header

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Betegellátás:

+36 62 341 630

+36 62 341 634

+36 62 341 644

office.psych@med.u-szeged.hu

Intézetvezető:
Prof. Dr. Kálmán János

tanszékvezető egyetemi tanár,
az Orvostudományok Doktora

A kurzusokra és vizsgákra történõ jelentkezés: az ETR oldalán történik

Pszichiátria tantárgy (FOK) tematikája

oktató: Dr. habil Horváth Szatmár egyetemi docens
óraszám: előadás heti 1 óra + gyakorlat heti 1 óra    
előadás: kollokvium
gyakorlat: aláírás

Magyar

Ajánlott tankönyv:

  • Németh Attila, Füredi János, Tariska Péter: A pszichiátriai rövidített kézikönyve (Medicina, 2011, ISBN: 9789632263212)
  • Boda Zoltán, Tornyai István (Szerk.) Klinikai alapismeretek fogorvos- és gyógyszerészhallgatóknak (Pszichiátria fejezet; a korábbi évek gyakorlatában)

Előadástematika

  • SZORONGÁS ÉS HANGULATZAVAROK
  • ADDIKTOLÓGIA
  • FÁJDALOM ÉS TÁRSULÓ PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEK
  • SZKIZOFRÉNIA ÉS MÁS PSZICHOTIKUS ZAVAROK
  • NEUROKOGNITÍV ZAVAROK
  • EVÉSZAVAROK

Kollokviumi tételsor:

1. Pánikbetegség
2. Generalizált szorongás
3. Szociális fóbia
4. Specifikus fóbiák
5. Kényszerbetegség
6. Poszt- traumás stressz betegség
7. Major depresszió
8. Dysthymia
9. Bipoláris affektív zavar
10. Szkizofrénia
11. Anorexia nervosa
12. Bulimia nervosa
13. Gyermekkori étkezési zavarok
14. Benzodiazepin és hipnotikum abúzus és függőség
15. Test diszmorfiás zavar
16. Kóros játékszenvedély
17. Borderline személyiségzavar
18. Pszichofarmakonok szerepe a krónikus fájdalom kezelésében
19. Vaszkuláris demencia
20. Alzheimer-kór

A félév elfogadásának feltételei:

A gyakorlat esetén két órát (egy alkalmat) meghaladó hiányzás esetén a félév teljesítését nem tudjuk elfogadni. A gyakorlat pótlása egy másik csoportnál történhet, vagy amennyiben ez nem megoldható, a pszichiátriai ambulancián, előre egyeztetett időpontban. Ezt a csoportvezetővel kell egyeztetni.

Fogorvos előadás és gyakorlat órarend

Adobe PDF Logo

Témák 2016/17

1/  Mentális animáció vizsgálata szkizofréniában
     Mental animation in schizophrenia
     Témavezető: Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

2/ ADHD transzgenikus egérmodell vizsgálata
    Examination of an ADHD transgenic mouse model
    Témavezető: Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

3/ A környezeti ingerek reprezentációjának vizsgálata szkizofréniában
    Representation of environmental triggers in schizophrenia
    Témavezető: Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

4/  Személyiségtesztek és neurokognitív vizsgálatok a klinikumban
     Personality tests and neurocognitive examinations in the clinical  practice
     Témavezető: Dr. Andó Bálint tanársegéd, PhD, klinikai szakpszichológus

5/  Szenvedélybetegek neurokognitív jellemzői
     Neurocognitive correlates of substance-related disorders
     Témavezető: Dr. Andó Bálint tanársegéd, PhD, klinikai szakpszichológus

6/ Szenvedélybetegek személyiségjellemzői
    Personality correlates of substance-related disorders
    Témavezető: Dr. Andó Bálint tanársegéd, PhD, klinikai szakpszichológus

 7/ Viselkedéses függőségek
     Behavioral addictions
     Témavezető: Dr. Andó Bálint tanársegéd, PhD, klinikai szakpszichológus

 8/  Megküzdési stratégiák pszichoszomatikus betegeknél
      Coping strategies in patients with psychosomatic disorders
      Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus

 9/ Diszfunkcionális attitűdök vizsgálata a depresszió különböző formáiban
     Examination of dysfunctional attitudes in different forms of depression
     Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus

  10/ A fájdalom és szorongás kapcsolata pszichoszomatikus állapotokban
        The relationship of pain and anxiety in psychosomatic disorders
        Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus

11/ A depresszió komorbiditása egyes testi betegségekben
      Comorbid depression in somatic disorders
      Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus

