SZTE ÁOK Onko

 

6725 Szeged, Semmelweis u. 6. V. emelet
Email: vecsei.laszlo@med.u-szeged.hu

igazgató: Prof. Dr. Vécsei László tanszékvezető egyetemi tanár

TDK témák 2016/2017. tanév

NEUROLÓGIAI KLINIKA

Tudományos Diákkör felelős: Dr. Klivényi Péter egyetemi tanár
Email: mailto:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

helyettes: Dr. Párdutz Árpád egyetemi docens
Email: mailto:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

  Dr. Kincses Zsigmond Tamás egyetemi docens
Email: mailto:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

Az Intézet honlapja:

http://www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/neur/hu/

Választható TDK témák
2016/2017

1. Az idegrendszer és az immunrendszer kapcsolata
Dr. habil. Engelhardt József egyetemi tanár

2. Immun-gyulladásos jelenségek neurodegeneratív betegségekben
Dr. habil. Engelhardt József egyetemi tanár

3. Sclerosis multiplexes betegek psychometriai vizsgálatai
Dr. habil. Bencsik Krisztina egyetemi docens

4. Sclerosis multiplex regiszter adatainak értékelése
Dr. habil. Bencsik Krisztina egyetemi docens

5. Újabb terápiás lehetőségek a neurodegerenatív betegségekben és azok kísérletes modelljében
Dr. habil. Klivényi Péter egyetemi tanár

6. A cluster fejfájás pathomechanizmusa
Dr. habil. Tajti János egyetemi docens

7. A migrén pathomechanizmusa
Dr. habil. Tajti János egyetemi docens

8. Nitroglycerin mint a fejfájás állatkísérletes modellje
Dr. habil. Párdutz Árpád egyetemi docens

9. Trigeminalis nocicepció kísérletes modulációja
Dr. habil. Párdutz Árpád egyetemi docens

10. Primér fejfájások speciális szempontjai
Dr. habil. Szok Délia egyetemi docens

11. Terápiarezisztens epilepsziák
Dr. habil. Szok Délia egyetemi docens

12. Életminőség vizsgálatok myasthenia gravisban
Dr. Dézsi Lívia egyetemi tanársegéd

13. Életminőség vizsgálatok sclerosis multiplexben
Dr. Füvesi Judit egyetemi adjunktus

14. Képalkotó vizsgálatok neurológiai kórképekben
Dr. habil Kincses Zsigmond Tamás egyetemi docens

15. A thrombofiliák szerepe fiatalkori stroke-ban
Dr. Sas Katalin egyetemi adjunktus

16. Rehabilitációs lehetőségek Parkinson-kóros betegeknél
Dr. Jakab Katalin osztályvezető főorvos

17. Az agyi plaszticitást befolyásoló molekuláris genetikai tényezők
Dr. Jakab Katalin osztályvezető főorvos

18. Differenciál diagnosztika sclerosis multiplexben
Dr. habil Rajda Cecília egyetemi adjunktus

19. Epilepszia terápia
Dr. habil Rajda Cecília egyetemi adjunktus

20. Neurofiziológiai vizsgálatok neuromuszkuláris és mitokondriális betegségekben
Dr. Varga Edina egyetemi adjunktus

21. Triptofanmetabolitok bioanalitikai vizsgálata neurológiai kórképekben és azok állatkísérletes modelleiben
Dr. Zádori Dénes egyetemi adjunktus

22. Az antioxidáns rendszer változásának vizsgálata neurodegeneratív kórképek
toxinmodelljében
Dr. Zádori Dénes egyetemi adjunktus

23. Neuropátiás/gyulladásos fájdalom állatmodelles vizsgálata gerincvelői szinten
Dr. Tuboly Gábor egyetemi adjunktus

24. Kóros fáradékonyság vizsgálata sclerosis multiplexben
Dr. Fricska-Nagy Zsanett egyetemi tanársegéd

25. Szabadon választott téma a neurológia tárgyköréből
Dr. Vécsei László egyetemi tanár

Szeged, 2016. december 13.

 

Neurológia előadásvázlat

A legfontosabb neurológiai betegségek rövid áttekintése

 • Az agy és a gerincvelő anatomiájának és érellátásának rövid áttekintése.

