header

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Betegellátás:

+36 62 341 630

+36 62 341 634

+36 62 341 644

office.psych@med.u-szeged.hu

Intézetvezető:
Prof. Dr. Kálmán János

tanszékvezető egyetemi tanár,
az Orvostudományok Doktora

A kurzusokra és vizsgákra történõ jelentkezés: az ETR oldalán történik

Tanulmányi felelősök

  • Dr. Álmos Péter
  • Dr. Nórándt-Pásztor Hajnalka
  • Dr. Hotorán-Rosu Anett

Szakdolgozati témák

1/ Az alkoholfüggőség krónikus pszichés, szomatikus és szociális vonatkozásai

Chronic mental, somatic and social aspects of alcohol dependence

Témavezető: Dr. Albert Anita klinikai szakorvos

 

2/ A kábítószerfüggőség tartós pszichés és szomatikus hatásai

Permanent mental and somatic affects of substance dependence

Témavezető: Dr. Albert Anita klinikai szakorvos

 

3/ Mentális animáció vizsgálata szkizofréniában

Mental animation in schizophrenia

Témavezető: Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

 

4/ ADHD transzgenikus egérmodell vizsgálata

Examination of an ADHD transgenic mouse model

Témavezető: Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

 

5/ A környezeti ingerek reprezentációjának vizsgálata szkizofréniában

Representation of environmental triggers in schizophrenia

Témavezető: Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

 

6/ Személyiségtesztek és neurokognitív vizsgálatok a klinikumban

Personality tests and neurocognitive examinations in the clinical practice

Témavezető: Andó Bálint tanársegéd, klinikai szakpszichológus

 

7/ Szenvedélybetegek neurokognitív jellemzői

Neurocognitive correlates of substance-related disorders

Témavezető: Andó Bálint tanársegéd, klinikai szakpszichológus

 

8/ Szenvedélybetegek személyiségjellemzői

Personality correlates of substance-related disorders

Témavezető: Andó Bálint tanársegéd, klinikai szakpszichológus

 

9/ Viselkedéses függőségek

Behavioral addictions

Témavezető: Andó Bálint tanársegéd, klinikai szakpszichológus

 

10/ Megküzdési stratégiák pszichoszomatikus betegeknél

Coping strategies in patients with psychosomatic disorders

Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus

 

11/ Diszfunkcionális attitűdök vizsgálata a depresszió különböző formáiban

Examination of dysfunctional attitudes in different forms of depression

Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus

 

12/ A fájdalom és szorongás kapcsolata pszichoszomatikus állapotokban

The relationship of pain and anxiety in psychosomatic disorders

Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus

 

13/ A depresszió komorbiditása egyes testi betegségekben

Comorbid depression in somatic disorders

Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus

 

14/ A terápiarezisztens depresszió

Treatment-resistant depression

Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus

 

15/ A kábítószerfogyasztási szokások változása, különös tekintettel a dizájnerdrogokra

Changing in substance use trends, focusing on designer drugs

Témavezető: Dr. Demeter Ildikó osztályvezetőfőorvos

 

16/ Tartós alkoholfogyasztás következményeként kialakuló egészségügyi, szociális és egzisztenciális veszteségek

Health-related, social and existential disadvantages of chronic alcohol abuse

Témavezető: Dr. Demeter Ildikó osztályvezető főorvos

 

17/ Alkoholfüggőséggel társuló komorbid pszichiátriai kórképek

Comorbidity of alcoholism and psychiatric disorders

Témavezető: Dr. Demeter Ildikó osztályvezető főorvos

 

18/ Neurokognitív működések pszichózisban

Neurocognition in psychosis

Témavezető: Domján Nóra egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus

 

19/ Pszichoterápiás megközelítés a pszichiátriában

Psychoterapeutic approach in psychiatry

Témavezető: Domján Nóra egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus

 

20/ Relaxációs módszerek

Relaxation methods

Témavezető: Domján Nóra egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus

 

21/ Személyiségzavarok pszichológiai vonatkozásai

Psychological correlations of personality disorders

Témavezető: Domján Nóra egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus

 

22/ PMS syndroma

PMS syndrome

Témavezető: Dr. Galsi Gabriella klinikai szakorvos

 

