SZTE ÁOK Onko

 

6725 Szeged, Semmelweis u. 6. V. emelet
Email: vecsei.laszlo@med.u-szeged.hu

igazgató: Prof. Dr. Vécsei László tanszékvezető egyetemi tanár

NEUROLÓGIAI KLINIKA

6725 Szeged, Semmelweis utca 6. V. em.
Tel.: igazgató 62/545-351; Fax: 62/545-597
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Igazgató: Dr. habil. Vécsei László
tanszékvezető egyetemi tanár
az MTA rendes tagja
szakképzési felelős 

Egyetemi tanár: Dr. habil. Engelhardt József
az orvostudomány doktora
Dr. habil. Járdánházy Tamás
az orvostudományok kanditátusa
Dr. habil. Klivényi Péter
az MTA doktora TDK és minőségbiztosítási felelős 

Egyetemi docens: Dr. habil. Bencsik Krisztina Ph.D
magyar nyelvű képzés tanulmányi felelőse
Dr. habil. Kincses Zsigmond Tamás Ph.D
Dr. habil. Párdutz Árpád Ph.D
adatvédelmi felelős
Dr. habil. Szok Délia Ph.D
átoktatás és fogorvosképzés tanulmányi felelőse
Dr. habil. Tajti János Ph.D
az orvostudományok kandidátusa
angol nyelvű képzés tanulmányi felelőse  

Egyetemi adjunktus: Dr. Füvesi Judit Ph.D
Dr. Obál Izabella Ph.D (külföld)
Dr. Rajda Cecília Ph.D
Dr. habil Sas Katalin Ph.D
gyógyszerészképzés tanulmányi felelőse
Dr. Tuboly Gábor Ph.D
Egyetemi tanársegéd: Dr. Dézsi Lívia
Dr. Fricska-Nagy Zsanett Ph.D
Dr. Laczó Bence
Dr. Zádori Dénes Ph.D

Klinikai szakorvos: Dr. Chapponné Dr. Ungureán Aurélia 
Kucseráné Dr. Bende Zsuzsanna (GYES) 

Klinikai orvos: Dr. Annus Ádám
Dr. Bankó Nóra
Dr. Biernaczki Tamás István
Dr. Csáti Anett Ph.D (GYES)
Dr. Despotov Katalin
Dr. Faragó Péter
Dr. Forvithné Dr. Demeter Ildikó (GYES)
Dr. Hertelendy Péter
Dr. Király András
Dr. Lukács Melinda
Dr. Majláth Zsófia (GYES)
Dr. Nyári Alíz
Dr. Sandi Dániel
Dr. Szabó Elza
Dr. Szabó Nikoletta
Dr. Szalárdy Levente
Dr. Szpisjak László
Dr. Tóth Eszter
Dr. Török Wanda

Neurorehabilitációs Osztály:

Osztályvezető főorvos:  Dr. Jakab Katalin Ph.D
gyógytornászképzés tanulmányi felelőse
 
Egyetemi adjunktus: Dr. Gárdián Gabriella Ph.D  

Szakorvos: Dr. Elmer Magdolna
Dr. Hnyilicza Zsuzsanna
Dr. Végh Rita 

Pszichológusok: Németh Viola Luca (PhD hallgató)
Szépfalusi Noémi
Dr. Tánczos Tímea PhD (GYES)

Logopédusok: Kis Orsolya
Molnár-Tóth Alinka

Gyógytornászok: Farkas Detre
Gregus Brigitta

Rendelőintézeti Általános Neurológiai Szakrendelés:

(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 97.)

Rendelőintézeti Szakrendelési Egység:

Részmunkaidős szakorvosk:Dr. habil. Kopniczky Zsolt Ph.D egyetemi docens
Dr. Must Anita Ph.D. egyetemi adjunktus,
tudományos munkatárs (NAP pályázat)
Dr. Varga Edina Tímea Ph.D egyetemi adjunktus
Dr. Horváth Zoltán egyetemi tanársegéd

Vezető főorvos: Dr. Dibó György

Szakorvos: Dr. Avramov Katalin
Dr. Balogh Éva
Dr. Czinkóczi Piroska

Ph. D. hallgatók: Kocsis Krisztián, III. éves
Molnár Máté, III. éves (ösztöndíjas)
Nagy-Grócz Gábor, III. éves (ösztöndíjas)
Dr. Samavati Reza, III. éves (SZBK állás)
Dr. Kincses Bálint, II. éves
Petrovics Balogh Anna, II. éves
Sümegi Evelin, II. éves
Vékony Teodóra, I. éves
Veréb Dániel, I. éves
Spekker Eleonóra, I. éves
Körtési Tamás, I. éves
Boros Fanni, I. éves

Pályázati álláson: Martos Diána (Richter)
Török-Maszlag Rita (NAP)

Klinikai főápoló: Kristóf Csaba Nándor

Titkárság: Kónyáné Berényi Mónika (hallgatói ügyek)
Kószó Ágnes (külföldi hallgatók)

Operátor: Gonda Tibor ETR felelős

oktatási felelősök

magyar általános orvosképzés:  Dr. habil. Bencsik Krisztina egyetemi docens
 
angol nyelvű orvosképzés:  Dr. habil. Tajti János egyetemi docens 

gyógytornászképzés:  Dr. Jakab Katalin Ph.D főorvos 

átoktatás, fogorvosképzés: Dr. habil. Szok Délia Ph.D egyetemi docens 

gyógyszerész képzés:  Dr. habil Sas Katalin Ph.D egyetemi adjunktus 

diplomás ápoló képzés:   Dr. Elmer Magdolna szakorvos 

TDK felelős:  Dr. habil. Klivényi Péter egyetemi tanár

MTA-SZTE Idegtudományi Kutatócsoport

Vezető:   Dr. habil. Vécsei László
tanszékvezető egyetemi tanár
az MTA rendes tagja 

Kutató professzor:  Dr. habil. Telegdy Gyula
az MTA rendes tagja
emeritus professzor 

Tudományos tanácsadó:   Dr. habil. Boros Mihály
tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. habil Toldi József
egyetemi tanár 

Tudományos munkatárs:  Dr. Bohár Zsuzsanna Ph.D
Dr. Fejes-Szabó Annamária PhD (helyettesítő állás)
Dr. Gellért Levente Ph.D (részmunkaidő)
Dr. Tanaka Masaru Ph.D
Dr. Tuka Bernadett Ph.D (GYES)

Tudományos segédmunkatárs:  Herédi Judit
Nagy-Grócz Gábor (részmunkaidő)
Török Nóra (GYES)
Dr. Veres Gábor

Tudományos ügyintéző:  Gyengéné Ruszka Marian 

Laboratóriumi asszisztens:  Bánfi Lászlóné 

Vendégelőadók:  Associate Professor Beniczky Sándor (Aarhus University, Aarhus)
Professor Bódis-Wollner Iván (Suny, New York)
Associate Professor Sztriha László (Kings College, London)

„Neurológiai Kerekasztal” továbbképző tanfolyam időpontjai:

Helyszín: Új Klinika Tanterme (6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)
Időpont: A megadott napokon 14-18 óra között:

  • 2016. szeptember 28.
  • 2016. október 26.
  • 2016. november 30.

Neurológiai Klinika

 
6725 Szeged, Semmelweis u. 6. V. emelet
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +36 62 544-000
Fax: +36 62 545-597

Általános Neurológiai szakrendelés

Neurológiai betegek ellátása

6725 Tisza L. krt. 97. II. em. 11.
Bejelentkezés 574-400/526-os telefonon