12/ A terápiarezisztens depresszió
      Treatment-resistant depression
      Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus

13/ A kábítószerfogyasztási szokások változása, különös tekintettel a dizájnerdrogokra
      Changing in substance use trends, focusing on designer drugs   
      Témavezető: Dr. Demeter Ildikó osztályvezető főorvos

14/ Tartós alkoholfogyasztás következményeként kialakuló egészségügyi, szociális és egzisztenciális  veszteségek
      Health-related, social and existential disadvantages of chronic alcohol abuse
      Témavezető: Dr. Demeter Ildikó osztályvezető főorvos

15/ Alkoholfüggőséggel társuló komorbid pszichiátriai kórképek
      Comorbidity of alcoholism and psychiatric disorders
      Témavezető: Dr. Demeter Ildikó osztályvezető főorvos

16/ Neurokognitív működések pszichózisban
      Neurocognition in psychosis
      Témavezető: Dr. Domján Nóra PhD egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus

17/ Pszichoterápiás megközelítés a pszichiátriában
      Psychoterapeutic approach in psychiatry
      Témavezető: Dr. Domján Nóra PhD egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus

18/ Relaxációs módszerek
      Relaxation methods
      Témavezető: Dr. Domján Nóra PhD egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus

19/ Személyiségzavarok pszichológiai vonatkozásai
      Psychological correlations of personality disorders
      Témavezető: Dr. Domján Nóra PhD egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus

20/ PMS syndroma
      PMS syndrome
      Témavezető: Dr. Galsi Gabriella klinikai szakorvos

21/ Szülés utáni pszichés kórképek
      Postpartum psychiatric disorders
      Témavezető: Dr. Galsi Gabriella klinikai szakorvos

22/ Klimaktériummal kapcsolatos pszichés kórképek
      Climax-related psychiatric disorders
      Témavezető: Dr. Galsi Gabriella klinikai szakorvos

23/ Depresszió előfordulási gyakorisága a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak körében
      Prevalence of depression among students of the University of Szeged
      Témavezető: Dr. Godó György klinikai szakorvos

24/ Öngyilkosságot megkísérlő személyek családjának mentális vizsgálata
      Mental examination of families of suicide attempters
      Témavezető: Dr. Godó György klinikai szakorvos   

25/ Depressziós betegek korosztályok szerinti megoszlása, szociális hátterük
      The age distribution of patients with depression and their social background
      Témavezető: Dr. Godó György klinikai szakorvos

26/ A gonoszság mint elmebetegség
      Evilism as a form of insanity
      Témavezető: Dr. Horváth Szatmár egyetemi docens, PhD

27/ Csoportkonszenzus mögé bújtatott egyéni érdek
      Hidden agenda behind consensus
      Témavezető: Dr. Horváth Szatmár egyetemi docens, PhD

28/ Döntésképtelenség és frusztráció
      Reluctant decision and frustration
      Témavezető: Dr. Horváth Szatmár egyetemi docens, PhD

29/ Alzheimer-típusú neurodegeneráció és ízületi degeneráció endofenotípus-térképezés
      Alzheimer-type neurodegeneration and arthritic degeneration: endophenotype mapping
      Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

30/ A nyelvi funkció zavarai Alzheimer-demenciában
      Language deficits in Alzheimer’s disease
      Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

31/ Thyroidea-dysfunctio és neurokognitív zavar előfordulása a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél
      Incidence of thyroidea dysfunction and neurocognitive disorder  in patients cared in memory clinic of Szeged
      Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

32/ Lipidprofil jellemzők a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél demenciaformák és súlyosság szerint
      Characteristics of lipid profile in patients with different types and stages of dementia cared in memory clinic of Szeged
      Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

33/ Demencia rizikófaktorok előfordulása a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél
      Incidence of anamnestic risk factors in patients cared in memory clinic of Szeged
      Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

34/ Liquordiagnosztika Alzheimer-betegségben
      Cerebrospinal fluid (CSF) diagnostics in Alzheimer’s disease
      Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

35/ Neurokognitív zavarhoz társuló pszichózis és kezelése a szegedi Memória Klinikán
      Psychosis associated with neurocognitive disorder and its management in memory clinic of Szeged
      Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

36/ Időskori depresszió megjelenése, szűrése
      Onset and screening of depression in the elderly
      Témavezető: Dr. Kalmár Zsuzsanna központi rezidens, PhD  

