SZTE ÁOK Pathologia

6725 Szeged, Állomás u. 1.
Titkárság: 62/545-148
Porta: 62/546-163
Email: office.patho@med.u-szeged.hu

Igazgató: Prof. Dr. Tiszlavicz László
egyetemi tanár

Hozzátartozói információ

 

Tájékoztató elhunytak hozzátartozói részére

A halálesetről kapott klinikai értesítés után, az elhunyt legközelebbi hozzátartozójának vagy törvényes megbízottjának fel kell keresnie azt az osztályt, ahol a haláleset történt.

Az egészségügyi törvény ide vonatkozó paragrafusai szerint a klinikán elhunytakat minden esetben boncolni kell. A boncolástól kivételes esetben, a törvény által szabályozottan - a hozzátartozó kérésére – el lehet tekinteni. Igény esetén ennek kérelmezése az arra jogosult hozzátartozó feladata, melyet az utolsó ápolást végző osztályon tehet meg, az ún. mellőzési kérelem kitöltésével.

A kórboncolás tényleges mellőzéséhez a mellőzési kérelem kitöltésén túl, a kezelőorvos és a Pathológiai Intézet boncolási szolgálatvezető szakorvosának egybehangzó egyetértése és beleegyezése szükséges, amelyet írásban dokumentálnak.

Tennivalók a Pathológiai Intézetben:

Mielőtt a hozzátartozó a Pathológiai Intézetet felkeresné, célszerű az alábbi telefonszámon érdeklődni, hogy fennállnak-e már a személyes ügyintézés feltételei, mikor végzik az elhunyt boncolását, illetve mikor adják ki a véglegesen kiállított halottvizsgálati bizonyítányt:

Adminisztrációs iroda: 62/545-156

Ügyintézés ideje: munkanapokon, hétfőtől-péntekig: 8:00 – 12:00

Ügyintézés helye: Pathológiai Intézet, 6725 Szeged Állomás u. 1.

Ügyintézés megközelítése: a Pathológiai Intézet Állomás utca felöli főbejáratától balra, a kis kegyeleti parkon keresztül jut a „Hozzátartozók. Ügyintézés” feliratú, jobb oldalon lévő, külön bejáratú ajtóhoz.

Szükség esetén az intézet portáján eligazítást kap.

 

A Pathológiai Intézetben a boncolás-, vagy annak mellőzése után, a hozzátartozó vagy a temetéssel megbízott vállalkozó a kitöltött Halottvizsgálati Bizonyítvány első négy példányát kapja meg, amelyek birtokában van módja a temetéssel kapcsolatos tennivalók intézésére, a haláleset anyakönyvezésére.

Halottvizsgálati bizonyítvány kiadásának időpontja: a boncolást követő munkanapon, 8:00 és 12:00 között.

Kérjük, hogy a halottvizsgálati bizonyítványok átvételének időpontjáról, a kellemetlenségek elkerülése érdekében az ügyintézést megelőzően, a 62/545-156-os telefonszámon, ügyintézési időben érdeklődjenek.

Ügyintézési időn túl sajnos, nem áll módunkban ügykezelési feladatokat ellátni.

Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük!

 

A Halottvizsgálati bizonyítványok átvételéhez szükséges iratok:

• a közeli hozzátartozó saját személyi igazolványa és lakcímkártyája,

• az ügyintézéssel kapcsolatos költségek (hűtési díj, kegyeleti előkészítés díja) befizetése számla ellenében (lásd alul).

 

Elhunyt ruhájának leadása: munkanapokon, hétfőtől péntekig 8:00 és 12:00 között.

Hamvasztásos temetés esetén: a hozzátartozónak vagy megbízottjának 1 db lepedőt, pizsamát, vagy azt a ruházatot kell behoznia a Pathológiai Intézetbe, amiben szeretné (igény esetén teljes ruházatot), hogy az elhunytat a boncmester a hamvasztásra előkészítse.

Koporsós temetés esetén: a hozzátartozónak vagy megbízottjának azt a ruházatot kell a Pathológiai Intézetbe behoznia, amiben szeretné, hogy az elhunytat a boncmester a temetésre előkészítse.

A boncmesterek a ruhaneműket leltár szerint átveszik Öntől és gondoskodnak a holttest felöltöztetéséről, valamint igény esetén a temetésre való felkészítésről.

 

Igény esetén a hozzátartozónak lehetősége van az elhunyt megtekintésére a Pathológiai Intézetben: munkanapokon, hétfőtől péntekig 11:00 és 11:30 között, egyszeri alkalommal.

A megtekintésre a megtekintő helyiségben van lehetőség, amely a hozzátartozói helyiségtől ablakkal elkülönített. A fertőzésveszély miatt a hozzátartozó csak az üvegablakon keresztül búcsúzhat el az elhunyttól.

A megtekintés időpontját minden esetben előzetesen egyeztetni kell a boncmesterrel telefonon, a 62/545-156-os telefonszámon, vagy személyesen.

Fényképezni, felvételt készíteni szigorúan tilos!

 

Hűtés: Az SZTE Pathológiai Intézet jelenleg a napok számától függően hűtési díjat számít fel, melynek pontos összegéről és a számlázás menetéről a 62/545-873-as telefonszámon kérhetnek tájékoztatást.

Végtisztességre felkészítés: Az elhunytak kegyeleti előkészítését külön megállapodás alapján - amely a Szegedi Tudományegyetem és az illetékes gazdasági társaság között jött létre - az intézet boncmesterei végzik.

Végtisztességre történő felkészítés díjának megállapítása koporsós temetés, ill. hamvasztás esetén egyeztetés alapján történik.

A hozzátartozói befizetésről a vállalkozónak (boncmestereknek) számlaadási kötelezettsége van, amely bizonylat szabályszerű kitöltése is a szolgáltatást nyújtó feladata. Az egyéb szolgáltatásokra, megbeszélés alapján külön díjtételek vonatkoznak.

Szállítással kapcsolatos ügyintézés a 62/545-156-os telefonszámon történik, munkanapokon, hétfőtől péntekig 8:00 és 12:00 között.

 

Kórboncolási jegyzőkönyv kiadása:

Az 1997. évi CLIV. az egészségügyről szóló törvény 24§ 11. bekezdésében ismerteti, hogy részletes boncolási jegyzőkönyvet, illetve bármilyen, az elhunyttal kapcsolatos dokumentumot az elhunyt törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse csak írásos kérelem alapján kaphat.

Az írásos kérelmet az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Jogi Osztályára kell eljuttatni postán, vagy személyesen elvinni az alábbi címre:

6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107. (I. emelet)

A jegyzőkönyvek a boncolást és az adminisztrációs időt követően 4-16 hét elteltével kerülnek lezárásra. Kérjük, hogy a kórboncolási jegyzőkönyv lezárásának megtörténtéről, a kellemetlenségek elkerülése érdekében az ügyintézést megelőzően telefonon a 62/545-873-as vagy a 62/545-155-ös telefonszámokon érdeklődjenek!

 

Fogadja őszinte részvétünket hozzátartozója halála miatt!

 

SZTE Pathológiai Intézet munkatársai

Készült: 2019. 02. 19.

 

elh kapcs dokumentum

egyetem01

egyetem 05

szte-tik