header

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Betegellátás:

+36 62 341 630

+36 62 341 634

+36 62 341 644

office.psych@med.u-szeged.hu

Intézetvezető:
Prof. Dr. Kálmán János

tanszékvezető egyetemi tanár,
az Orvostudományok Doktora

Az V. évfolyam 1. és 2. félévének követelményrendszere

Hiányzás

Egynél több gyakorlatról való hiányzás esetén a félév teljesítését nem tudjuk elfogadni.

A gyakorlat pótlása egy másik csoportnál történhet, vagy amennyiben ez nem megoldható, a pszichiátriai ambulancián, előre egyeztetett időpontban. Ezt a csoportvezetővel kell egyeztetni.

Évközi gyakorlati beszámolók

I. félév:

Két írásbeli demonstráció:

1. pszichopatológiai alapfogalmak (általában a 4. gyakorlat hetében; az alapjául szolgáló fogalomtár a Coospace-en elérhető)
2. tesztvizsga (az utolsó előtti pszichiátriai gyakorlat alkalmával, az alapjául szolgáló tesztcsomag a Coospace-en elérhető)

Sikertelen tesztvizsga esetén a gyakorlatvezető szóbeli vizsgalehetőséget biztosít.
Az első félév végi érdemjegyet a gyakorlati részvétel, illetve aktivitás, valamint a két írásbeli vizsga eredménye alapján a gyakorlatvezető adja.

II. félév:

Egy szóbeli demonstrációra kerül sor az utolsó előtti pszichiátriai gyakorlat alkalmával. A beszámoló anyaga (pszichológiai alapfogalmakból álló tételsor és szakirodalmi lista) a Coospace-en szintén hozzáférhető.

A második félév aláírással zárul; ennek feltétele az első félévhez hasonlóan a gyakorlatokon való részvétel, valamint a szóbeli demonstráció sikeres teljesítése.

Hivatalos tankönyv

Németh Attila, Füredi János, Tariska Péter: A pszichiátriai rövidített kézikönyve (Medicina, 2011, ISBN: 9789632263212)

Külföldi pszichiátriai gyakorlatok elfogadása

A félév során külföldön tanuló azon hallgatók, akiknek a képzése nem tartalmaz pszichiátriai gyakorlatot, ennek pótlására kötelesek. Ez ambulanciánkon történik a félév óráival megegyező óraszámban. A félév végi tesztvizsga teljesítése szintén szükséges. Az igazolt külföldi pszichiátriai gyakorlatot elfogadjuk.

Előadások - részvétel

Az előadásokon katalógust tartunk. Aki a félévenkénti 14 előadásból tizenkettőn részt vett, a kollokviumon egy szabadon választott tételt kicserélhet.

Gyakorlat

Adobe PDF Logo

Előadások

Pszichiátria tantermi előadások
Csütörtök, 12:00-12:45 óráig

Időpont Előadó Cím
2017.02.09. Dr. Horváth Szatmár Szorongásos zavarok
2017.02.16. Prof. Kálmán János Személyiségzavarok
2017.02.23. Dr. Pákáski Magdolna Demenciák-neurokognitív zavarok
2017.03.02. Dr. Szakács Réka Öngyilkosság
2017.03.09. Dr. Horváth Szatmár Alkohol okozta mentális zavarok
2017.03.16. Dr. Álmos Péter Szkizofrénia II.
2017.03.23. Prof. Kálmán János A fájdalom pszichiátriai vonatkozásai
2017.03.30. Dr. Szendi István Hangulatzavarok
2017.04.06. Dr. Pákáski Magdolna Viselkedési és pszichés tünetek a demenciában
2017.04.13. Dr. Pákáski Magdolna Delírium-neurokognitív zavarok
2017.04.27. Dr. Álmos Péter Addiktológiai zavarok
2017.05.04. Prof. Kálmán János Étkezési zavarok
2017.05.11. Dr. Szendi István Szomatoform zavarok
2017.05.18. Dr. Szakács Réka Szexuális diszfunkciók