37/ Kiégés és segítő szindróma különböző segítő foglalkozásúaknál
      Burnout and helper syndrome in different helping professionals
      Témavezető: Dr. Kalmár Zsuzsanna központi rezidens, PhD,

38/ A pszichoterápia története Freudtól napjainkig
      History of psychotherapy from Freud to recent days
      Témavezető: Dr. Kassai Zsuzsanna főorvos

39/ „Az orvos gyógyszer”. – Bálint Mihály munkássága, Bálint-csoportok
      „The doctor as a medicine”. – The work of Mihály Bálint, Bálint-groups
      Témavezető: Dr. Kassai Zsuzsanna főorvos

40/ A krónikus szomatikus fájdalmak pszichés háttere
      Mental background of chronic somatic pain
      Témavezető: Dr. Kassai Zsuzsanna főorvos

41/ A konzultációs-kapcsolati pszichiátria speciális aspektusai
      Special aspects of Consultation-Liason psychiatry
      Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus

42/ Konzultációs-kapcsolati pszichiátria a szomatikus orvoslás különböző területein
      Consultation-Liason psychiatry in the different fields of somatic medicine  
      Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus

43/ Relaxációs terápiák szerepe az egyes pszichiátriai kórképek terápiájában
      The role of relaxation therapies in the treatment of different psychiatric disorders
      Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus

44/ Pszichofarmakonok mellékhatásainak/gyógyszerinterakcióinak gyakorlati jelentősége
      Clinical significance of psychiatric medication-related side effects and drug-interactions
      Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus

45/ Diszfunkcionális attitűdök vizsgálata depressziós és szorongásos kórképekben
      Examination of dysfunctional attitudes in depression and anxiety disorders
      Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus

46/ Az adherencia szerepe a gyógyulási folyamatban
      The role of adherence int he process of recovery
      Témavezető: Molnár Ferenc klinikai szakpszichológus

47/ A rheumatoid arthritis és az agresszió lehetséges összefüggései
      Potential correlation between rheumatoid arthritis and agression
      Témavezető: Molnár Ferenc klinikai szakpszichológus

48/ Preferált elhárító mechanizmusok a szorongásos kórképekben
      Preferred defence mechanisms in anxiety disorders
      Témavezető: Molnár Ferenc klinikai szakpszichológus

49/ A különböző demenciaformák előfordulása a szegedi Memória Ambulancián
      Incidence of different forms of dementia in patients cared in memory clinic of Szeged
      Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

50/ Antidepresszívumok alkalmazása a szegedi Memória Klinika gyakorlatában
      Antidepressant medication in the  practice of memory clinic in Szeged
      Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

51/ Antidemencia szerek alkalmazása a Memória Ambulancián
      Application of anti dementia medications in memory clinic of Szeged
      Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

52/ Enyhe kognitív zavar előfordulása és sajátosságai a szegedi Memória Ambulancián
      Incidence and characteristics of mild cognitive impairment in memory clinic of Szeged
      Témavezető: Dr.Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

53/ Enyhe kognitív zavar és demencia konverzió előfordulása a szegedi Memória Ambulancia betegei között
      Incidence of conversion of mild cognitive impairment to dementia in patients cared in memory clincic of Szeged
      Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

54/ Viselkedési tünetek előfordulása a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél
      Incidence of behavioural and psychiatric symptoms (BPSD) in patients cared in memory clinic of Szeged
      Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

55/ Esendőség szindróma előfordulása a szegedi Memória Ambulanciára beutalt betegeknél
      Incidence of frailty syndrome in patients referred to memory clinic of Szeged
      Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

56/ Az orvosi kommunikáció szerepe a gyógyítási folyamatban
      The role of medical communication in the healing process
      Témavezető: Papp Edina Anett klinikai szakpszichológus

57/ Memóriazavarok
      Memory disordes
      Témavezető: Papp Edina Anett klinikai szakpszichológus

58/ Veszteség és gyász
      Loss and grief
      Témavezető: Papp Edina Anett klinikai szakpszichológus

59/ A fájdalom pszichológiája
      The psychology of pain
      Témavezető: Dr. Rudisch Tibor egyetemi docens, klinikai szakpszichológus Ph.D.

60/ Alkalmazott pszichológia a gyógyításban
      Applied psychology in medical care
      Témavezető: Dr. Rudisch Tibor egyetemi docens, klinikai szakpszichológus Ph.D.

