SZTE ÁOK Onko

 

6725 Szeged, Semmelweis u. 6. V. emelet
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

igazgató: Dr. habil. Klivényi Péter tanszékvezető egyetemi tanár

TDK témák 2016/2017. tanév

NEUROLÓGIAI KLINIKA

Tudományos Diákkör felelős: Dr. Klivényi Péter egyetemi tanár
Email: mailto:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

helyettes: Dr. Párdutz Árpád egyetemi docens
Email: mailto:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

  Dr. Kincses Zsigmond Tamás egyetemi docens
Email: mailto:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

Az Intézet honlapja:

http://www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/neur/hu/

Választható TDK témák
2016/2017

1. Az idegrendszer és az immunrendszer kapcsolata
Dr. habil. Engelhardt József egyetemi tanár

2. Immun-gyulladásos jelenségek neurodegeneratív betegségekben
Dr. habil. Engelhardt József egyetemi tanár

3. Sclerosis multiplexes betegek psychometriai vizsgálatai
Dr. habil. Bencsik Krisztina egyetemi docens

4. Sclerosis multiplex regiszter adatainak értékelése
Dr. habil. Bencsik Krisztina egyetemi docens

5. Újabb terápiás lehetőségek a neurodegerenatív betegségekben és azok kísérletes modelljében
Dr. habil. Klivényi Péter egyetemi tanár

6. A cluster fejfájás pathomechanizmusa
Dr. habil. Tajti János egyetemi docens

7. A migrén pathomechanizmusa
Dr. habil. Tajti János egyetemi docens

8. Nitroglycerin mint a fejfájás állatkísérletes modellje
Dr. habil. Párdutz Árpád egyetemi docens

9. Trigeminalis nocicepció kísérletes modulációja
Dr. habil. Párdutz Árpád egyetemi docens

10. Primér fejfájások speciális szempontjai
Dr. habil. Szok Délia egyetemi docens

11. Terápiarezisztens epilepsziák
Dr. habil. Szok Délia egyetemi docens

12. Életminőség vizsgálatok myasthenia gravisban
Dr. Dézsi Lívia egyetemi tanársegéd

13. Életminőség vizsgálatok sclerosis multiplexben
Dr. Füvesi Judit egyetemi adjunktus

14. Képalkotó vizsgálatok neurológiai kórképekben
Dr. habil Kincses Zsigmond Tamás egyetemi docens

15. A thrombofiliák szerepe fiatalkori stroke-ban
Dr. Sas Katalin egyetemi adjunktus

16. Rehabilitációs lehetőségek Parkinson-kóros betegeknél
Dr. Jakab Katalin osztályvezető főorvos

17. Az agyi plaszticitást befolyásoló molekuláris genetikai tényezők
Dr. Jakab Katalin osztályvezető főorvos

18. Differenciál diagnosztika sclerosis multiplexben
Dr. habil Rajda Cecília egyetemi adjunktus

19. Epilepszia terápia
Dr. habil Rajda Cecília egyetemi adjunktus

20. Neurofiziológiai vizsgálatok neuromuszkuláris és mitokondriális betegségekben
Dr. Varga Edina egyetemi adjunktus

21. Triptofanmetabolitok bioanalitikai vizsgálata neurológiai kórképekben és azok állatkísérletes modelleiben
Dr. Zádori Dénes egyetemi adjunktus

22. Az antioxidáns rendszer változásának vizsgálata neurodegeneratív kórképek
toxinmodelljében
Dr. Zádori Dénes egyetemi adjunktus

23. Neuropátiás/gyulladásos fájdalom állatmodelles vizsgálata gerincvelői szinten
Dr. Tuboly Gábor egyetemi adjunktus

24. Kóros fáradékonyság vizsgálata sclerosis multiplexben
Dr. Fricska-Nagy Zsanett egyetemi tanársegéd

25. Szabadon választott téma a neurológia tárgyköréből
Dr. Vécsei László egyetemi tanár

Szeged, 2016. december 13.

 

Neurológiai Klinika

 
6725 Szeged, Semmelweis u. 6. V. emelet
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +36 62 544-000
Fax: +36 62 545-597

Általános Neurológiai szakrendelés

Neurológiai betegek ellátása

6725 Tisza L. krt. 97. II. em. 11.
Bejelentkezés 574-400/526-os telefonon