SZTE ÁOK Onko

Intézetvezető: Prof. Dr. Széll Márta

Titkárság tel.: 62 545 134

Cím: 6720 Szeged, Somogyi B. u. 4.

Email cím: office.ogen@med.u-szeged.hu

 -----------------------------------------------------

Genetikai Tanácsadó Ambulancia, vérvétel:

Bejelentkezés, időpontkérés tel.: 62 545 967

Cím: 6720 Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 4/B II. em.

SZTE ÁOK hallgatóknak: Klinikai Genetika

A tárgyat meghirdető kar neve:
Általános Orvostudományi Kar

A tárgyat meghirdető klinika/intézet neve:     
ORVOSI GENETIKAI INTÉZET

Elérhetőség/információ:
Cím: 6724 Szeged, Somogyi B. u. 4.
Telefon: (62) 545-134, Fax: (62) 545-699
E-mail: office.ogen@med.u-szeged.hu
http://www.szote.u-szeged.hu/medgen/

Kurzus címe: Klinikai Genetika

Kreditérték: 2 kreditpont
Előadás:     heti 2 óra – Kurzus kódja: AOK-K411 -    Vizsgaforma: kollokvium

Kötelező irodalom:

1. Előadásjegyzet. Az előadásokon elhangzottak képezik a vizsgaanyagot.  Elérhető az intézet internetes oldalán http://www.szote.u-szeged.hu/medgen/news.php , kód használatával, amellyel az előadás után lesz hozzáférhető.
2. Human Genetics. A problem-based approach. Korf BR, 2nd ed, 2007
3. Emery,s Elements of Medical Genetics. Mueller RF, Young ID,  11th edition, Churchill Livingstone, 2001

Ajánlott irodalom:

1.  SMITH’S: Recognisable patterns of human malformation 2006
2.  Thompson and Thompson: Genetics in Medicine
by Robert L. Nussbaum, M.D. , Ada Hamosh, M.D. (Contributor), Huntington F. Willard, Ph.D., Margaret W. Thompson, Roderick R. McInnes, M.D.,
Paperback, Elsevier Science Health Science div 2007
3.  Klinikai genetika (könyv) szerk.: Papp. Z 1995
4.  A klinikai genetika alapjai, 1998 (könyv) Oláh Éva

Évfolyam/félév: V. évfolyam. 2. félév, PhD képzés

Tárgyfelvétel előfeltétele: Sikeres vizsga orvosi biológiából, orvosi biokémiából, patológiából, korélettanból

 

2018. ÁOK Klinikai Genetika Tematika

HÉTFŐ: 17:00-tól- 19:00-ig Bőrgyógyászati Klinika tanterem

 

Dátum

Az előadás témája

Előadó

1.

2018.02.05.

Genetika és orvostudomány. A humán genom. Genom programok, a posztgenomi korszak, új technológiák

Prof. Dr. Széll Márta

2.

2018.02.12.

Kromoszóma rendellenességek klinikuma

Dr. Horváth Emese

3.

2018.02.19.

Domináns és recessziv öröklődés klinikuma, betegségek

Dr. Nagy Nikoletta

4.

2018.02.26.

Kockázatbecslés, új technológiák
1 ZH (1,2,3 előadások anyagából)

Prof. Dr. Széll Márta

5.

2018.03.05.

Multifaktoriális öröklődés, Komplex betegségek genetikája, gén-környezet kölcsönhatások jelentősége a komplex betegségek kialakulásában

Prof. Dr. Széll Márta

6.

2018.03.12.

A humán reprodukció genetikája. Prenatális genetikai szűrés és diagnosztika

Dr. Nagy Dóra

7.

2018.03.19.

Teratogenezis. Teratogének a klinikai gyakorlatban. Dysmorphologia
2 ZH (4,5,6 előadások anyagából)

Dr. Nagy Nikoletta

 

2018.03.26.

Tavaszi szünet

 

 

2018.04.02.

Tavaszi szünet

 

8.

2018.04.09.

Farmakogenetika, farmakogenomika

Prof. Dr. Széll Márta

 9.

2018.04.16.

Habilitációs előadás - Génterápia, mesterséges kromoszóma

Dr. Nagy Nikoletta

10.

2018.04.23.

Rosszindulatú betegségek genetikája, genomikája.
3 ZH (7,8,9 előadások anyagából)

Prof. Dr. Raskó István

 

2018.04.30.

munkaszüneti nap

 

11.

2018.05.07.

A genetikai tanácsadás. Etikai és jogi vonatkozások. Genetikai törvény, génbankok. Helyi sajátságok:
Európai Unió, US, Magyarország

Dr. Horváth Emese

12.

2018.05.14.

A genomika eredményeinek felhasználása a diagnosztikában, a terápiában és a humán betegségek megelőzésében.
4 ZH (10,11előadások anyagából)

Dr. Borbényi Zita
Dr. Sepp Róbert

Tantárgyi követelmény:
Az előadásokon való részvétel, év közbeni, havi rendszerességgel megírt sikeres teszt.

A számonkérés módja:
a./ Évközi demonstrációk: havonta
b./ Szemeszter végi vizsga: kollokvium

A vizsgára való jelentkezés, vizsgahalasztás: az ETR rendszeren keresztül történik

 

Elérhetőségeink

Prof. Dr. Széll Márta: 62 545 898

Dr. Horváth Emese: 62 544 951

Prof. Dr. Szabó János: 62 545 133

Titkárság: 62 545 134

Időpont kérés: 62 545 967 vagy 62 545 963

Eredmény utáni érdeklődés: 62 545 967 vagy 62 545 963

egyetem 05