SZTE ÁOK Onko

 

6725 Szeged, Semmelweis u. 6. V. emelet
Email: vecsei.laszlo@med.u-szeged.hu

igazgató: Prof. Dr. Vécsei László tanszékvezető egyetemi tanár

Szakdolgozat témák

Neurológia Szakdolgozat Témák

SZTE Általános Orvostudományi Kar

2016/2017.

#Szakdolgozat címeKonzulens neve beosztása
1. A sclerosis multiplex klinikai aspektusai Dr. Bencsik Krisztina egyetemi docens
2. Polyneuropathiák. Myasthenia gravis. Izomdystrophia Dr. Dézsi Lívia egyetemi tanársegéd
3.

Az ALS klinikuma.

Dr. Engelhardt József egyetemi tanár
4. Az ALS IgG lehetséges kóros hatásai Dr. Engelhardt József egyetemi tanár
5. Az ALS functional Dr. Engelhardt József egyetemi tanár
6. Spaszticitás kezelése intrathecalis baclofen pumpával Dr. Füvesi Judit egyetemi adjunktus
7. Életminőség vizsgálatok sclerosis multiplexben Dr. Füvesi Judit egyetemi adjunktus
8. Epilepszia differenciál diagnosztikája Dr. Horváth Zoltán egyetemi tanársegéd
9. Neurorehabilitáció Dr. Jakab Katalin osztályvezető főorvos
10. Képalkotó és neurophysiológiai vizsgálatok neurológiai betegségekben Dr. Kincses Zsigmond Tamás egyetemi docens
11. Neurodegeneratív betegség klinikuma és pathomechanizmusa Dr. Klivényi Péter egyetemi tanár
12. Neurocognitiv vizsgálatok Dr. Must Anita egyetemi adjunktus
13. A trigeminovascularis rendszer állatkísérletes vizsgálata Dr. Párdutz Árpád egyetemi docens
14. Az epilepszia klinikuma és terápiája Dr. Rajda Cecília egyetemi adjunktus
15. Encephalitisek differenciáldiagnosztikája Dr. Rajda Cecília egyetemi adjunktus
16. A lipoprotein(a), mint vascularis rizikófaktor Dr. Sas Katalin egyetemi adjunktus
17. Új oralis anticoagulánsok alkalmazása a neurológiában Dr. Sas Katalin egyetemi adjunktus
18. Derékfájdalom Dr. Sas Katalin egyetemi adjunktus
19. Thrombofilia és stroke. Dr. Sas Katalin egyetemi adjunktus
20. Epilepszia szindrómák speciális szempontjai Dr. Szok Délia egyetemi docens
21. Primér fejfájások klasszifikációja, diagnosztikája és terápiája. Dr. Szok Délia egyetemi docens
22. A primér fejfájás pathomechanizmusa Dr. Tajti János egyetemi docens
23. Krónikus és neuropathiás fájdalmak kezelése és modellezése Dr. Tuboly Gábor egyetemi adjunktus
24. Arcfájdalmak differenciáldiagnosztikája Dr. Ungureán Aurélia klinikai szakorvos
25. Elektrofiziológiai vizsgálatok neuromuszkuláris betegségekben Dr. Varga Edina Tímea egyetemi adjunktus
26. Mitochondrialis betegségek neurológiai manifesztációval Dr. Varga Edina Tímea egyetemi adjunktus
27. Video EEG szerepe neurológiai betegségek differenciál diagnosztikájában. Dr. Varga Edina Tímea egyetemi adjunktus
28. Neurokémiai vizsgálatok neurológiai kórképekben és azok állatkísérletes modelljeiben. Dr. Zádori Dénes egyetemi tanársegéd
29. Szabadon választott téma: a neurológia tárgyköréből Dr. Vécsei Lászlóval egyeztetve egyetemi tanár

NEUROLÓGIAI ELŐADÁSOK

ÁOK V. évfolyam I. szemeszter

2016/2017. tanév

Újklinika tanterem

Hétfő 13-14 óra

1. óra (09.05.) a. Bevezető. Fejezetek a neurológia történatéből.
b. Betegvizsgálati alapelvek
    Dr. Vécsei László egyetemi tanár 
     
2. óra (09.12.) A motorium szerveződése. 
    Dr. Engelhardt József egyetemi tanár
     
3. óra (09.19.) a. A sensorium szerveződése. 
b. Fájadlom
    Dr. Párdutz Árpád egyetemi docens
     
4. óra (09.26.) A gerincvelő.  Neurológiai lokalizáció.
    Dr. Vécsei László egyetemi tanár
     
