SZTE ÁOK Onko

Intézetvezető: Prof. Dr. Széll Márta

Titkárság tel.: 62 545 134

Cím: 6720 Szeged, Somogyi B. u. 4.

Email cím: office.ogen@med.u-szeged.hu

 -----------------------------------------------------

Genetikai Tanácsadó Ambulancia, vérvétel:

Bejelentkezés, időpontkérés tel.: 62 545 967

Cím: 6720 Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 4/B II. em.

SZTE GYTK hallgatóknak: Humángenetika gyógyszerészhallgatóknak

Tantárgy neve:Humángenetika gyógyszerészhallgatóknak

GYTK kurzuskód:GYTK 621-1

Tantárgy típusa: előadás

Tantárgy jellege: kötelezően választható

Kreditérték: 2

Heti kontaktóra szám: 2

Évközi számonkérés formája: 3 zárthely dolgozat

Értékelés/vizsgaforma: kollokvium

Mintatantervi helye: IX szemeszter

Tantárgyi előfeltétel(ek): nincs

Tantárgy felelőse: Dr. Széll Márta

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Széll Márta, Dr. Szabó János, Dr. Horváth Emese, Dr. Nagy Nikoletta

A tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák):

A hallgatók megismertetése a humángenetikai alapelvek, törvények, öröklődési mechanizmusok szerepével, mind az aktuális orvoslás mind a gyógyszerészet vonatkozásában. A gyógyszerek fő és mellékhatásának mechanizmusaival a farmakogenetikával, a tumorkialakulás és a genetikai terápia mechanizmusával. Cél, hogy a tantárgy megismerése során szerzett tudást beépítsék a gyógyszerész hivatásuk magas szintű műveléséhez.


Kötelező/ajánlott irodalom:

Kötelező irodalom:

 1. Előadásjegyzet. Az előadásokon elhangzottak képezik a vizsgaanyagot. Elérhető az intézet internetes oldalán http://www.szote.u-szeged.hu/medgen/news.php, kódhasználatával, amellyel az előadás után lesz hozzáférhető.
 2. Human Genetics. A problem-based approach. Korf BR, 2nd ed, 2007
 3. Emery,s Elements of Medical Genetics. Mueller RF, Young ID,  11th edition, Churchill Livingstone, 2001

Ajánlott irodalom:

 1. SMITH’S: Recognisable patterns of human malformation 2006
 2.  Thompson and Thompson: Genetics in Medicine
  by Robert L. Nussbaum, M.D. , Ada Hamosh, M.D. (Contributor), Huntington F. Willard, Ph.D., Margaret W. Thompson, Roderick R. McInnes, M.D.,
  Paperback, Elsevier Science Health Science div 2007
 3. Klinikai genetika (könyv) szerk.: Papp. Z 1995
 4. A klinikai genetika alapjai, 1998 (könyv) Oláh Éva

 

2016/2017. tanév I. félév GYTK Humángenetika gyógyszerészhallgatóknak

CSÜTÖRTÖK: 10:00-tól- 12:00-ig GYTK épülete 5. tanterem

 

  Dátum Az előadás témája Előadó
1 2016.09.15.

Domináns és recesszív öröklődés klinikuma,
betegségek Genetika és orvostudomány.
A humán genom, epigenom.
Genom programok, a posztgenomi korszak

Dr. Széll Márta

Dr. Nagy Nikoletta

2 2016.09.22.

Farmakogenetika, farmakogenomika I.

Dr. Széll Márta

3 2016.09.29.

Farmakogenetika, farmakogenomika II.
ZH (1,2,3 előadások anyagából)

Dr. Széll Márta

4 2016.10.06.

A genetikai tanácsadás. Genetikai törvény, génbankok.
Helyi sajátságok: Európai Unió, US, Magyarország

Dr. Horváth Emese

5 2016.10.13.

Génterápia, mesterséges kromoszóma

Dr. Nagy Nikoletta

6 2016.10.20.

Rosszindulatú betegségek genetikája, genomikáj
ZH (4,5,6 előadások anyagából)

Dr. Széll Márta

7 2016.10.27.

Multifaktoriális öröklődés, Komplex betegségek genetikája,
gén-környezet kölcsönhatások jelentősége
a komplex betegségek kialakulásában

Dr. Széll Márta

8 2016.11.03.

Kromoszóma rendellenességek klinikuma

Dr. Horváth Emese

9 2016.11.10.

Epigenetika
ZH (7,8,9 előadások anyagából)

Dr. Nagy Nikoletta

10 2016.11.17.

Teratogének

Dr. Nagy Nikoletta

  2016.11.24.

Dékáni szünet

 
11 2016.12.01.

Dysmorphology

Dr. Nagy Nikoletta 

12 2016.12.08.

Összefoglalás, zárás
ZH (10,11,12 előadászok anyagából)

Dr. Széll Márta

Dr. Nagy Nikoletta

Elérhetőségeink

Prof. Dr. Széll Márta: 62 545 898

Dr. Horváth Emese: 62 544 951

Prof. Dr. Szabó János: 62 545 133

Titkárság: 62 545 134

Időpont kérés: 62 545 967 vagy 62 545 963

Eredmény utáni érdeklődés: 62 545 967 vagy 62 545 963

egyetem 05