23/ Szülés utáni pszichés kórképek

Postpartum psychiatric disorders

Témavezető: Dr. Galsi Gabriella klinikai szakorvos

 

24/ Klimaktériummal kapcsolatos pszichés kórképek

Climax-related psychiatric disorders

Témavezető: Dr. Galsi Gabriella klinikai szakorvos

 

25/ Depresszió előfordulási gyakorisága a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak körében

Prevalence of depression among students of the University of Szeged

Témavezető: Dr. Godó György klinikai szakorvos

 

26/ Öngyilkosságot megkísérlő személyek családjának mentális vizsgálata

Mental examination of families of suicide attempters

Témavezető: Dr. Godó György klinikai szakorvos

 

27/ Depressziós betegek korosztályok szerinti megoszlása, szociális hátterük

The age distribution of patients with depression and their social background

Témavezető: Dr. Godó György klinikai szakorvos

 

28/ Organikus betegséggel társuló szorongásos és hangulati tünetképződés

Comorbidity of organic disorders and anxiety and mood disorders

Témavezető: Dr. Graef Anikó főorvos

 

29/ Kognitív pszichoterápiás megközelítés és kezelés a szorongásos zavarokban

Cognitive therapeutic approach and treatment in anxiety disorders

Témavezető: Dr. Graef Anikó főorvos

 

30/ Személyközpontú megközelítés a pszichiátriában

Client-centered approach in the psychiatry

Témavezető: Dr. Hartai Ernő főorvos

 

31/ Analitikus pszichoterápia

Dynamic psychotherapy

Témavezető: Dr. Hartai Ernő főorvos

 

32/ Magatartás- és kognitív pszichoterápia

Cognitive and behavioural therapy

Témavezető: Dr. Hartai Ernő főorvos

 

33/ A gonoszság mint elmebetegség

Evilism as a form of insanity

Témavezető: Dr. Horváth Szatmár egyetemi docens, PhD

 

34/ Csoportkonszenzus mögé bújtatott egyéni érdek

Hidden agenda behind consensus

Témavezető: Dr. Horváth Szatmár egyetemi docens, PhD

 

35/ Döntésképtelenség és frusztráció

Reluctant decision and frustration

Témavezető: Dr. Horváth Szatmár egyetemi docens, PhD

 

36/ Alzheimer-típusú neurodegeneráció és ízületi degeneráció endofenotípus-térképezés

Alzheimer-type neurodegeneration and arthritic degeneration: endophenotype mapping

Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

 

37/A nyelvi funkció zavarai Alzheimer-demenciában

Language deficits in Alzheimer's disease

Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

 

38/ Thyroidea-dysfunctio és neurokognitív zavar előfordulása a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél

Incidence of thyroidea dysfunction and neurocognitive disorder in patients cared in memory clinic of Szeged

Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

 

39/ Lipidprofil jellemzők a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél demenciaformák és súlyosság szerint

Characteristics of lipid profile in patients with different types and stages of dementia cared in memory clinic of Szeged

Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

 

40/ Demencia rizikófaktorok előfordulása a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél

Incidence of anamnestic risk factors in patients cared in memory clinic of Szeged

Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

 

41/Liquordiagnosztika Alzheimer-betegségben

Cerebrospinal fluid (CSF) diagnostics in Alzheimer's disease

Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

 

42/ Neurokognitív zavarhoz társuló pszichózis és kezelése a szegedi Memória Klinikán

Psychosis associated with neurocognitive disorder and its management in memory clinic of Szeged

Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

 

43/ Időskori depresszió megjelenése, szűrése

Onset and screening of depression in the elderly

Témavezető: Dr. Kalmár Zsuzsanna központirezidens, PhD

 

44/ Kiégés és segítő szindróma különböző segítő foglalkozásúaknál

Burnout and helper syndrome in different helping professionals

Témavezető: Dr. Kalmár Zsuzsanna központirezidens, PhD,

 

45/ A pszichoterápia története Freudtól napjainkig

History of psychotherapy from Freud to recent days

Témavezető: Dr. Kassai Zsuzsanna főorvos

 