Pszichoterápia tantermi előadás
Csütörtök, 12:45-13:30 óráig

Időpont Előadó Cím
2017.02.09. Dr. Kiss-Szőke Anna A pszichoterápia keretei, hatótényezői, pszichoterápiás első interjú
2017.02.16. Prof. Kálmán János A pszichoterápiák neurobiológiai alapja
2017.02.23. Dr. Terenyi Zoltán Imre Krízisintervenció
2017.03.02. Dr. Kelemen Oguz Kognitív- és viselkedésterápia
2017.03.09. Dr. Andó Bálint Addiktológiai betegek pszichoterápiás lehetőségei
2017.03.16. Rácz Zsuzsanna Rendszerelméletű terápiák: család- és párterápia
2017.03.23. Dr. Kiss-Szőke Anna Pszichodinamikus terápiák
2017.03.30. Dr. Domján Nóra Relaxáció és szimbólumterápiák, művészetterápiák
2017.04.06. Dr. Terenyi Zoltán Imre Csoportterápiák
2017.04.13. Dr. Rudisch Tibor Hipnózis, szuggesztív kommunikáció terápiás konzekvenciái
2017.04.27. Dr. Álmos Péter Kommunikációs stratégiák betegség tudat hiányában
2017.05.04. Dr. Domján Nóra Pszichózisok pszichoterápiájának lehetőségei
2017.05.11. Dr. Terenyi Zoltán Imre Indulatáttétel/viszontindulatáttétel elhárító mechanizmusok
2017.05.18. Dr. Rudisch Tibor Humanisztikus pszichoterápia

Évközi demonstráció

Évközi demonstráció
Pszichiátria évközi demonstráció
2016/17-es tanév, 2. félév

  • Időpontja: a második áprilisi pszichiátriai gyakorlat alkalmával
  • A beszámoló formája: szóbeli  
  • A beszámoló minősítése: megfelelt/nem felelt meg  
  • A vizsgáztató személye: a gyakorlatvezető és a gyakorlatot tartó pszichológus
  • Amennyiben a beszámoló értékelése nem megfelelt, a következő héten a demonstrációt meg kell ismételnie a hallgatónak a gyakorlatvezetőknél.

Pszichiátria évközi demonstráció
(magyar témakörök)
A demonstrációra vonatkozó tételek a kollokviumi tételsorból kerültek kiválasztásra (összesen 21 db):

1. Indulatáttétel és viszontindulatáttétel az általános orvosi gyakorlatban 500. old.
2. Elhárító mechanizmusok és funkcióik fogalom szedet + 188. old. Tringer
3. Ingerelárasztásos terápia és szisztematikus deszenzitizáció jellemzése 512-513. old. Tringer
4. Kognitív pszichológia központi elgondolása 503. old.
5. Humanisztikus pszichológia jellemzése, Rogersi alapelvek 503. old.
6. Eriksoni életszakaszok szerepe a személyiségfejlődésben 190. old. Tringer + 7. Hipnózis elmélete és gyakorlata 507. old.
8. Progresszív relaxáció és autogén tréning, biofeedback jellemzése 507. old.
9. Pszichodinamikus irányzat alapelvei 498-500. old.
10. Szupportív pszichoterápia jellemzése
11. Klinikai pszichológia és kompetenciái 537. old. Tringer
12. Coping mechanizmusok (megküzdés) jellemzése 13. A személyiség öröklött és szerzett tényezői (temperamentum és karakter) 383. old.
14. Hamilton depresszió skála ismertetése 139. old.
15. Tünetbecslő skálák definiálása, összevetése projektív és teljesítmény tesztekkel 123. old.
16. Beck Depresszió Kérdőív ismertetése 140. old.
17. Spielberger Állapot- és Vonásszorongás Kérdőív ismertetése 141. old.
18. Reménytelenség skála ismertetése  
19. Magyar Wechsler Intelligencia teszt (MAWI) és Raven teszt ismertetése 412-413, 129. old.
20. MMPI ismertetése 130.131. old.
21. Mini-Mentál Teszt, Addenbroke-féle Kognitív Teszt, Óra rajzolás teszt ismertetése 143. old.