5. óra (10.03.) Az agytörzs. Neurológiai lokaloizáció.
    Dr. Engelhardt József egyetemi tanár 
     
6. óra (10.10.) A cerebellum.  Neurológiai lokalizáció.
    Dr. Vécsei László egyetemi tanár 
     
7. óra (10.17.) Cortex cerebri. A frontális lebeny.  Neurológiai lokalizáció.
    Dr. Klivényi Péter egyetemi tanár 
     
8. óra (10.24.) a. Az ideg- és izomrendszer neurofiziológiai vizsgálata.
b. A modern neuroradiológiai diagnostika.
    Dr. Kincses Zsigmond Tamás egyetemi docens
     
9. óra (11.07.) a.  A parietalis és occipitalis lebeny. Neurológiai lokalizáció.
b. Vegatatív idegrendszer
    Dr. Engelhardt József egyetemi tanár
     
10. óra (11.14.) A liquor cerebrospinalis. Liquordiagnosztika.
    Dr. Vécsei László egyetemi tanár
     
11. óra (11.21.) Az idegrendszer érrendszere. Neurológiai lokalizáció.
    Dr. Bencsik Krisztina egyetemi docens
     
12. óra (11.28.) Az extrapyramidalis rendszer. Neurológiai lokalizáció.
    Dr. Vécsei László egyetemi tanár 
     
13. óra (12.05.) A temporalis lebeny. Neurológiai lokalizáció.
    Dr. Tajti János egyetemi docens

Szaktanácsadó: Dr. Járdánházy Tamás professzor emeritus

A felkészülésre javasolt irodalom:

 1. Előadások és gyakorlatok anyaga.
 2. Betegvizsgálat és gyakorlati neurológia (SZTE Neurológiai Klinika kiadása)
 3. Fejezetek a klinikai neurológiából (SZTE Neurológiai Klinika kiadása) 
 4. Liquordiagnosztika (SZTE Neurológiai Klinika kiadása)
 5. Diagnosztika a rendelőben és a betegágynál: 28. fejezet, MEDICINA (legutóbbi kiadása)
 6. Differenciáldiagnosztikai kalauz (2013.)
 7. Mumenthaler, M.: Neurológia. Medicina. (legutóbbi kiadása)

Javasolt forrásmunkák:

 1. Rowland, L.P.: Merritt's Textbook of Neurology. Lea and Febiger, Philadelphia, London, (legutóbbi kiadása)
 2. Simon, R.P., Aminoff, J.J., Greenberg, D.A.: Clinical Neurology. Appleton and Lange, (legutóbbi kiadása)
 3. Victor, M., Ropper, A.H.: Principles of Neurology, McGraw Hill, (legutóbbi kiadása)
 4. Vécsei L., Tajti J., Gárdián G.: Neurológia a harmadik évezred hajnalán. Springer, (legutóbbi kiadása)

http://www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/neur/hu/

Számonkérés: A szemeszter végén vizsga

Neurológia gyakorlati beosztás

V. évfolyam
SZTE ÁOK

2016/2017. tanév I. félév

Gyakorlat: hétfő 15-17 óra

11. csoport – Dr. Engelhardt József egyetemi tanár
12. csoport – Dr. Tajti János egyetemi docens
13. csoport – Dr. Kincses Zs. Tamás egyetemi docens
14. csoport – Dr. Párdutz Árpád egyetemi docens

Gyakorlat: szerda 10-12 óra

05. csoport – Dr. Fricska Nagy Zsanett egyetemi tanársegéd
06. csoport – Dr. Laczó Bence egyetemi tanársegéd

Gyakorlat: csütörtök 14-16 óra

01. csoport – Dr. Bencsik Krisztina egyetemi docens
02. csoport – Dr. Sas Katalin egyetemi adjunktus
03. csoport – Dr. Klivényi Péter egyetemi tanár
04. csoport – Dr. Füvesi Judit egyetemi adjunktus

Gyakorlat: péntek 10-12 óra

07. csoport – Dr. Dézsi Lívia egyetemi tanársegéd
08. csoport – Dr. Zádori Dénes egyetemi tanársegéd
09. csoport – Dr. Rajda Cecília egyetemi adjunktus
10. csoport – Dr. Tuboly Gábor egyetemi adjunktus

Előadás: hétfő 13-14 óra

Neurológiai Klinika

 
6725 Szeged, Semmelweis u. 6. V. emelet
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +36 62 544-000
Fax: +36 62 545-597

Általános Neurológiai szakrendelés

Neurológiai betegek ellátása

6725 Tisza L. krt. 97. II. em. 11.
Bejelentkezés 574-400/526-os telefonon