46/ "Az orvos gyógyszer". – Bálint Mihály munkássága, Bálint-csoportok

"The doctor as a medicine". – The work of Mihály Bálint, Bálint-groups

Témavezető: Dr. Kassai Zsuzsanna főorvos

 

47/ A krónikus szomatikus fájdalmak pszichés háttere

Mental background of chronic somatic pain

Témavezető: Dr. Kassai Zsuzsanna főorvos

 

48/ A konzultációs-kapcsolati pszichiátria speciális aspektusai

Special aspects of Consultation-Liason psychiatry

Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus

 

49/ Konzultációs-kapcsolati pszichiátria a szomatikus orvoslás különböző területein

Consultation-Liason psychiatry in the different fields of somatic medicine

Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus

 

50/ Relaxációs terápiák szerepe az egyes pszichiátriai kórképek terápiájában

The role of relaxation therapies in the treatment of different psychiatric disorders

Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus

 

51/ Pszichofarmakonok mellékhatásainak/gyógyszerinterakcióinak gyakorlati jelentősége

Clinical significance of psychiatric medication-related side effects and drug-interactions

Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus

 

52/ Diszfunkcionális attitűdök vizsgálata depressziós és szorongásos kórképekben

Examination of dysfunctional attitudes in depression and anxiety disorders

Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus

 

53/ Az adherencia szerepe a gyógyulási folyamatban

The role of adherence int he process of recovery

Témavezető: Molnár Ferenc klinikai szakpszichológus

 

54/ A rheumatoid arthritis és az agresszió lehetséges összefüggései

Potential correlation between rheumatoid arthritis and agression

Témavezető: Molnár Ferenc klinikai szakpszichológus

 

55/ Preferált elhárító mechanizmusok a szorongásos kórképekben

Preferred defence mechanisms in anxiety disorders

Témavezető: Molnár Ferenc klinikai szakpszichológus

 

56/ Borderline személyiségzavar

Borderline personality disorder

Témavezető: Dr. Nagyné Dr. Eördegh Gabriella klinikai szakpszichológus, PhD

 

57/ Személyiségzavarok

Personality disorders

Témavezető: Dr. Nagyné Dr. Eördegh Gabriella klinikai szakpszichológus, PhD

 

58/ A különböző demenciaformák előfordulása a szegedi Memória Ambulancián

Incidence of different forms of dementia in patients cared in memory clinic of Szeged

Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

 

59/ Antidepresszívumok alkalmazása a szegedi Memória Klinika gyakorlatában

Antidepressant medication in the practice of memory clinic in Szeged

Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

 

60/ Anti demencia szerek alkalmazása a Memória Ambulancián

Application of anti dementia medications in memory clinic of Szeged

Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

 

61/ Enyhe kognitív zavar előfordulása és sajátosságai a szegedi Memória Ambulancián

Incidence and characteristics of mild cognitive impairment in memory clinic of Szeged

Témavezető: Dr.Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

 

62/ Enyhe kognitív zavar és demencia konverzió előfordulása a szegedi Memória Ambulancia betegei között

Incidence of conversion of mild cognitive impairment to dementia in patients cared in memory clinic of Szeged

Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

 

63/ Viselkedési tünetek előfordulása a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél

Incidence of behavioural and psychiatric symptoms (BPSD) in patients cared in memory clinic of Szeged

Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

 

64/ Esendőség szindróma előfordulása a szegedi Memória Ambulanciára beutalt betegeknél

Incidence of frailty syndrome in patients referred to memory clinic of Szeged

Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

 

65/ Az orvosi kommunikáció szerepe a gyógyítási folyamatban

The role of medical communication in the healing process

Témavezető: Papp Edina Anett klinikai szakpszichológus

 

66/ Memóriazavarok

Memory disordes

Témavezető: Papp Edina Anett klinikai szakpszichológus

 

67/ Veszteség és gyász

Loss and grief

Témavezető: Papp Edina Anett klinikai szakpszichológus

 

68/ A fájdalom pszichológiája

The psychology of pain

Témavezető: Dr. Rudisch Tibor egyetemi docens, klinikai szakpszichológus Ph.D.