61/ Szelf-élmény változások affektív kórképekben
      Alternations of self-experience in affective disorders
      Témavezető: Dr. Szabó Lilla klinikai szakorvos

62/  Megküzdési stratégiák vizsgálata öngyilkossági kísérletet elkövetett betegekben
       Examination of coping strategies in suicide attempters
       Témavezető: Dr. Szabó Lilla klinikai szakorvos

63/ Az időélmény vizsgálata affektív kórképekben
      Examination of time perspective in affective disorders
      Témavezető: Dr. Szabó Lilla klinikai szakorvos

64/ A hippocampus morphofunkcionális szerveződésének neuropszichiátriai vonatkozásai
      Neuropsychiatric aspects of the morphofunctional organisation of the hippocampus
      Témavezető: Dr. Szakács Réka adjunktus, Ph.D.

65/ A glutamáterg neurotranszmisszió a mentális betegségek hátterében
      Glutamatergic neurotransmission in mental disorders
      Témavezető: Dr. Szakács Réka adjunktus, Ph.D.

66/ A szkizofrénia neurokognitív aspektusai
      Neurocognitive aspects of schizophrenia
      Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.
                          Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

67/ A bipoláris affektív zavar neuokognitív aspektusai
      Neurocognitive aspects of bipolar affective disorder
      Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.

68/ A szkizofrénia idegfejlődési vonatkozásai
      Neurodevelopmental aspects of schizophrenia
      Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.

69/ Az alkohol betegek rehabilitációjának korszerű szemlélete
      Modern approaches in the rehabilitation of patients with alcohol use disorder
      Témavezető: Dr. Tari Róbert osztályvezető főorvos

70/ Alkoholbetegség neuropszichiátriai szövődményei, terápiás lehetőségek
      Neuropsychiatric complications and treatment options of alcohol use disorder
      Témavezető: Dr. Tari Róbert osztályvezető főorvos

71/ Komorbid pszichiátriai kórképek alkoholdependens betegek körében
      Comorbidity of alcohol dependence and psychiatric disorders
      Témavezető: Dr. Tari Róbert osztályvezető főorvos

72/ A stigmatizáció mint kommunikációs zavar
      Stigma as communicative trouble
      Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD    

73/ A Pszichoterápiás Hétvége mozgalom szerepe a magyar pszichiátria társadalmasodásában
      The role of Psychoterapeutic Weekend movement in the modernization of psychiatry
      Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD    

74/ Hatalom és kölcsönösség a pszichiátriai diagnózisalkotás folyamatában
      Power and mutuality along the process of creating psychiatric diagnoses
      Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD

75/ Pszichotikus páciensek csoportalapú kezelése
      Healing psychotic patients on the base of group setting
      Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD

76/ Pszichiátriai problémák médiareprezentációinak vizsgálata
      Analysing media representations of psychiatric problems
      Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD

Az angol hallgatóknak is hirdetendők Dr. Álmos Péter, Andó Bálint, Domján Nóra, Dr. Horváth Szatmár, Dr. Kálmán János, Dr. Pákáski Magdolna, Dr. Rudisch Tibor, Dr. Szakács Réka, Dr. Szendi István és Dr. Terenyi Zoltán szakdolgozatcímei.

Pszichiátria előadások órarendje 2015-16. II félév

PSZICHIÁTRIA ELŐADÁSOK ÓRARENDJE 2015/16. 2. FÉLÉV FOGÁSZ
páros péntek, 10-12 (gyakorlat: páratlan péntek, 10-12)
Fogklinika, B épület Fehér terem 

febr 12. Horváth Szatmár SZORONGÁS ÉS HANGULATZAVAROK
febr. 26. Horváth Szatmár ADDIKTOLÓGIA
márc. 11. Horváth Szatmár FÁJDALOM ÉS TÁRSULÓ PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEK
márc. 25. Horváth Szatmár SZKIZOFRÉNIA ÉS MÁS PSZICHOTIKUS ZAVAROK
ápr. 8. Horváth Szatmár NEUROKOGNITÍV ZAVAROK
ápr. 22. Horváth Szatmár EVÉSZAVAROK

Szakdolgozati témák 2015-16 II.

