header

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Betegellátás:

+36 62 341 630

+36 62 341 634

+36 62 341 644

office.psych@med.u-szeged.hu

Intézetvezető:
Prof. Dr. Kálmán János

tanszékvezető egyetemi tanár,
az Orvostudományok Doktora

Pszichoterápiás Részleg indult a Klinika 1. Osztályán

Tájékoztató letöltése

 

NEKROLÓG - Dr. Boncz István egyetemi docens

(1943.05.12. – 2019.08.13.)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a Pszichiátriai Klinika munkatársa, Dr. Boncz István PhD, egyetemi docens 2019. augusztus 13-án türelemmel viselt krónikus betegsége következtében elhunyt.

Boncz Tanár Úr, vagy ahogy mindenki ismerte a klinikán, az Egyetemen, a városban és országosan is, Sityu világéletében filmes, operatőr, vagy pszichiáter akart lenni. A sors az utóbbi mellett döntött, mindannyiunk, akik ismertük és a pszichiátriai szakma örömére és javára. Boncz Tanár Úr 1972-ben végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetemen és az Anatómiai Intézetben kezdett dolgozni. 1975-től a SZOTE Ideg- és Elmegyógyászati Klinikája alkalmazta, így régi álma kezdett valóra válni. 1978-ban neurológiából, 1981-ben pszichiátriából szerzett szakvizsgát. Ő azon klinikusok közé tartozott, akik a neuropszichiátriai gondolkodást, az idegtudomány egységét képviselték, és így oktatta 2013-ig, nyugdíjazásáig orvostanhallgatók, fogorvostanhallgatók, gyógyszerészek, pszichológusok, rezidensek generációit. Pszichiáterként klinikai munkája és kutatási érdeklődése szorosan kapcsolódott az öngyilkos magatartás pszichiátriai, szociálpszichiátriai vonatkozásaival a pszichoszomatikus betegségekkel. A szorongásos zavarok közül a fóbiák és a kényszerbetegség volt fő érdeklődési területe. Ph.D. értekezését 1990-ben védte meg „Módosult tudatállapotban végzett vizsgálatok öngyilkosságot megkísérelt személyeknél” címmel. A pszichoterápia irányzatai közül a hipnoterápiát is gyakorolta mesteri fokon, és a hipnábilitás kérdéseit kutatta. A Szuicid Prevenciós Társaság, a Magyar Hipnózis Egyesület tagja és alelnöke, az Obszesszív Kompulzív Egyesület alapító tagja, a Neurolingvisztika Programozás Egyesület tagja volt. Nyugdíjazásáig a szegedi klinika Igazgatóhelyettesi feladatait is ellátta. Karizmatikus alakja, kicsit karcos hangja, szeretettel és humorral átszőtt szakmaisága itt él mindannyiunkban, akik olyan szerencsések voltunk, hogy tanítványai, munkatársai, barátai lehettünk. Pszichiáter, ízig-vérig klinikus volt teljes személyével, személyiségével. Boncz Sityu mondatai közül sok szállóigévé vált a szakmában és a Szegedi Tudományegyetemen. Humora, mint érett elhárító mechanizmus lendítette át az élet nehéz pillanatain és talán segít nekünk is feldolgozni az Ő elvesztését.

Szeged, 2019. augusztus 13.

Prof. Dr. Kálmán János
tanszékvezető egyetemi tanár 

2019

Klinikánk Menedzsmentjének tagja, Keszég Zsuzsanna szakdolgozó kollegánk Pro Curatio Valetudine "Az Egészség Ápolásáért" díjat kapott, melyet a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Csongrád Megyei Szervezete alapított.

Gál Bernadett Ildikó (alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus) és Hegedűs Klára Mária (PhD-hallgató) szkizofréniával élők hozzátartozói számára létrehozott csoport-programjukkal II. helyezést értek el a Szkizofrénia Akadémia Nemzetközi Konferenciájának poszter szekciójában.

Hivatkozás: Gál, B.I., Hegedűs, K.M., Domján, N. & Álmos, P.Z. (2019). Developing a training group for caregivers of patients with schizophrenia spectrum disorders - poster presentation. Schizophrenia Academy International Conference, Budapest.

Klinikánk munkatársa, Dr. Lázár Bence András rezidens 2019. május 17-én sikeresen, 100%-os pontozási teljesítménnyel megvédte „Morphometric and neurochemical characterization of primary sensory neurons expressing the insulin receptor in the rat” című Ph.D. értekezését.

Az SZTE 2019-es Innovációs Díját a természettudományok és élettudományok területén Klinikánk munkacsoportja nyerte. Leginnovatívabb kutatómunka a természettudományok és élettudományok területén nyertese: Prof. Dr. Kálmán János, Pályamunka címe: LacrimAD: egy újszerű, non-invazív és költséghatékony Alzheimer-kór diagnosztikai eljárás könnymintából. A sikeres pályázat résztvevői: Dr. Pákáski Magdolna és Dr. Datki Zsolt László.

Klinikánk munkatársa, Herceg Attila a klinikai Menedzsment tagja Kiváló Ápoló elismerést kapott, melyet május 30-án, az Ápolók Nemzetközi Napján rendezett központi Egyetemi Ünnepségen vett át az Egyetem vezetésétől.

Román Eszter (SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika VI. évf., TDK-hallgató, szakdolgozó):

“Első lépés egy egységes szemlélet felé: az alkohol okozta megvonási szindróma súlyosságának dimenzionális megközelítése” című munkájáért az XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciója Konzervatív Orvostudományok - Pszichiátria tagozatának második díját vehette át.
Témavezetők: Dr. Andó Bálint, Dr. Lázár Bence András

klinika1
klinika2