 

69/ Alkalmazott pszichológia a gyógyításban

Applied psychology in medical care

Témavezető: Dr. Rudisch Tibor egyetemi docens, klinikai szakpszichológus Ph.D.

 

70/ A szkizofrénia neurokognitív aspektusai

Neurocognitive aspects of schizophrenia

Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.

Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

 

71/ A bipoláris affektív zavar neuokognitív aspektusai

Neurocognitive aspects of bipolar affective disorder

Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.

 

72/ A szkizofrénia idegfejlődési vonatkozásai

Neurodevelopmental aspects of schizophrenia

Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.

 

73/ Az alkohol betegek rehabilitációjának korszerű szemlélete

Modern approaches in the rehabilitation of patients with alcohol use disorder

Témavezető: Dr. Tari Róbert osztályvezető főorvos

 

74/ Alkoholbetegség neuropszichiátriai szövődményei, terápiás lehetőségek

Neuropsychiatric complications and treatment options of alcohol use disorder

Témavezető: Dr. Tari Róbert osztályvezető főorvos

 

75/ Komorbid pszichiátriai kórképek alkoholdependens betegek körében

Comorbidity of alcohol dependence and psychiatric disorders

Témavezető: Dr. Tari Róbert osztályvezető főorvos

 

76/ A stigmatizáció mint kommunikációs zavar

Stigma as communicative trouble

Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD

 

77/ A Pszichoterápiás Hétvége mozgalom szerepe a magyar pszichiátria társadalmasodásában

The role of Psychoterapeutic Weekend movement in the modernization of psychiatry

Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD

 

78/ Hatalom és kölcsönösség a pszichiátriai diagnózisalkotás folyamatában

Power and mutuality along the process of creating psychiatric diagnoses

Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD

 

79/ Pszichotikus páciensek csoportalapú kezelése

Healing psychotic patients on the base of group setting

Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD

 

80/ Pszichiátriai problémák médiareprezentációinak vizsgálata

Analysing media representations of psychiatric problems

Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD

VI. évfolyam szigorlati időszak elfogadásának feltételei

A gyakorlat időtartama

A pszichiátriai gyakorlat 4 hét, melynek utolsó hete egyben a vizsgahét.

Gyakorlati beosztás

A pszichiátriai szigorlati időszak megkezdésekor minden hallgató választhat és nyilatkozik arról, hogy a négy hetes gyakorlati időt forgó, vagy tutori rendszerben szeretné eltölteni:

  • az SZTE Pszichiátriai Klinikán gyakorlatukat töltő hallgatók az öt pszichiátriai osztály és a pszichiátriai járóbeteg-ellátás és gondozás tevékenységében vesznek részt
  • tutori rendszerben a hallgató egy klinikus-tutor mellett egy adott osztályon teljesíti a gyakorlatát
  • forgásos rendszerben minden részlegen 1 hetet tölt a hallgató
  • a szigorló évi gyakorlatukat teljesítő angol és magyar hallgatók lehetőség szerint együtt kerülnek beosztásra, azzal a céllal, hogy a magyar hallgató segítse az angol képzésben részt vevő hallgatót az esetlegesen felmerülő kommunikációs nehézségekben

A gyakorlat elfogadásának feltételei

A hallgatók 3 kórrajzot kötelesek bemutatni a szigorlaton, melyek a szigorlati számonkérés részei. A vizsgán a három esetből egy kiválasztásra kerül, és erről az esetről a vizsgázó összefoglalóan beszámol, és kérdéseket kap.

A kórrajzot a szigorló készíti el, az egészségügyi dokumentáció másolatát (pl. MedSol) nem fogadjuk el.

A kórrajz tartalmazzon pszichodiagnosztikai tesztet, melyet a szigorló értelmezni tud.

Ügyeljenek arra, hogy a páciens azonosítására alkalmas személyes adatot a kórrajz ne tartalmazzon.

Szigorlati vizsga

A szigorlati vizsga során az államvizsga-helyzethez hasonlóan nem tételeket húz a hallgató, hanem az általa hozott három kórrajz alapján beszámol az egyes esetekről, és az esetekhez kapcsolódóan kap kérdéseket, melyek nem különböznek a szigorlati tételsor kérdéseiből.