Szakdolgozati témák

1/  Mentális animáció vizsgálata szkizofréniában
     Mental animation in schizophrenia
     Témavezető: Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD
2/ ADHD transzgenikus egérmodell vizsgálata
    Examination of an ADHD transgenic mouse model
    Témavezető: Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD
3/ A környezeti ingerek reprezentációjának vizsgálata szkizofréniában
    Representation of environmental triggers in schizophrenia
    Témavezető: Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD
4/  Személyiségtesztek és neurokognitív vizsgálatok a klinikumban
     Personality tests and neurocognitive examinations in the clinical  practice
     Témavezető: Dr. Andó Bálint tanársegéd, PhD, klinikai szakpszichológus
5/  Szenvedélybetegek neurokognitív jellemzői
     Neurocognitive correlates of substance-related disorders
     Témavezető: Dr. Andó Bálint tanársegéd, PhD, klinikai szakpszichológus
6/ Szenvedélybetegek személyiségjellemzői
    Personality correlates of substance-related disorders
    Témavezető: Dr. Andó Bálint tanársegéd, PhD, klinikai szakpszichológus
 7/ Viselkedéses függőségek
     Behavioral addictions
     Témavezető: Dr. Andó Bálint tanársegéd, PhD, klinikai szakpszichológus
 8/  Megküzdési stratégiák pszichoszomatikus betegeknél
      Coping strategies in patients with psychosomatic disorders
      Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus
 9/ Diszfunkcionális attitűdök vizsgálata a depresszió különböző formáiban
     Examination of dysfunctional attitudes in different forms of depression
     Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus
  10/ A fájdalom és szorongás kapcsolata pszichoszomatikus állapotokban
        The relationship of pain and anxiety in psychosomatic disorders
        Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus
11/ A depresszió komorbiditása egyes testi betegségekben
      Comorbid depression in somatic disorders
      Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus
12/ A terápiarezisztens depresszió
      Treatment-resistant depression
      Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus
13/ A kábítószerfogyasztási szokások változása, különös tekintettel a dizájnerdrogokra
      Changing in substance use trends, focusing on designer drugs   
      Témavezető: Dr. Demeter Ildikó osztályvezető főorvos
14/ Tartós alkoholfogyasztás következményeként kialakuló egészségügyi, szociális és egzisztenciális  veszteségek
      Health-related, social and existential disadvantages of chronic alcohol abuse
      Témavezető: Dr. Demeter Ildikó osztályvezető főorvos
15/ Alkoholfüggőséggel társuló komorbid pszichiátriai kórképek
      Comorbidity of alcoholism and psychiatric disorders
      Témavezető: Dr. Demeter Ildikó osztályvezető főorvos
16/ Neurokognitív működések pszichózisban
      Neurocognition in psychosis
      Témavezető: Dr. Domján Nóra PhD egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus
17/ Pszichoterápiás megközelítés a pszichiátriában
      Psychoterapeutic approach in psychiatry
      Témavezető: Dr. Domján Nóra PhD egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus
18/ Relaxációs módszerek
      Relaxation methods
      Témavezető: Dr. Domján Nóra PhD egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus
19/ Személyiségzavarok pszichológiai vonatkozásai
      Psychological correlations of personality disorders
      Témavezető: Dr. Domján Nóra PhD egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus
20/ PMS syndroma
      PMS syndrome
      Témavezető: Dr. Galsi Gabriella klinikai szakorvos
21/ Szülés utáni pszichés kórképek
      Postpartum psychiatric disorders
      Témavezető: Dr. Galsi Gabriella klinikai szakorvos
22/ Klimaktériummal kapcsolatos pszichés kórképek
      Climax-related psychiatric disorders
      Témavezető: Dr. Galsi Gabriella klinikai szakorvos
23/ Depresszió előfordulási gyakorisága a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak körében
      Prevalence of depression among students of the University of Szeged
      Témavezető: Dr. Godó György klinikai szakorvos
24/ Öngyilkosságot megkísérlő személyek családjának mentális vizsgálata
      Mental examination of families of suicide attempters
      Témavezető: Dr. Godó György klinikai szakorvos  
25/ Depressziós betegek korosztályok szerinti megoszlása, szociális hátterük
      The age distribution of patients with depression and their social background
      Témavezető: Dr. Godó György klinikai szakorvos
26/ A gonoszság mint elmebetegség
      Evilism as a form of insanity
      Témavezető: Dr. Horváth Szatmár egyetemi docens, PhD
27/ Csoportkonszenzus mögé bújtatott egyéni érdek
      Hidden agenda behind consensus
      Témavezető: Dr. Horváth Szatmár egyetemi docens, PhD
28/ Döntésképtelenség és frusztráció
