Department of Oncotherapy - Szeged

6720 Szeged, Semmelweis u. 6..
Email:: Show contact form

Director: Dr. habil.Péter Klivényi

Topics of Thesis

2019/2020. Academic year

 

Szakdolgozat címe - Konzulens neve - beosztása

Title of topics - Consultant - position

1.

A sclerosis multiplex klinikai aspektusai.
Clinical aspects of multiple sclerosis.

Dr. Bencsik Krisztina

egyetemi docens

2.

Polyneuropathiák. Myasthenia gravis.
Izomdystrophiák.
Polyneuropathies. Myasthenia gravis.
Muscular dystrophias.

Dr. Dézsi Lívia

egyetemi tanársegéd

3.

Spaszticitás kezelése intrathecalis
baclofen pumpával.
Treatment of spasticity with intrathecal
baclofen pump.

Dr. Füvesi Judit

egyetemi adjunktus

4.

Életminőség vizsgálatok sclerosis
multiplexben.
Quality of life studies in multiple
sclerosis.

Dr. Füvesi Judit

egyetemi adjunktus

5.

Epilepszia differenciál diagnosztikája.
Differential diagnostics of epilepsy.

Dr. Horváth Zoltán

egyetemi tanársegéd

6.

Neurorehabilitáció.
Neurorehabilitation.

Dr. Jakab Katalin

osztályvezető főorvos

7.

Képalkotó és neurofiziológiai
vizsgálatok neurológiai betegségekben.
Neuroimaging and neurophysiological
investigations in neurology.

Dr. Szabó Nikoletta

egyetemi adjunktus

8.

Neurodegeneratív betegségek
klinikuma és pathomechanizmusa.
Clinical features and pathomechanism
of neurodegenerative diseases.

Dr. Zádori Dénes

egyetemi docens

9.

A trigeminovascularis rendszer
állatkísérletes vizsgálata.
Animal models of trigeminovascular
activation.

Dr. Párdutz Árpád

egyetemi docens

10.

Az epilepszia klinikuma és terápiája.
Clinical signs and therapy of epilepsy.

Dr. Rajda Cecília

egyetemi docens

11.

A lipoprotein(a), mint vascularis
rizikófaktor.
Lipoprotein(a) as a vascular risk factor.

Dr. Sas Katalin

egyetemi docens

12.

Új orális antikoagulánsok alkalmazása a
neurológiában.
Novel oral anticoagulants in neurological
disorders.

Dr. Sas Katalin

egyetemi docens

13.

Derékfájdalom.
Low back pain.

Dr. Sas Katalin

egyetemi docens

14.

Thrombophilia és stroke.
Thrombophilia and stroke.

Dr. Sas Katalin

egyetemi docens

15.

Epilepszia szindrómák speciális
szempontjai.
Special aspects of epilepsy syndromes.

Dr. Szok Délia

egyetemi docens

16.

Primér fejfájásbetegségek
klasszifikációja, diagnosztikája és
terápiája.
Primary headache disorders:
classification, diagnostics and therapy.

Dr. Szok Délia

egyetemi docens

  • 17.

Herediter ataxiák
Hereditary ataxias.

Dr. Szpisjak László

egyetemi tanársegéd

18.

A primér fejfájásbetegségek
pathomechanizmusa.
Pathomechanism of primary headache
disorders.

Dr. Tajti János

egyetemi tanár

19.

Krónikus és neuropathiás fájdalmak
kezelése és modellezése.
Modelling and therapy of chronic and
neuropathic pain.

Dr. Tuboly Gábor

egyetemi adjunktus

20.

Arcfájdalmak differenciáldiagnosztikája.
Differential disgnostics of facial pain.

Dr. Ungureán Aurélia

klinikai szakorvos

21.

Elektrofiziológiai vizsgálatok
neuromuszkuláris betegségekben.
Electrophysiological methods in
diagnostics of neuromuscular diseases.

Laczó Bence

egyetemi adjunktus

22.

Neurokémiai vizsgálatok neurológiai
kórképekben és azok állatkísérletes
modelljeiben.
Neurochemical methods in neurological
disorders and their animal models.

Dr. Zádori Dénes

egyetemi adjunktus

 

 

 

 

 

Szeged, 2019. september 01.