SZTE ÁOK Onko

 

6725 Szeged, Semmelweis u. 6. V. emelet
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

igazgató: Dr. habil. Klivényi Péter tanszékvezető egyetemi tanár

KLINIKAI NEUROLÓGIA: ÚJABB EREDMÉNYEK A DIAGNOSZTIKA ÉS TERÁPIA TERÜLETÉN

(SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY V. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓK RÉSZÉRE)

SZTE ÁOK V. évfolyam
2018/2019. tanév II. félév

volt Nyomda épület
14.00-15.00 óra (csütörtöki napokon)

 

1. óra Újabb adatok a neurológiai kórképek pathogeneziséhez: terápiás perspektívák (2019. 02. 21.)
Dr. Vécsei László tanszékvezető egyetemi tanár 

2. óra Fejfájásbetegségek klinikuma (2019. 03. 07.)
Dr. Tajti János egyetemi tanár

3. óra Demencia (2019. 03. 21.)
Dr. Zádori Dénes egyetemi adjunktus

4. óra Idegrendszeri képalkotó diagnosztika (neuroimaging) aktuális kérdései (2019. 04. 04.)
Dr. Kincses Zsigmond Tamás egyetemi docens 

5. óra Klinikai neurogenetika (2019. 04. 18.)
Dr. Klivényi Péter egyetemi tanár

6. óra Stroke (2019. 05. 02.)
Dr. Sas Katalin egyetemi docens

7. óra Gyulladásos neurológiai kórképek (2019. 05. 16.)
Dr. Bencsik Krisztina egyetemi docens

Neurológiai Klinika

 
6725 Szeged, Semmelweis u. 6. V. emelet
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +36 62 544-000
Fax: +36 62 545-597

Általános Neurológiai szakrendelés

Neurológiai betegek ellátása

6725 Tisza L. krt. 97. II. em. 11.
Bejelentkezés 574-400/526-os telefonon