header

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Betegellátás:

+36 62 341 630

+36 62 341 634

+36 62 341 644

office.psych@med.u-szeged.hu

Intézetvezető:
Prof. Dr. Kálmán János

tanszékvezető egyetemi tanár,
az Orvostudományok Doktora

Gyakorlatok beosztása

Adobe PDF Logo

Évközi demonstráció

Pszichiátria évközi demonstráció
2015/16-os tanév, 2. félév

  • Időpontja: az első áprilisi pszichiátriai gyakorlat alkalmával
  • A beszámoló formája: szóbeli  
  • A beszámoló minősítése: megfelelt/nem felelt meg  
  • A vizsgáztató személye: a gyakorlatvezető és a gyakorlatot tartó pszichológus
  • Amennyiben a beszámoló értékelése nem megfelelt, a következő héten a demonstrációt meg kell ismételnie a hallgatónak a gyakorlatvezetőknél.

Pszichiátria évközi demonstráció
(magyar témakörök)

A demonstrációra vonatkozó tételek a kollokviumi tételsorból kerültek kiválasztásra (összesen 21 db):

1. Indulatáttétel és viszontindulatáttétel az általános orvosi gyakorlatban 500. old.
2. Elhárító mechanizmusok és funkcióik fogalom szedet + 188. old. Tringer
3. Ingerelárasztásos terápia és szisztematikus deszenzitizáció jellemzése 512-513. old. Tringer
4. Kognitív pszichológia központi elgondolása 503. old.
5. Humanisztikus pszichológia jellemzése, Rogersi alapelvek 503. old.
6. Eriksoni életszakaszok szerepe a személyiségfejlődésben 190. old. Tringer + http://hu.wikipedia.org/wiki/Eriksoni_pszichoszoci%C3%A1lis_fejl%C5%91d%C3%A9selm%C3%A9let
7. Hipnózis elmélete és gyakorlata 507. old.
8. Progresszív relaxáció és autogén tréning, biofeedback jellemzése 507. old.
9. Pszichodinamikus irányzat alapelvei 498-500. old.
10. Szupportív pszichoterápia jellemzése
11. Klinikai pszichológia és kompetenciái 537. old. Tringer
12. Coping mechanizmusok (megküzdés) jellemzése http://hu.wikipedia.org/wiki/Stressz#Megk.C3.BCzd.C3.A9si_k.C3
13. A személyiség öröklött és szerzett tényezői (temperamentum és karakter) 383. old.
14. Hamilton depresszió skála ismertetése 139. old.
15. Tünetbecslő skálák definiálása, összevetése projektív és teljesítmény tesztekkel 123. old.
16. Beck Depresszió Kérdőív ismertetése 140. old.
17. Spielberger Állapot- és Vonásszorongás Kérdőív ismertetése 141. old.
18. Reménytelenség skála ismertetése http://depressziostop.magtud.hu/perczel/PFD_Sallai_Rozsa_a%20Beck%20fele%20RS_2001.pdf
19. Magyar Wechsler Intelligencia teszt (MAWI) és Raven teszt ismertetése 412-413, 129. old.
20. MMPI ismertetése 130.131. old.
21. Mini-Mentál Teszt, Addenbroke-féle Kognitív Teszt, Óra rajzolás teszt ismertetése 143. old.

Pszichoterápiás előadás tematika

Pszichoterápiás előadás tematika

02.04. A Pszichoterápiás első interjú, terápiás szerződés elemei, közös hatótényezői, buktatói (Kiss-Szőke Anna)
02.11. Humanisztikus pszichoterápia (Rudisch Tibor)
02.18. Pszichodinamikus terápiák (Kiss-Szőke Anna)
02.25. Kognitív, viselkedésterápia (Kelemen Oguz)
03.03 Hipnoterápia, szuggesztív kommunikáció terápiás konzekvenciái (Rudisch Tibor)
03.10. Pszichózis pszichoterápiájának lehetőségei (Domján Nóra)
03.17. Csoport pszichoterápiák lehetőségei (Sarungi Emőke)
03.24. Rendszerszemléletű terápiák: Család- és párterápia (Imre Gabriella)
04.07. Krízisintervenció (Terenyi Zoltán)
04.14. Addiktológiai betegek pszichoterápiás lehetőségei (Andó Bálint)
04.21. Relaxációs és szimbólumterápiák, művészetterápiák (Domján Nóra)
04.28. Indulatáttétel/viszontindulatáttétel; elhárító mechanizmusok (Terenyi Zoltán)
05.05. Kommunikációs stratégiák betegségtudat hiányában (Álmos Péter)
05.12. A pszichoterápiák neurobiológiai alapjai (Kálmán János)

Tantermi előadás tematika

Tantermi előadás tematika
(ÁOK, magyar: csütörtök, 12-13, Újklinika, Láng előadóterem) 

febr. 4. Prof. Kálmán János Szorongásos zavarok
febr. 11. Prof. Kálmán János Személyiségzavarok
febr. 18. Prof. Kálmán János Depresszió
febr. 25. Prof. Kálmán János Öngyilkosság
márc. 3. Dr. Horváth Szatmár Alkohol okozta mentális és viselkedési zavarok
márc 10. Dr. Álmos Péter Skizofrénia
márc 17. Dr. Pákáski Magdolna Delírium-neurokognitív zavarok
márc 24. Dr. Pákáski Magdolna Demenciák-neurokognitív zavarok
ápr. 7. Dr. Pákáski Magdolna Viselkedési és pszichés tünetek a demenciában
ápr. 14. Prof. Kálmán János A fájdalom pszichiátriai vonatkozása
ápr. 21. Dr. Álmos Péter Addiktolódia zavarok
ápr 28. Prof. Kálmán János Étkezési zavarok
máj. 5. Dr. Szendi István Szomatoform zavarok
máj. 12. Prof. Kálmán János Szexuális diszfunkciók
klinika1
klinika2