SZTE ÁOK Onko

 

6725 Szeged, Semmelweis u. 6. V. emelet
Email: vecsei.laszlo@med.u-szeged.hu

igazgató: Prof. Dr. Vécsei László tanszékvezető egyetemi tanár

NEUROLÓGIAI KLINIKA

6725 Szeged, Semmelweis utca 6. V. em.
Tel.: igazgató 62/545-351; Fax: 62/545-597
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vezető: Dr. habil. Klivényi Péter
tanszékvezető egyetemi tanár
az MTA doktora
szakképzési felelős

Egyetemi tanárok:

Dr. habil. Vécsei László
az MTA rendes tagja
Dr. habil. Tajti János
az MTA doktora
angol nyelvű képzés tanulmányi felelőse

Emeritus professzor: Dr. habil. Engelhardt József
az orvostudomány doktora 
Dr. habil. Járdánházy Tamás
az orvostudomány kandidátusa
Egyetemi docens: Dr. habil. Bencsik Krisztina Ph.D
magyar nyelvű képzés tanulmányi felelőse
Dr. habil. Párdutz Árpád Ph.D adatvédelmi felelős
VI. éves képzés tanulmányi felelőse
Dr. habil. Rajda Cecília Ph.D
rezidens képzési program felelőse
Dr. Szirtesiné Dr. habil. Varga Edina Tímea Ph.D (részmunkaidős)
Dr. Szűcsné Dr. habil. Sas Katalin Ph.D
gyógyszerészképzés tanulmányi felelőse
Dr. habil. Szok Délia Ph.D
átoktatás és fogorvosképzés tanulmányi felelőse
Dr. habil. Zádori Dénes Ph.D
TDK felelőse

Egyetemi adjunktus: Dr. Fricska-Nagy Zsanett Ph.D
Dr. Füvesi Judit Ph.D
Dr. Szabó Nikoletta Ph.D
Dr. Tuboly Gábor Ph.D

Egyetemi tanársegéd: Dr. Dézsi Lívia
Dr. Horváth Zoltán (részmunkaidős)
Dr. Laczó Bence
Dr. Lukács Melinda Ph.D.
Dr. Pálinkásné Dr. Szabó Elza
Dr. Szalárdy Levente Ph.D
Dr. Szpisjak László

Klinikai szakorvos: Dr. Chapponné Dr. Ungureán Aurélia

Klinikai orvos (rezidensek): Dr. Annus Ádám (2014.)
Dr. Babarczy Kristóf (2017.)
Dr. Bankó Nóra (2016.)
Dr. Beke Alex (2019)
Dr. Biernaczki Tamás István (2016.)
Dr. Boros Fanni (2018)
Dr. Csáti Anett Ph.D (2011)-GYES
Dr. Despotov Katalin (2016.)
Dr. Faragó Péter (2015.)
Dr. Forvithné Dr. Demeter Ildikó (GYES)
Dr. Gules Mária (2019)
Dr. Hertelendy Péter (2016.)
Dr. Király András (2015.)
Dr. Kuti Annamária (2018)
Magyarné Dr. Majláth Zsófia (GYES)
Dr. Márki Sándor (2019)
Dr. Nyári Alíz (2016.)
Dr. Salamon András (2017.)
Dr. Sandi Dániel (2015.)
Dr. Tóth Eszter (2014.)
Dr. Török Wanda (2016.)

Neurorehabilitációs Osztály:

Osztályvezető főorvos:  Dr. Jakab Katalin Ph.D
gyógytornászképzés tanulmányi felelőse
 
Egyetemi adjunktus: Dr. Gárdián Gabriella Ph.D  

Szakorvos: Dr. Elmer Magdolna
Dr. Hnyilicza Zsuzsanna
Dr. Végh Rita 

Pszichológusok: Németh Viola Luca Ph.D.
Pinczés Zsuzsa Fruzsina
Somogyváriné Oláh Krisztina Gréta
Szépfalusi Noémi
Dr. Tánczos Tímea Ph.D. (GYES)

Logopédusok: Gulyás Renáta
Kis Orsolya
Molnár-Tóth Alinka (GYES)

Gyógytornászok: Bakacsi Krisztina
Benda Csenger
Farkas Detre
Körömi Ádám
Sztojkov Alen

Rendelőintézeti Általános Neurológiai Szakrendelés:

(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 97.)

Rendelőintézeti Szakrendelési Egység:

Vezető főorvos: Dr. Dibó György

Szakorvos: Dr. Avramov Katalin
Dr. Balogh Éva
Dr. Czinkóczi Piroska

Részmunkaidős orvosok: Dr. habil. Kincses Zs. Tamás Ph.D
Dr. habil. Kopniczky Zsolt Ph.D

Ph. D. hallgatók: Kocsis Krisztián
Dr. Kincses Bálint
Petrovics Balogh Anna (GYES)
Vágvölgyi-Sümegi Evelin (GYES)
Vékony Teodóra (KÜLFÖLD)
Dr. Veréb Dániel
Spekker Eleonóra
Körtési Tamás
Nánási Nikolett
Holczer Adrienn
Bozsik Bence (KÜLFÖLD)
Cseh Edina

Pályázati álláson: Huszár Lászlóné Fehér Evelin (GINOP)
Martos Diána (GINOP)
Polyák Helga (GINOP)
Maszlag-Török Rita (NAP)
Dr. Tóth Fanni Ph.D. (GINOP)

Klinikai főápoló: Bengő Szilvia

Titkárság (hallgatói ügyek): Kónyáné Berényi Mónika
Tóth Andrea

Operátor: Gonda Tibor NEPTUN felelős

oktatási felelősök

magyar általános orvosképzés:  Dr. habil. Bencsik Krisztina egyetemi docens
angol nyelvű orvosképzés:  Dr. habil. Tajti János egyetemi tanár 

gyógytornászképzés:  Dr. Jakab Katalin Ph.D főorvos 

átoktatás, fogorvosképzés: Dr. habil. Szok Délia Ph.D egyetemi docens 

gyógyszerész képzés:  Dr. habil Sas Katalin Ph.D egyetemi docens 

diplomás ápoló képzés:   Dr. Elmer Magdolna szakorvos 

TDK felelős:  Dr. habil. Zádori Dénes Ph.D

MTA-SZTE Idegtudományi Kutatócsoport

Vezető:   Dr. habil. Vécsei László
egyetemi tanár
az MTA rendes tagja

Együttműködő kutató professzor:  Dr. habil. Telegdy Gyula
az MTA rendes tagja
emeritus professzor 

Együttműködő tudományos tanácsadó:   Dr. habil Toldi József (megb. szerz.)
egyetemi tanár

Tudományos munkatárs:  Dr. Bohár Zsuzsanna Ph.D
Dr. Fejes-Szabó Annamária PhD
Dr. Tanaka Masaru
Dr. Tuka Bernadett Ph.D
Dr. Veres Gábor Ph.D

Tudományos segédmunkatárs:  Török Nóra (GYES)

Vendégelőadók:  Professor Beniczky Sándor (Aarhus University, Aarhus)
Professor Bódis-Wollner Iván (Suny, New York)
Professor Sztriha László (Kings College, London)

Neurológiai Klinika

 
6725 Szeged, Semmelweis u. 6. V. emelet
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +36 62 544-000
Fax: +36 62 545-597

Általános Neurológiai szakrendelés

Neurológiai betegek ellátása

6725 Tisza L. krt. 97. II. em. 11.
Bejelentkezés 574-400/526-os telefonon