SZTE ÁOK Onko

Intézetvezető: Prof. Dr. Széll Márta

Titkárság tel.: 62 545 134

Cím: 6720 Szeged, Somogyi B. u. 4.

Email cím: office.ogen@med.u-szeged.hu

 -----------------------------------------------------

Genetikai Tanácsadó Ambulancia, vérvétel:

Bejelentkezés, időpontkérés tel.: 62 545 967

Cím: 6720 Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 4/B II. em.

SZTE ÁOK hallgatóknak: Klinikai Genetika

A tárgyat meghirdető kar neve:
Általános Orvostudományi Kar

A tárgyat meghirdető klinika/intézet neve:     
ORVOSI GENETIKAI INTÉZET

Elérhetőség/információ:
Cím: 6724 Szeged, Somogyi B. u. 4.
Telefon: (62) 545-134, Fax: (62) 545-699
E-mail: office.ogen@med.u-szeged.hu
http://www.szote.u-szeged.hu/medgen/

Kurzus címe: Klinikai Genetika

Kreditérték: 2 kreditpont
Előadás:     heti 2 óra – Kurzus kódja: AOK-K411 -    Vizsgaforma: kollokvium

Kötelező irodalom:

1. Előadásjegyzet. Az előadásokon elhangzottak képezik a vizsgaanyagot.  Elérhető az intézet internetes oldalán http://www.szote.u-szeged.hu/medgen/news.php , kód használatával, amellyel az előadás után lesz hozzáférhető.
2. Human Genetics. A problem-based approach. Korf BR, 2nd ed, 2007
3. Emery,s Elements of Medical Genetics. Mueller RF, Young ID,  11th edition, Churchill Livingstone, 2001

Ajánlott irodalom:

1.  SMITH’S: Recognisable patterns of human malformation 2006
2.  Thompson and Thompson: Genetics in Medicine
by Robert L. Nussbaum, M.D. , Ada Hamosh, M.D. (Contributor), Huntington F. Willard, Ph.D., Margaret W. Thompson, Roderick R. McInnes, M.D.,
Paperback, Elsevier Science Health Science div 2007
3.  Klinikai genetika (könyv) szerk.: Papp. Z 1995
4.  A klinikai genetika alapjai, 1998 (könyv) Oláh Éva

Évfolyam/félév: V. évfolyam. 2. félév

Tárgyfelvétel előfeltétele: Sikeres vizsga orvosi biológiából, orvosi biokémiából, patológiából, korélettanból

 

2017. ÁOK Klinikai Genetika Tematika

CSÜTÖRTÖK: 18:00-tól- 20:00-ig Szemészeti Klinika tanterem

 

Dátum

Az előadás témája

Előadó

1.

2017.02.09.

Genetika és orvostudomány. A humán genom. Genom programok, a posztgenomi korszak, új technológiák

Prof. Dr. Széll Márta

2.

2017.02.16.

Kromoszóma rendellenességek klinikuma

Dr. Horváth Emese

3.

2017.02.23.

Domináns és recessziv öröklődés klinikuma, betegségek

Dr. Nagy Nikoletta

4.

2017.03.02.

Epigenetika
1 ZH (1,2,3 előadások anyagából)

Dr. Nagy Nikoletta

5.

2017.03.09.

Multifaktoriális öröklődés, Komplex betegségek genetikája, gén-környezet kölcsönhatások jelentősége a komplex betegségek kialakulásában

Prof. Dr. Széll Márta

6.

2017.03.16.

A humán reprodukció genetikája. Prenatális genetikai szűrés és diagnosztika

Prof. Dr. Szabó János

7.

2017.03.23.

Teratogenezis. Teratogének a klinikai gyakorlatban. Dysmorphologia
2 ZH (4,5,6 előadások anyagából)

Dr. Nagy Nikoletta

8.

2017.03.30.

Kockázatbecslés, új technológiák

Prof. Dr. Széll Márta

 9.

2017.04.06.

Farmakogenetika, farmakogenomika

Prof. Dr. Széll Márta

10.

2017.04.13.

Génterápia, mesterséges kromoszóma
3 ZH (7,8,9 előadások anyagából)

Dr. Nagy Nikoletta

 

2017.04.20.

tavaszi szünet

 

11.

2017.04.27.

A genetikai tanácsadás. Etikai és jogi vonatkozások. Genetikai törvény, génbankok. Helyi sajátságok:
Európai Unió, US, Magyarország

Dr. Horváth Emese

12.

2017.05.04.

Rosszindulatú betegségek genetikája, genomikája.

Prof. Dr. Raskó István

13.

2017.05.11.

A genomika eredményeinek felhasználása a diagnosztikában, a terápiában és a humán betegségek megelőzésében

4 ZH (10,11,12 előadások anyagából)

Dr. Borbényi Zita

Dr. Sepp Róbert

14.

2017.05.18.

A félév zárása. Eredmények összesítése, a zárthelyi dolgozatok javításának lehetősége, jegybeíratás

Prof. Dr. Széll Márta

Dr. Nagy Nikoletta

Tantárgyi követelmény:
Az előadásokon való részvétel, év közbeni, havi rendszerességgel megírt sikeres teszt.

A számonkérés módja:
a./ Évközi demonstrációk: havonta
b./ Szemeszter végi vizsga: kollokvium

A vizsgára való jelentkezés, vizsgahalasztás: az ETR rendszeren keresztül történik

 

Elérhetőségeink

Prof. Dr. Széll Márta: 62 545 898

Dr. Horváth Emese: 62 544 951

Prof. Dr. Szabó János: 62 545 133

Titkárság: 62 545 134

Időpont kérés: 62 545 967 vagy 62 545 963

Eredmény utáni érdeklődés: 62 545 967 vagy 62 545 963

egyetem 05