      Reluctant decision and frustration
      Témavezető: Dr. Horváth Szatmár egyetemi docens, PhD
29/ Alzheimer-típusú neurodegeneráció és ízületi degeneráció endofenotípus-térképezés
      Alzheimer-type neurodegeneration and arthritic degeneration: endophenotype mapping
      Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár
30/ A nyelvi funkció zavarai Alzheimer-demenciában
      Language deficits in Alzheimer’s disease
      Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár
31/ Thyroidea-dysfunctio és neurokognitív zavar előfordulása a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél
      Incidence of thyroidea dysfunction and neurocognitive disorder  in patients cared in memory clinic of Szeged
      Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár
32/ Lipidprofil jellemzők a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél demenciaformák és súlyosság szerint
      Characteristics of lipid profile in patients with different types and stages of dementia cared in memory clinic of Szeged
      Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár
33/ Demencia rizikófaktorok előfordulása a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél
      Incidence of anamnestic risk factors in patients cared in memory clinic of Szeged
      Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár
34/ Liquordiagnosztika Alzheimer-betegségben
      Cerebrospinal fluid (CSF) diagnostics in Alzheimer’s disease
      Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár
35/ Neurokognitív zavarhoz társuló pszichózis és kezelése a szegedi Memória Klinikán
      Psychosis associated with neurocognitive disorder and its management in memory clinic of Szeged
      Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár
36/ Időskori depresszió megjelenése, szűrése
      Onset and screening of depression in the elderly
      Témavezető: Dr. Kalmár Zsuzsanna központi rezidens, PhD  
37/ Kiégés és segítő szindróma különböző segítő foglalkozásúaknál
      Burnout and helper syndrome in different helping professionals
      Témavezető: Dr. Kalmár Zsuzsanna központi rezidens, PhD,
38/ A pszichoterápia története Freudtól napjainkig
      History of psychotherapy from Freud to recent days
      Témavezető: Dr. Kassai Zsuzsanna főorvos
39/ „Az orvos gyógyszer”. – Bálint Mihály munkássága, Bálint-csoportok
      „The doctor as a medicine”. – The work of Mihály Bálint, Bálint-groups
      Témavezető: Dr. Kassai Zsuzsanna főorvos
40/ A krónikus szomatikus fájdalmak pszichés háttere
      Mental background of chronic somatic pain
      Témavezető: Dr. Kassai Zsuzsanna főorvos
41/ A konzultációs-kapcsolati pszichiátria speciális aspektusai
      Special aspects of Consultation-Liason psychiatry
      Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus
42/ Konzultációs-kapcsolati pszichiátria a szomatikus orvoslás különböző területein
      Consultation-Liason psychiatry in the different fields of somatic medicine  
      Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus
43/ Relaxációs terápiák szerepe az egyes pszichiátriai kórképek terápiájában
      The role of relaxation therapies in the treatment of different psychiatric disorders
      Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus
44/ Pszichofarmakonok mellékhatásainak/gyógyszerinterakcióinak gyakorlati jelentősége
      Clinical significance of psychiatric medication-related side effects and drug-interactions
      Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus
45/ Diszfunkcionális attitűdök vizsgálata depressziós és szorongásos kórképekben
      Examination of dysfunctional attitudes in depression and anxiety disorders
      Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus
46/ Az adherencia szerepe a gyógyulási folyamatban
      The role of adherence int he process of recovery
      Témavezető: Molnár Ferenc klinikai szakpszichológus
47/ A rheumatoid arthritis és az agresszió lehetséges összefüggései
      Potential correlation between rheumatoid arthritis and agression
      Témavezető: Molnár Ferenc klinikai szakpszichológus
48/ Preferált elhárító mechanizmusok a szorongásos kórképekben
      Preferred defence mechanisms in anxiety disorders
      Témavezető: Molnár Ferenc klinikai szakpszichológus
49/ A különböző demenciaformák előfordulása a szegedi Memória Ambulancián
      Incidence of different forms of dementia in patients cared in memory clinic of Szeged
      Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD
50/ Antidepresszívumok alkalmazása a szegedi Memória Klinika gyakorlatában
      Antidepressant medication in the  practice of memory clinic in Szeged
      Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD
51/ Antidemencia szerek alkalmazása a Memória Ambulancián
      Application of anti dementia medications in memory clinic of Szeged
      Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD
52/ Enyhe kognitív zavar előfordulása és sajátosságai a szegedi Memória Ambulancián
      Incidence and characteristics of mild cognitive impairment in memory clinic of Szeged
      Témavezető: Dr.Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD
53/ Enyhe kognitív zavar és demencia konverzió előfordulása a szegedi Memória Ambulancia betegei között
      Incidence of conversion of mild cognitive impairment to dementia in patients cared in memory clincic of Szeged
      Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD
54/ Viselkedési tünetek előfordulása a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél
      Incidence of behavioural and psychiatric symptoms (BPSD) in patients cared in memory clinic of Szeged
      Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD
55/ Esendőség szindróma előfordulása a szegedi Memória Ambulanciára beutalt betegeknél
      Incidence of frailty syndrome in patients referred to memory clinic of Szeged
      Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD
56/ Az orvosi kommunikáció szerepe a gyógyítási folyamatban
      The role of medical communication in the healing process
      Témavezető: Papp Edina Anett klinikai szakpszichológus
57/ Memóriazavarok
      Memory disordes
      Témavezető: Papp Edina Anett klinikai szakpszichológus
58/ Veszteség és gyász
      Loss and grief
      Témavezető: Papp Edina Anett klinikai szakpszichológus
59/ A fájdalom pszichológiája
      The psychology of pain
      Témavezető: Dr. Rudisch Tibor egyetemi docens, klinikai szakpszichológus Ph.D.
60/ Alkalmazott pszichológia a gyógyításban
      Applied psychology in medical care
      Témavezető: Dr. Rudisch Tibor egyetemi docens, klinikai szakpszichológus Ph.D.
61/ Szelf-élmény változások affektív kórképekben
      Alternations of self-experience in affective disorders
      Témavezető: Dr. Szabó Lilla klinikai szakorvos
62/  Megküzdési stratégiák vizsgálata öngyilkossági kísérletet elkövetett betegekben
       Examination of coping strategies in suicide attempters
       Témavezető: Dr. Szabó Lilla klinikai szakorvos
63/ Az időélmény vizsgálata affektív kórképekben
      Examination of time perspective in affective disorders
      Témavezető: Dr. Szabó Lilla klinikai szakorvos
64/ A hippocampus morphofunkcionális szerveződésének neuropszichiátriai vonatkozásai
      Neuropsychiatric aspects of the morphofunctional organisation of the hippocampus
      Témavezető: Dr. Szakács Réka adjunktus, Ph.D.
65/ A glutamáterg neurotranszmisszió a mentális betegségek hátterében
      Glutamatergic neurotransmission in mental disorders
      Témavezető: Dr. Szakács Réka adjunktus, Ph.D.
66/ A szkizofrénia neurokognitív aspektusai
      Neurocognitive aspects of schizophrenia
      Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.
                          Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD
67/ A bipoláris affektív zavar neuokognitív aspektusai
      Neurocognitive aspects of bipolar affective disorder
      Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.
68/ A szkizofrénia idegfejlődési vonatkozásai
      Neurodevelopmental aspects of schizophrenia
      Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.
69/ Az alkohol betegek rehabilitációjának korszerű szemlélete
      Modern approaches in the rehabilitation of patients with alcohol use disorder
      Témavezető: Dr. Tari Róbert osztályvezető főorvos
70/ Alkoholbetegség neuropszichiátriai szövődményei, terápiás lehetőségek
      Neuropsychiatric complications and treatment options of alcohol use disorder
      Témavezető: Dr. Tari Róbert osztályvezető főorvos
71/ Komorbid pszichiátriai kórképek alkoholdependens betegek körében
      Comorbidity of alcohol dependence and psychiatric disorders
      Témavezető: Dr. Tari Róbert osztályvezető főorvos
72/ A stigmatizáció mint kommunikációs zavar
      Stigma as communicative trouble
      Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD    
73/ A Pszichoterápiás Hétvége mozgalom szerepe a magyar pszichiátria társadalmasodásában
      The role of Psychoterapeutic Weekend movement in the modernization of psychiatry
      Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD    
74/ Hatalom és kölcsönösség a pszichiátriai diagnózisalkotás folyamatában
      Power and mutuality along the process of creating psychiatric diagnoses
      Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD
75/ Pszichotikus páciensek csoportalapú kezelése
      Healing psychotic patients on the base of group setting
      Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD
76/ Pszichiátriai problémák médiareprezentációinak vizsgálata
      Analysing media representations of psychiatric problems
      Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD

klinika1
klinika2