SZTE ÁOK Onko

 

6725 Szeged, Semmelweis u. 6. V. emelet
Email: vecsei.laszlo@med.u-szeged.hu

igazgató: Prof. Dr. Vécsei László tanszékvezető egyetemi tanár

„Neurológiai Kerekasztal” továbbképző tanfolyamaink időpontjai:

Helyszín: Újklinika, Földszinti előadóterem (6725, Szeged, Semmelweis utca 6.)

Időpont: A megadott napokon 14-18 óra között:

2016. szeptember 28.

2016. október 26.

2016. november 30.

2017. február 22.

2017. március 29.

2017. április 26.

FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT

Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar

Neurológiai Klinika

Biobank

A szervezeti egység főbb adatai:

neve: SZTE ÁOK, Neurológiai Klinika, Biobank (továbbiakban Biobank)

vezetője: Dr. Vécsei László, tanszékvezető, egyetemi tanár

címe: H6725 Szeged, Semmelweis u. 6.

működési helye: Délalföldi Neurobiológiai Tudásközpont, H6725 Szeged, Szikra utca 2.

elérhetőségei: tel.: +3662/545-351; +3662/545-348

fax.: +3662/545-597

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tevékenysége: Alap- és Klinikai kutatások az Orvostudományok területén.

működésének kezdete: 2008.

A szervezeti egység célja és feladata:

Az SZTE ÁOK Neurológiai Klinika Kutatólaboratóriumában kísérletes és klinikai alapkutatásokat végzünk. Az általunk vizsgált neurológiai betegségek (neurodegeneráció, fejfájás, stb.) pontosabb megismerésére hoztuk létre a Biobankot. A Biobankban idegrendszeri kórképekben szenvedő betegek (pl: Huntington-kór, Parkinson-kór, sclerosis multiplex, migrén, amiotrófiás lateral sclerosis, stroke) és egészséges kontroll egyének biológiai mintáit tároljuk. Etikai engedélyek birtokában, az alanyok előzetes tájékoztatása és beleegyezése után molekuláris-, biokémiai- és genetikai vizsgálatok céljából gyűjtjük, adminisztráljuk és raktározzuk a mintákat. A teljes vér, plazma/szérum, valamint a diagnosztikai feldolgozást követően megmaradt liquor mintákat a Biobankban -80°C-on, erre a célra kialakított külön hűtőszobában, 4 db (risztórendszerrel ellátott) fagyasztószekrényben tároljuk. Mindezek révén lehetővé válhat a vizsgált betegségek kialakulásában szerepet játszó különböző fehérjék, genetikai faktorok, stb. azonosítása, és a kórformákra jellemző biomarkerek felkutatása.

A szervezeti egységben tárolt minták felhasználhatósága:

Belső hozzáférés:

A Biobankban tárolt minták szabadon és ingyenesen hozzáférhetők az SZTE-ÁOK Neurológiai Klinika és a Kutatólaboratórium kutatói számára.

Külső hozzáférés:

Külső felhasználók esetében a hozzáférés egyéni elbírálás alapján történik, az SZTE ÁOK Neurológiai Klinika intézetvezetőjéhez írásban benyújtott részletes kutatási terv alapján. A szükséges etikai engedélyek birtokában lehetőség van a jelenleg rendelkezésre álló biológiai minták anonim módon történő analízisére.

Hazai és külföldi kutatócsoportok számára tudományos kollaboráció, és/vagy közös pályázati részvétel esetén előzetes egyeztetés és elbírálás alapján, a szükséges engedélyeztetési eljárást követően, az együttműködő partnernek ingyenes hozzáférést biztosíthatunk a tárolt mintákhoz. A keletkezett szellemi termék tulajdonjoga az előzetes egyeztetések során kerül megvitatásra.

A minták felhasználási szabályai:

A minták az SZTE-ÁOK Neurológiai Klinika és a Kutatólaboratórium kutatói számára helyben felhasználhatók/vizsgálhatók. Külső, engedélyezett hozzáférés esetén előzetes egyeztetés után a minták helyben felhasználhatók/vizsgálhatók, vagy megfelelő módon dokumentálva, csomagolva és szállítva (egyéni szállítás, postai csomagküldés, gyorsfutár szolgálat, stb.) eljuttathatók az együttműködő kutatólabor részére.

Az általunk kezelt biológiai minták profit célú értékesítését nem vállaljuk. Mintagyűjtés, illetve vizsgálat csak a szükséges szakhatósági és hatósági engedélyek birtokában történik. Az adatok kezelése minden esetben a 2008. évi XXI. „a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól“ szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.

A szervezeti egység távlati céljai, stratégiai helyzete:

 • Egy biobank hálózat kiépítése, és ezáltal az egyes laboratóriumokban folyó speciális kutatások integrálása, lehetőséget biztosíthat a betegségek gyorsabb és eredményesebb vizsgálatához.
 • Az együttműködések révén nagyobb eséllyel pályázhatunk több külföldi támogatás elnyerésére, mellyel a kutatói utánpótlás biztosítása és a kutatói létszám növelése is lehetővé válhat.
 • Növelhetjük alapkutatásaink nemzetközi versenyképességét és lehetőség nyílhat alkalmazott kutatásokba történő bekapcsolódásra.
 • Biobankunk egy ilyen hálózat tagjaként fontos szerepet tölthet be a magyar stratégiai célok elérésében.

SZEGEDI NEUROLÓGIÁÉRT ALAPÍTVÁNY

6725. Szeged, Semmelweis út 6. V.em. 530.
tel/fax : +36(62) 545-597
bejegyzés: Csongrád Megyei Bíróság 599.ssz.
adószám: 18455168-1-06
Bankszámlaszám: 10402805-28017253-00000000, Kereskedelmi & Hitelbank Rt. 
6720 Szeged, Klauzár tér 2.