A vizsga második részében egy, a klinikán készült kórrajz áttanulmányozására kap lehetőséget, melyből aztán szintén a tételsornak megfelelő kérdésekre válaszol.

A szigorlati tételsor a kollokviumi tételsor terápiás tételekkel kiegészített változata (I – IV részek).

V. évfolyam szigorlati időszak elfogadásának feltételei

Hiányzás

Egynél több gyakorlatról való hiányzás esetén a félév teljesítését nem tudjuk elfogadni. A gyakorlat pótlása egy másik csoportnál történhet, vagy amennyiben ez nem megoldható, a pszichiátriai ambulancián, előre egyeztetett időpontban. Ezt a csoportvezetővel kell egyeztetni.

Írásbeli demonstráció és féléves vizsga

 Az őszi szemeszterben egy évközi demonstráción kérjük számon a pszichopatológia alapfogalmainak ismeretét, a sikertelen demonstrációt egy alkalommal lehet javítani.

A gyakorlati számonkérés második részeként az utolsó gyakorlaton a Coospace-re előzetesen feltöltött tesztcsomagból 50 egyszerű választásos kérdést teszünk fel. Sikertelen tesztvizsga esetén a gyakorlatvezető szóbeli vizsgalehetőséget biztosít.

Az első féléves gyakorlati jegyét az évközi és az év végi demonstrációk érdemjegye, valamint a gyakorlati oktatáson nyújtott teljesítmény alapján állapítják meg a gyakorlatvezetők.

A tavaszi szemeszter demonstrációja során alapvető pszichodiagnosztikai ismereteket és differenciáldiagnosztikai ismereteket kérünk számon. Ebben a pszichiáter és pszichológus gyakorlatvezető kollégák is részt vesznek.

Hivatalos tankönyv

Németh Attila, Füredi János, Tariska Péter: A pszichiátriai rövidített kézikönyve (Medicina, 2011, ISBN: 9789632263212)

Külföldi pszichiátriai gyakorlatok elfogadása

A félév során külföldön tanuló azon hallgatók, akiknek a képzése nem tartalmaz pszichiátriai gyakorlatot, annak pótlására kötelesek. Ez ambulanciánkon történik a félév óráival megegyező óraszámban. A félév végi tesztvizsga teljesítése szintén szükséges. Az igazolt külföldi pszichiátriai gyakorlatot elfogadjuk, amennyiben a hallgató külföldön vizsgázott is, azt sem kell ismételnie.

Előadások - részvétel

Minden tantermi előadáson katalógus készül a hallgatói részvételről. Azok a hallgatók, akik az év során az előadások 80%-án megjelentek, a második szemesztert követő kollokviumon eggyel kevesebb tételt húznak (kettő helyett egyet a részletes pszichiátriai kérdéssorból, a tételsor III. fejezetéből).

Pszichoterápiás előadás II. félév

1. A pszichoterápiás első interjú, terápiás szerződés elemei, közös hatótényezői, buktatói Kiss-Szőke Anna
2. Humanisztikus pszichoterápia Rudisch Tibor
3. Pszichodinamikus terápiák Kiss-Szőke Anna
4. Kognitív, viselkedésterápia Kelemen Oguz
5. Hipnoterápia, szuggesztív kommunikáció terápiás konzekvenciái Rudisch Tibor
6. Relaxációs és szimbólumterápiák, művészetterápiák Domján Nóra
7. Csoport pszichoterápiák lehetőségei Sarungi Emőke
8. Rendszerszemléletű terápiák: Család- és párterápia Imre Gabriella
9. Krízisintervenció Terenyi Zoltán
10. Addiktológiai betegek pszichoterápiás lehetőségei Andó Bálint
11. Pszichózis pszichoterápiájának lehetőségei Domján Nóra
12. Indulatáttétel/ viszontindulatáttétel; elhárító mechanizmusok Terenyi Zoltán
13. Kommunikációs stratégiák betegségtudat hiányában Álmos Péter
14. A pszichoterápiák neurobiológiai alapjai Kálmán János

További cikkek...

  1. V. évfolyam tételsor

Alkategóriák

klinika1
klinika2