SZTE ÁOK Onko

 

6725 Szeged, Semmelweis u. 6. V. emelet
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

igazgató: Dr. habil. Klivényi Péter tanszékvezető egyetemi tanár

NEUROLÓGIAI KLINIKA

6725 Szeged, Semmelweis utca 6. V. em.
Tel.: igazgató 62/545-351; Fax: 62/545-597
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Igazgató: Dr. habil. Klivényi Péter
tanszékvezető egyetemi tanár
az MTA doktora
szakképzési felelős

Egyetemi tanárok:

Dr. habil. Vécsei László
az MTA rendes tagja

Dr. habil. Tajti János
az MTA doktora
angol nyelvű képzés tanulmányi felelőse

Emeritus professzor:

Dr. habil. Engelhardt József
az orvostudomány doktora 

Dr. habil. Járdánházy Tamás
az orvostudomány kandidátusa

Egyetemi docens:

Dr. habil. Bencsik Krisztina Ph.D
magyar nyelvű képzés tanulmányi felelőse

Dr. habil. Párdutz Árpád Ph.D adatvédelmi felelős
VI. éves képzés tanulmányi felelőse

Dr. habil. Rajda Cecília Ph.D
rezidens képzési program felelőse

Dr. Szirtesiné Dr. habil. Varga Edina Tímea Ph.D (részmunkaidős)

Dr. Szűcsné Dr. habil. Sas Katalin Ph.D
gyógyszerészképzés tanulmányi felelőse

Dr. habil. Szok Délia Ph.D
átoktatás és fogorvosképzés tanulmányi felelőse

Dr. habil. Zádori Dénes Ph.D
TDK felelőse

Egyetemi adjunktus:

Dr. Fricska-Nagy Zsanett Ph.D

Dr. Füvesi Judit Ph.D

Dr. Szabó Nikoletta Ph.D

Dr. Tuboly Gábor Ph.D

Egyetemi tanársegéd:

Dr. Dézsi Lívia

Dr. Horváth Zoltán (részmunkaidős)

Dr. Laczó Bence

Dr. Lukács Melinda Ph.D.

Dr. Pálinkásné Dr. Szabó Elza

Dr. Szalárdy Levente Ph.D.

Dr. Szpisjak László

Klinikai szakorvos: Dr. Chapponné Dr. Ungureán Aurélia

Klinikai orvos (rezidensek):

Dr. Annus Ádám (2014.)

Dr. Babarczy Kristóf (2017.)

Dr. Bankó Nóra (2016.)

Dr. Beke Alex (2019)

Dr. Biernaczki Tamás István (2016.)

Dr. Boros Fanni (2018)

Dr. Csáti Anett Ph.D (2011)-GYES

Dr. Despotov Katalin (2016.)

Dr. Faragó Péter (2015.)

Dr. Forvithné Dr. Demeter Ildikó (GYES)

Dr. Gules Mária (2019)

Dr. Hertelendy Péter (2016.)

Dr. Király András (2015.)

Dr. Kuti Annamária (2018)

Magyarné Dr. Majláth Zsófia (GYES)

Dr. Márki Sándor (2019)

Dr. Nyári Alíz (2016.)

Dr. Salamon András (2017.)

Dr. Sandi Dániel (2015.)

Dr. Tóth Eszter (2014.)

Dr. Török Wanda (2016.)

Neurorehabilitációs Osztály:

Osztályvezető főorvos:  Dr. Jakab Katalin Ph.D
gyógytornászképzés tanulmányi felelőse
 
Egyetemi adjunktus: Dr. Gárdián Gabriella Ph.D  

Szakorvos:

Dr. Elmer Magdolna

Dr. Hnyilicza Zsuzsanna

Dr. Végh Rita 

Pszichológusok:

Németh Viola Luca Ph.D.

Pinczés Zsuzsa Fruzsina

Somogyváriné Oláh Krisztina Gréta

Szépfalusi Noémi

Dr. Tánczos Tímea Ph.D. (GYES)

Logopédusok:

Gulyás Renáta

Kis Orsolya

Molnár-Tóth Alinka (GYES)

Gyógytornászok:

Bakacsi Krisztina

Benda Csenger

Farkas Detre

Körömi Ádám

Sztojkov Alen

Ergoterapeuta: Dimovics Mónika

Rendelőintézeti Általános Neurológiai Szakrendelés:

(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 97.)

Rendelőintézeti Szakrendelési Egység:

Vezető főorvos: Dr. Dibó György

Szakorvos:

Dr. Avramov Katalin

Dr. Balogh Éva

Dr. Czinkóczi Piroska

Részmunkaidős orvosok:

Dr. habil. Kincses Zs. Tamás Ph.D

Dr. habil. Kopniczky Zsolt Ph.D

Ph. D. hallgatók:

Kocsis Krisztián

Dr. Kincses Bálint

Petrovics Balogh Anna (GYES)

Vágvölgyi-Sümegi Evelin (GYES)

Vékony Teodóra (KÜLFÖLD)

Dr. Veréb Dániel

Spekker Eleonóra

Körtési Tamás

Nánási Nikolett

Holczer Adrienn

Bozsik Bence (KÜLFÖLD)

Cseh Edina

Pályázati álláson:

Huszár Lászlóné Fehér Evelin (GINOP)

Martos Diána (GINOP)

Polyák Helga (GINOP)

Maszlag-Török Rita (NAP)

Dr. Tóth Fanni Ph.D. (GINOP)


Klinikai főápoló: Bengő Szilvia

Titkárság (hallgatói ügyek):

Kónyáné Berényi Mónika

Tóth Andrea

Operátor: Gonda Tibor NEPTUN felelős

oktatási felelősök

magyar általános orvosképzés:  Dr. habil. Bencsik Krisztina egyetemi docens
angol nyelvű orvosképzés:  Dr. habil. Tajti János egyetemi tanár 

gyógytornászképzés:  Dr. Jakab Katalin Ph.D főorvos 

átoktatás, fogorvosképzés: Dr. habil. Szok Délia Ph.D egyetemi docens 

gyógyszerész képzés:  Dr. habil Sas Katalin Ph.D egyetemi docens 

diplomás ápoló képzés:   Dr. Elmer Magdolna szakorvos 

TDK felelős:  Dr. habil. Zádori Dénes Ph.D

MTA-SZTE Idegtudományi Kutatócsoport

Vezető:   Dr. habil. Vécsei László
egyetemi tanár
az MTA rendes tagja

Együttműködő kutató professzor:  Dr. habil Toldi József (megb. szerz.)
egyetemi tanár

Együttműködő tudományos tanácsadó:   Dr. habil Toldi József (megb. szerz.)
egyetemi tanár

Tudományos munkatárs: 

Dr. Bohár Zsuzsanna Ph.D

Dr. Fejes-Szabó Annamária PhD

Dr. Tanaka Masaru

Dr. Tuka Bernadett Ph.D

Dr. Veres Gábor Ph.D

Tudományos segédmunkatárs:  Török Nóra (GYES)

Vendégelőadók: 

Professor Beniczky Sándor (Aarhus University, Aarhus)

Professor Bódis-Wollner Iván (Suny, New York)

Professor Sztriha László (Kings College, London)

Neurológiai Klinika

 
6725 Szeged, Semmelweis u. 6. V. emelet
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +36 62 544-000
Fax: +36 62 545-597

Általános Neurológiai szakrendelés

Neurológiai betegek ellátása

6725 Tisza L. krt. 97. II. em. 11.
Bejelentkezés 574-400/526-os telefonon