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

 • "Az alapítvány célja az alapító szándéka szerint a szegedi fekvőbeteg ellátáshoz kapcsolódóan a neurológiai betegségek megelőzésének, gyógyításának, rehabilitációjának, valamint az idegtudományok kutatásának és oktatásának elősegítése, támogatása.
 • Az idegtudományokban jelentős kutatást végző fiatal kutató szakemberek támogatása, ösztöndíjak kitűzésével, kongresszusi részvételi költségek támogatásával, pályázat kiírásával valamely kutatás elősegítésére.
 • Neurológiai tárgyú kiadványok létrehozásának ösztönzése, támogatása.
 • Neurológiai tárgyú konferenciák szervezése.
 • A neurodiagnosztikában, kutatásban, oktatásban szükséges eszközök, berendezések biztosítása illetve a vásárlások támogatása.
 • Az alapítványi célok megvalósításában kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő hallgatók eseti, illetve tartós támogatása.
 • A neurológia, mint önálló tudományág népszerűsítése."

 

Neurológiai Klinika struktúrája

I. Fekvőbeteg egységek (100 ágy + 5 pótágy)

 1. Stroke osztály (telefon: 62/544-989)
 2. Általános neurológiai osztály (telefon: 62/544-986)
 3. Neurorehabilitációs osztály (telefon: 62/341-320)

Az akut stroke ellátása 25 ágyon történik, melyből 13 monitorozott ágy. Az ischaemiás stroke thrombolysis kezelése is ezen az osztályon történik.

A neurológiai kórképek (úm. epilepszia, Parkinson-betegség és egyéb extrapyramidális kórképek, neurodegeneratív betegségek, sclerosis multiplex, fejfájás és krónikus fájdalom szindrómák, perifériás idegrendszer betegségek, neuromuscularis betegségek) kivizsgálása és kezelése 31 ágyon (+ 3 pótágy) történik.
A Neurorehabilitációs osztály (37 ágy) tevékenységének lényege a stroke, illetve egyéb neurológiai betegség (Parkinson-kór, perifériás idegbántalmak, sclerosis multiplex, agyműtétek utáni állapot, stb.) miatt fogyatékossággal élő emberek önállóságának, függetlenségének minél előbbi visszaállítása, a minél aktívabb, teljesebb élet biztosítása. A sikeres rehabilitáció kulcsa a motivált beteg és a jól képzett, multidiszciplináris rehabilitációs team jó együttműködése.

II. Járóbeteg egységek

 (telefon: 62/545-354)

 1. Általános neurológiai ambulancia
 2. Rendelőintézeti általános neurológiai szakrendelés (SZTK Szakrendelő, tel.: 62/574-400)
 3. Fejfájás és fájdalom szakambulancia
 4. Neurorehabilitációs szakambulancia
 5. Extrapyramidális kórképek szakambulanciája
 6. Epilepszia szakambulancia
 7. Sclerosis multiplex szakambulancia
 8. Neuromuscularis szakambulancia
 9. Cerebrovascularis kórképek szakambulanciája

A neurológiai betegek sürgősségi ellátása a 2014.06.02-án nyílt Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztályon történik (Újklinika földszint, Szeged, Semmelweis u. 6.).

III. Klinikai és kísérletes laboratóriumok

1. Neurofiziológiai laboratórium (EEG, EPs, EMG, ENG)

2. Liquordiagnosztikai laboratórium

3. Kutató laboratóriumok

3.1 Neurokémiai laboratórium
3.2 Neuroimmunhisztokémiai laboratórium
3.3 Molekuláris neurobiológiai laboratórium
3.4 Magatartásfarmakológiai laboratórium
3.5 Kísérletes neurofiziológiai laboratórium

A fejfájás és fájdalom, az extrapyramidális és neurodegeneratív, a neuromuszkuláris betegségek, a sclerosis multiplex és más gyulladásos idegrendszeri megbetegedések, a cerebrovaszkuláris és az epilepszia betegségek témakörében folyik kutatás.

4. Biobank
A diagnosztikus feldolgozást követően megmaradt liquor- és szérum minták, valamint genetikai kutatások céljából levett vérminták tárolása történik.

IV. Oktatás

Klinikánkon a fogorvos- és orvostanhallgatók angol és magyar nyelvű oktatásán kívül gyógytornász-, és szakosító nővérképzés folyik, valamint részt veszünk a folyamatos orvostovábbképzésben (CME).

Igazgató:

Prof. Dr. Vécsei László

Kórházalapítás:

1921

Osztályok száma:

3

Vonzáskörzet:

Csongrád megye

Bács-Kiskun megye

Békés megye

Ellátott fekvőbetegek száma (év):

2.955 fő (2015)

ebből 445 eset/év rehabilitáció (2015)

 

Ellátott járóbetegek száma (év):

41.147 eset/év (2015)

Orvos létszám:

Ph.D. hallgatói létszám:

51 fő

11 fő

Egészségügyi dolgozói létszám:

 

127 fő

Alapítvány:

Bankszámla száma:

"Szegedi Neurológiáért" Alapítvány

10402805-28017253-00000000

Neurológiai Klinika

 
6725 Szeged, Semmelweis u. 6. V. emelet
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +36 62 544-000
Fax: +36 62 545-597

Általános Neurológiai szakrendelés

Neurológiai betegek ellátása

6725 Tisza L. krt. 97. II. em. 11.
Bejelentkezés 574-400/526-os telefonon