header

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Betegellátás:

+36 62 341 630

+36 62 341 634

+36 62 341 644

office.psych@med.u-szeged.hu

Intézetvezető:
Prof. Dr. Kálmán János

tanszékvezető egyetemi tanár,
az Orvostudományok Doktora

Magyar orvostanhallgatók gyakorlati beosztása 2017/2018-as tanév 1. félév

Magyar orvostanhallgatók gyakorlati beosztása 2017/2018-as tanév 1. félév

Csoport

Gyakorlatvezetők

Időpont

Dátumok

Helyszín

1.

Dr. Álmos Péter Zoltán – Dr. Andó Bálint

Szerda 11-13

szeptember 06.,13.,20.,27., október 04., 11., 18.

Könyvtár

2.

Dr. Szakács Réka – Mari Gabriella

Szerda 11-13

szeptember 06.,13.,20.,27., október 04., 11., 18.

Korai rehab épület tetőtér oktatási terem

3.

Dr. Terenyi Zoltán – Rácz Zsuzsanna

Kedd 11-13

szeptember 05., 12., 19., 26., október 03., 10., 17.

Könyvtár

4.

Dr. Rosu Anett – Papp Edina Anett

Kedd 11-13

szeptember 05., 12., 19., 26., október 03., 10., 17.

Korai rehab épület tetőtér oktatási terem

5.

Dr. Horváth Szatmár – Tóth Beatrix Lujza

Csütörtök 10-12

szeptember 07., 14., 21., 28., október 05., 12., 19.

V. osztály tanterem

6.

Dr. Nagy Ádám – Dr. Domján Nóra

Csütörtök 10-12

szeptember 07., 14., 21., 28., október 05., 12., 19

III. Osztály, oktatási terem

7.

Dr. Kuklai Ildikó – Túri Márta

Csütörtök 14-16

szeptember 07., 14., 21., 28., október 05., 12., 19

Sürgősségi Ambulancia „E” épület fszt. szemináriumi szoba

8.

Dr. Albert Anita – Fehér-Csókás Anna

Csütörtök 14-16

szeptember 07., 14., 21., 28., október 05., 12., 19

II. osztály korai rehab .oktató-foglalkoztató terem

9.

Dr. Kovács János – Gál Bernadett Ildikó

Szerda 15-17

szeptember 06.,13.,20.,27., október 04., 11., 18.

V. osztály tanterem

10.

Dr. Szabó Lilla – Szalóki Szilvia

Csütörtök 14-16

szeptember 07., 14., 21., 28., október 05., 12., 19

könyvtár

11.

Dr. Kálmán Sára – Molnár Ferenc

Szerda 15-17

szeptember 06.,13.,20.,27., október 04., 11., 18.

Korai rehab épület tetőtér oktatási terem

12.

Dr. Mlinarics Réka – Kovács Ildikó

Szerda 15-17

szeptember 06.,13.,20.,27., október 04., 11., 18.

Sürgősségi Ambulancia „E” épület fszt. szemináriumi szoba

13.

Dr. Galsi Gabriella – Mohácsi-Hartner Judit

Kedd 11-13

szeptember 05., 12., 19., 26., október 03., 10., 17.

Sürgősségi Ambulancia „E” épület fszt. szemináriumi szoba

14.

Dr. Godó György – Dr. Rudisch Tibor

Kedd 11-13

szeptember 05., 12., 19., 26., október 03., 10., 17.

V. osztály tanterem

Klinikai önkéntes

Klinikai Önkéntes Munka (Pszichiátriai Klinika)

Kurzusadatok
ᅳ kurzus címe: Klinikai Önkéntes Munka (Pszichiátriai Klinika)
ᅳ típus: szabadon választható
ᅳ évfolyam: I-V. évfolyam
ᅳ kredit: 2
ᅳ meghirdetés ritmusa: első és második szemeszterben
ᅳ órarendi idő: heti 2 óra (28 óra/félév)
ᅳ max. létszám: 5 fő
ᅳ előfeltétel: nincs
ᅳ beszámoló: ötfokozatú - írásbeli
ᅳ meghirdető: SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika
ᅳ gyakorlatokért felelős: Dr. Tari Róbert
ᅳ tanulmányi felelős: Dr. Hotorán-Rosu Anett, Dr. Nórándt-Pásztor Hajnalka
ᅳ intézetvezető: Prof. Kálmán János
ᅳ kapcsolattartásra kijelölt e-mail cím: kalmansara@gmail.com (Dr. Kálmán Sára), office.psych@med.u-szeged.hu (SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika, titkárság)

Leírás

A klinikai önkéntes munka célja, hogy a hallgatók a Pszichiátriai Klinikán folyó mindennapos betegellátásban aktívan részt vegyenek, ezáltal:
- tapasztalatot szerezzenek a mindennapi betegellátásban a strukturált, koordinált, problémaközpontú kötelező gyakorlatokon felül is,
- hasznosan járuljanak hozzá a gyógyító, ápoló munkához,
- megismerjék az egészségügyben dolgozó többi szakma képviselőjének feladatait, lehetőségeit,
- mélyebb bepillantást nyerjenek a szakterületbe,
- a megszerzett elméleti tudásukat gyakorlatias szemléletűre formálják

Módszer: gyakorlat

Beszámoló: ötfokozatú írásbeli vizsga

Kurzustematika

A hallgatók az első héten szeminárium keretében baleset- és tűzvédelmi oktatáson, valamint rövid, az általános kommunikációs ismeretekről szóló képzésen vesznek részt. Ezt követően minden oktatási héten 2 órát töltenek a Pszichiátriai Klinika számukra kijelölt osztályán a betegellátásba megfigyelőként vagy aktív résztvevőként bekapcsolódva.

Kurzuskövetelmény:
- a hallgató teljesíti az SZTE ÁOK Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának idevágó előírásait.
- a Szegedi Tudományegyetemet és az Általános Orvostudományi Kart méltó módon képviseli
- a klinika által megfogalmazott elvárásoknak, követelményeknek megfelel, a felkészítő szeminárium elhangzott szabályzatot betartja
- heti 2 órának megfelelő időt tölt a betegellátásban aktív önkéntes tevékenységgel.
- ezt jelenléti ívvel igazolni tudja, a jelenléti ívet beszkennelve feltölti a Coospace-re az első vizsgahét utolsó napjáig
- minden félévben beszámolót készít a munkájáról és feltölti azt a Coospace-re az első vizsgahét utolsó napjáig
A beszámolóban legfeljebb 2, A4-es oldal terjedelemben részletezi az általa végzett önkéntes tevékenységet, kitérve arra, hogy milyen szakmai és nem szakmai tapasztalatokra tett szert. Pozitív és negatív véleményt, építő jellegű kritikát fogalmaz meg a klinikán zajló önkéntes és egészségnevelő programról.
- tanulmányi átlaga 3,5 felett van, előző tanév kollokviumait és szigorlatait sikeresen abszolválta,
- korábbi megbízatásának időtartama alatt kötelezettségeit hiánytalanul betartotta,
- klinikai önkéntes vagy egészségnevelő megbízást más intézetben nem vállalt

klinika1
klinika2