaszának és splicing szabályozásának szerepe a pikkelysömör pathogenezisében 

K 105985 (Prof. Dr. Széll Márta) 

 Vizsgálataink során a pikkelysömör pathogenezisében szerepet játszó keratinocita funkciók tanulmányozása a célunk. Kiindulási hipotézisünk az, hogy a bőrt infiltráló professzionális immunsejtek mellett a pikkelysömörös betegek tünetmentes hámjának keratinocitái is hordoznak olyan inherens rendellenességeket, amelyek alapvetően hozzájárulnak a betegség kialakulásához. Az elmúlt évtized során vizsgálataink elsősorban arra irányultak, hogy a pikkelysömörös tünetmentes hám keratinocitáinak rendellenes molekuláris mintázatait feltérképezzük. Ezeknek a kísérleteknek az eredményei hívták fel a figyelmünket arra a két területre, amelyet jelen munkánkban részletesen vizsgálni kívánunk. Egyrészt arra szeretnénk választ kapni, hogy az általunk elsőként azonosított és jellemzett PRINS nem kódoló RNS, és egy újonnan leírt, a gyulladásos folyamatok szabályozásában részt vevő molekula, a CARD18 milyen szerepet játszik az AIM2 inflammaszóma által mediált keratinocita funkciókban. Másrészt azt fogjuk vizsgálni, hogy a pikkelysömörös hámban eltérő módon kifejeződő PPIG, LUC7L3 és SFRS18 splicing faktorok mely mRNS molekulák érési folyamatait befolyásolják, és ezek hogyan járulnak hozzá a betegség pathogenezisében szerepet játszó keratinocita rendellenességekhez. Kísérleteink eredményei új intracelluláris molekuláris mintázatok megismeréséhez vezethetnek keratinocitákban, különösképpen a pikkelysömörös tünetmentes hám keratinocitáiban. Reményeink szerint mindezzel hozzájárulunk a normál bőr alapmechanizmusainak mélyebb megértéséhez és a pikkelysömör betegség új terápiás megoldásainak fejlesztéséhez.

Genetikai és funkcionális vizsgálatok a magyar cylindromatózis családokban azonosított CYLD mutációk jellemzésére - egy új génterápiás módszer bevezetése 

 PD 104782 (Dr. Nagy Nikoletta) 

 A Brooke-Spiegler szindróma (BSS; OMIM 605041), egy ritka monogénes bőrbetegség, melynek jellegzetessége a bőr függelék tumorok változatos és nagyszámú előfordulása. A daganatok hátterében a CYLD gén mutációi állnak. Ebben a projektben a BSS szindróma kialakulásának mechanizmusát tervezzük vizsgálni, arra próbálunk választ adni, hogy a CYLD gén mutációi miként járulnak hozzá a bőrdaganatok kialakulásához. Ahhoz, hogy feltárjuk a karcinogenezis és a BSS kialakulásának mechanizmusát, funkcionális vizsgálatokat tervezünk CYLD mutációt hordozó sejteken, vizsgálataink során jelátviteli útvonalak működését és feltételezett immunológiai eltéréseket tervezünk vizsgálni. A BSS pathomechanizmusának feltárása hozzájárulhat gyakori betegségek kóroki folyamatainak megismeréséhez is, mint a karcinogenezis és az immunológiai eltérések. 

A funkcionális vizsgálatok mellett, további célunk egy új génterápiás módszer, a Spliceosome-Mediated RNA Trans-splicing (SMART) meghonosítása Magyarországon a CYLD géntermék korrekciójára, ily módon a BSS betegség lehetséges gyógyítására. 

A fent nevezett célkitűzések mellett vizsgálatink a BSS szindrómában szenvedő betegek számára is hasznosak lesznek, mivel a mutációk azonosítása révén lehetővé válik a prenatális szűrés elvégzése, ami a családtervezésre is jelentős hatással lehet. A CYLD gén korrekciójára irányuló SMART génterápiás módszer bevezetése, egy új terápiás modalitás kialakulásának lehetőségét jelenti a BSS szindrómában szenvedő betegek számára.

Elérhetőségeink

Prof. Dr. Széll Márta: 62 545 898

Dr. Horváth Emese: 62 544 951

Prof. Dr. Szabó János: 62 545 133

Titkárság: 62 545 134

Időpont kérés: 62 545 967 vagy 62 545 963

Eredmény utáni érdeklődés: 62 545 967 vagy 62 545 963

egyetem 05