A központi idegrendszer legfőbb megbetegedései tételhez:

 • Cerebrovascularis insultusok: Ischaemiás kórképek, a subarachoidealis vérzés és intracerebralis vérzés okai, patogenezise, tünettana, kivizsgálási algoritmusa, kezelése. A megelőzés és felismerés fontossága. A beteg szakszerű ápolásának, fizikotherápiájának szükségessége.
 • Idegrenszeri gyulladások: A gennyes, serosus és TBC-s meningitis, az agytályog és agyvelőgyulladások tünettana, a fertőződés módjai, a liquor diagnosztika jelentősége, therápiás lehetőségek. A Lyme kór: terjedés, szervi megjelenési formák, idegrendszeri szövődmények, kezelés.
 • Agydaganatok: A leggyakoribb primer és metastaticus agydaganatok, ezek biológiai viselkedése, klinikai tünettana. A koponyaűri nyomásfokozódás anatómiai alapjai, létrejöttének mechanismusa, tünettana. A tünetek felismerésének fontossága. Therápiás lehetőségek, életkilátások.
 • Központi idegrendszeri traumák: Nyílt és zárt koponyatörések. Agyrázkódás, agyzúzódás, epiduralis és subduralis haematomák, traumás intracerebralis vérzések, gerincvelői traumák tünettana, kivizsgálása, kezelése, gyógytornáztatása, rehabilitációja. A gerincvelő sérült szállításának módja. A beteg gondos megfigyelésének szükségessége.
 • Parkinson betegség: A Parkinson kór és szindróma oka, agyi transzmitterszint eltérések, kórszövettani jellemzők. A legfontossabb tünetek, kezelés.
 • Sclerosis multiplex: Keletkezésének feltételezett mechanizmusai, szövettani eltérések, tünetek, MRI és a liquor eltérések, therápia.
 • Epilepsia: A primer és szekunder epilepsia okai, a roham keletkezési mechanizmusa. Parciális és generalizált rohamok fajtái, klinikai tünetei, kivizsgálása, therápiája. A status epilepticus fogalma, sürgősségi kezelésének szükségessége.

A KÖRNYÉKI IDEGRENDSZER LEGFONTOSABB MEGBETEGEDÉSEI TÉTELHEZ:

A környéki idegrendszer neuroanatomiai alapjai.

1. Neuropathiák: fogalma, keletkezési mechanizmusai.

 • A polyneuropathiák: okai, tünetei, kezelési lehetőségei. Az elektrofiziológiai therápia és a gondos ápolás fontossága.
 • Mononeuropathiák: n. radialis, ulnaris, medianus, facialis és ischiadicus neuropathia tünettana, kezelése.
 • Guillain-Barré szindróma: tünetek, szövettani és elektrofiziológiai eltérések, kezelés, kimenetel.

2. Myasthenia gravis: Létrejöttének neuroanatomiai alapjai, jellemző tünetek, therápiás lehetőségek. Az életet veszélyeztető állapotok felismerésének fontossága.

Neurológia vizsga küszöb kérdései

1. Meningeális izgalom vizsgálata (tarkókötöttség)
2. Kernig jel
3. Lasegue jel
4. Pupilla reflex vizsgálata
5. Parancsolt és vezetett szemmozgások vizsgálata
6. N. faciális vizsgálata (centrális illetve perifériás faciális paresis elkülönítése)
7. Izomtónus vizsgálata (kifejezett hypotonia, rigor, spasztikus tónusfokozódás felismerése)
8. Latens paresis próbák (Mingazzini, Barre)
9. Proximális izomerő részletes vizsgálata (vállöv, csípőöv, felkar flexorok, extensorok, comb flexorok, extensorok)
10. Distális izomerő részletes vizsgálata (n. medianus, n. radialis, n. ulnaris, n. peroneus, n. tibialis, motoros funkció vizsgálata)
11. Izomerő csökkenés foka (0-5/5 skála ismerete)
12. Triceps, biceps reflex kiváltása
13. Patella, Achilles reflex kiváltása (clonisatio felismerése)
14. Hoffmann és Trömner jel
15. Babinski reflex
16. Oculocephalikus reflex
17. Cornea reflex
18. Térd-sarok próba, orr-ujjhegy próba (ujjhegy-ujjhegy próba)
19. Romberg helyzet vizsgálata, értékelése
20. Járás vizsgálat (ataxiás járás, paretico – spasztikus járás, steppelő járás, Parkinsonos járás)
21. Vibrációs érzésqualitás vizsgálata
22. Érzés vizsgálatok
23. Negatív neurológiai status szószerinti ismerete

Szeged, 2015. szeptember 01.

Neurológia képzési útmutató

Kézikönyvek:

 • Goetz: Textbook of Clinical Neurology www.mdconsult.com (ingyenesen elérhető az MD Consulton keresztül az SZTE hálózatából)
 • Emedicine www.emedicine.com
 • Neuro-degeneráció (könyv) Letöltés
 • Betegvizsgálat és gyakorlati neurológia (egyetemi jegyzet) Letöltés

Folyóiratok:

Szakmai irányelvek:

Egyéb továbbképző anyagok:

Hasznos linkek:

Neurológiai Klinika

 
6725 Szeged, Semmelweis u. 6. V. emelet
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +36 62 544-000
Fax: +36 62 545-597

Általános Neurológiai szakrendelés

Neurológiai betegek ellátása

6725 Tisza L. krt. 97. II. em. 11.
Bejelentkezés 574-400/526-os telefonon