SZTE ÁOK Onko

Intézetvezető: Prof. Dr. Széll Márta

Titkárság tel.: 62 545 134

Cím: 6720 Szeged, Somogyi B. u. 4.

Email cím: office.ogen@med.u-szeged.hu

 -----------------------------------------------------

Genetikai Tanácsadó Ambulancia, vérvétel:

Bejelentkezés, időpontkérés tel.: 62 545 967

Cím: 6720 Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 4/B II. em.

SZTE GYTK hallgatóknak: Humángenetika gyógyszerészhallgatóknak

Tantárgy neve:Humángenetika gyógyszerészhallgatóknak

GYTK kurzuskód:GYTK 621-1

Tantárgy típusa: előadás

Tantárgy jellege: szabadon választható

Kreditérték: 2

Heti kontaktóra szám: 2

Évközi számonkérés formája: 3 zárthely dolgozat

Értékelés/vizsgaforma: kollokvium

Mintatantervi helye: IX szemeszter

Tantárgyi előfeltétel(ek): nincs

Tantárgy felelőse: Dr. Széll Márta

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Széll Márta, Dr. Szabó János, Dr. Horváth Emese, Dr. Nagy Nikoletta

A tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák):

A hallgatók megismertetése a humángenetikai alapelvek, törvények, öröklődési mechanizmusok szerepével, mind az aktuális orvoslás mind a gyógyszerészet vonatkozásában. A gyógyszerek fő és mellékhatásának mechanizmusaival a farmakogenetikával, a tumorkialakulás és a genetikai terápia mechanizmusával. Cél, hogy a tantárgy megismerése során szerzett tudást beépítsék a gyógyszerész hivatásuk magas szintű műveléséhez.

Kötelező/ajánlott irodalom:

Kötelező irodalom:

 1. Előadásjegyzet. Az előadásokon elhangzottak képezik a vizsgaanyagot. Elérhető az intézet internetes oldalán http://www.szote.u-szeged.hu/medgen/news.php, kódhasználatával, amellyel az előadás után lesz hozzáférhető.
 2. Human Genetics. A problem-based approach. Korf BR, 2nd ed, 2007
 3. Emery,s Elements of Medical Genetics. Mueller RF, Young ID,  11th edition, Churchill Livingstone, 2001

Ajánlott irodalom:

 1. SMITH’S: Recognisable patterns of human malformation 2006
 2.  Thompson and Thompson: Genetics in Medicine
  by Robert L. Nussbaum, M.D. , Ada Hamosh, M.D. (Contributor), Huntington F. Willard, Ph.D., Margaret W. Thompson, Roderick R. McInnes, M.D.,
  Paperback, Elsevier Science Health Science div 2007
 3. Klinikai genetika (könyv) szerk.: Papp. Z 1995
 4. A klinikai genetika alapjai, 1998 (könyv) Oláh Éva

 

2017/2018. tanév I. félév GYTK Humángenetika gyógyszerészhallgatóknak

SZERDA: 12:00-tól- 14:00-ig GYTK épülete 5. tanterem

 

  Dátum Az előadás témája Előadó
1 2017.09.13.

Genetika és orvostudomány.
A humán genom. Genom programok, a posztgenomi kor-szak, új technológiák.
Domináns és recesszív öröklődés klinikuma, betegségek

Dr. Nagy Nikoletta

2 2017.09.20.

Epigenetika

Dr. Nagy Nikoletta

3 2017.09.27.

Teratogének, Dysmorphology
ZH (1,2,3 előadások anyagából)

Dr. Nagy Nikoletta

4 2017.10.04.

Génterápia, mesterséges kromoszóma

Dr. Nagy Nikoletta

5 2017.10.11.

Multifaktoriális öröklődés,
Komplex betegségek genetikája, gén-környezet kölcsönhatások jelentősége a komplex betegségek kialakulásában

Prof. Dr. Széll Márta

6 2017.10.18.

Kromoszóma rendellenességek klinikuma
ZH (4,5,6 előadások anyagából)

Dr. Horváth Emese

7 2017.10.25.

Farmakogenetika, farmakogenomika I.

Prof. Dr. Széll Márta

8 2017.11.01.

Tanítási szünet

 

9 2017.11.08.

Farmakogenetika, farmakogenomika II.

Prof. Dr. Széll Márta

10 2017.11.15.

A genetikai tanácsadás. Genetikai törvény, génbankok. Helyi sajátságok: Európai Unió, US, Magyarország
3 ZH (6,7,8 előadások anyagából)

Dr. Horváth Emese

  2017.11.22.

Rosszindulatú betegségek genetikája, genomikája

Prof. Dr. Széll Márta

11 2017.11.29.

Összefoglalás, zárás.

Prof. Dr. Széll Márta

12 2017.12.06.

Javítási lehetőség: 4 ZH (9,10 előadások anyagából)

 

Elérhetőségeink

Prof. Dr. Széll Márta: 62 545 898

Dr. Horváth Emese: 62 544 951

Prof. Dr. Szabó János: 62 545 133

Titkárság: 62 545 134

Időpont kérés: 62 545 967 vagy 62 545 963

Eredmény utáni érdeklődés: 62 545 967 vagy 62 545 963

egyetem 05