SZAKDOLGOZATI TÉMÁK 2015/2016. tanév, II. félév

1/ Mentális animáció vizsgálata szkizofréniában
Mental animation in schizophrenia
Témavezető: Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

2/ ADHD transzgenikus egérmodell vizsgálata
Examination of an ADHD transgenic mouse model
Témavezető: Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

3/ A környezeti ingerek reprezentációjának vizsgálata szkizofréniában
Representation of environmental triggers in schizophrenia
Témavezető: Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

4/ Személyiségtesztek és neurokognitív vizsgálatok a klinikumban
Personality tests and neurocognitive examinations in the clinical practice
Témavezető: Dr. Andó Bálint PhD tanársegéd, klinikai szakpszichológus

5/ Szenvedélybetegek neurokognitív jellemzői
Neurocognitive correlates of substance-related disorders
Témavezető: Dr. Andó Bálint PhD tanársegéd, klinikai szakpszichológus

6/ Szenvedélybetegek személyiségjellemzői
Personality correlates of substance-related disorders
Témavezető: Dr. Andó Bálint PhD tanársegéd, klinikai szakpszichológus

7/ Viselkedéses függőségek
Behavioral addictions
Témavezető: Dr. Andó Bálint PhD tanársegéd, klinikai szakpszichológus

8/ Megküzdési stratégiák pszichoszomatikus betegeknél
Coping strategies in patients with psychosomatic disorders
Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus, PhD

9/ Diszfunkcionális attitűdök vizsgálata a depresszió különböző formáiban
Examination of dysfunctional attitudes in different forms of depression
Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus, PhD

10/ A fájdalom és szorongás kapcsolata pszichoszomatikus állapotokban
The relationship of pain and anxiety in psychosomatic disorders
Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus, PhD

11/ A depresszió komorbiditása egyes testi betegségekben
Comorbid depression in somatic disorders
Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus, PhD

12/ A terápiarezisztens depresszió
Treatment-resistant depression
Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus, PhD

13/ A kábítószerfogyasztási szokások változása, különös tekintettel a dizájnerdrogokra
Changing in substance use trends, focusing on designer drugs
Témavezető: Dr. Demeter Ildikó osztályvezető főorvos

14/ Tartós alkoholfogyasztás következményeként kialakuló egészségügyi, szociális és egzisztenciális veszteségek
Health-related, social and existential disadvantages of chronic alcohol abuse
Témavezető: Dr. Demeter Ildikó osztályvezető főorvos

15/ Alkoholfüggőséggel társuló komorbid pszichiátriai kórképek
Comorbidity of alcoholism and psychiatric disorders
Témavezető: Dr. Demeter Ildikó osztályvezető főorvos

16/ Neurokognitív működések pszichózisban
Neurocognition in psychosis
Témavezető: Dr. Domján Nóra PhD egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus

17/ Pszichoterápiás megközelítés a pszichiátriában
Psychoterapeutic approach in psychiatry
Témavezető: Dr. Domján Nóra PhD egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus

18/ Relaxációs módszerek
Relaxation methods
Témavezető: Dr. Domján Nóra PhD egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus

19/ Személyiségzavarok pszichológiai vonatkozásai
Psychological correlations of personality disorders
Témavezető: Dr. Domján Nóra PhD egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus

20/Diszfunkcionális attitűdök vizsgálata obesitas esetén
Témavezető: Dr. Dudás Ilona Éva klinikai szakorvos

21/ PMS syndroma
PMS syndrome
Témavezető: Dr. Galsi Gabriella klinikai szakorvos

22/ Szülés utáni pszichés kórképek
Postpartum psychiatric disorders
Témavezető: Dr. Galsi Gabriella klinikai szakorvos

23/ Klimaktériummal kapcsolatos pszichés kórképek
Climax-related psychiatric disorders
Témavezető: Dr. Galsi Gabriella klinikai szakorvos

24/ Depresszió előfordulási gyakorisága a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak körében
Prevalence of depression among students of the University of Szeged
Témavezető: Dr. Godó György klinikai szakorvos

25/ Öngyilkosságot megkísérlő személyek családjának mentális vizsgálata
Mental examination of families of suicide attempters
Témavezető: Dr. Godó György klinikai szakorvos

26/ Depressziós betegek korosztályok szerinti megoszlása, szociális hátterük
The age distribution of patients with depression and their social background
Témavezető: Dr. Godó György klinikai szakorvos

27/ Organikus betegséggel társuló szorongásos és hangulati tünetképződés
Comorbidity of organic disorders and anxiety and mood disorders
Témavezető: Dr. Graef Anikó főorvos

28/ Kognitív pszichoterápiás megközelítés és kezelés a szorongásos zavarokban
Cognitive therapeutic approach and treatment in anxiety disorders
Témavezető: Dr. Graef Anikó főorvos

29/ Személyközpontú megközelítés a pszichiátriában
Client-centered approach in the psychiatry
Témavezető: Dr. Hartai Ernő főorvos

30/ Analitikus pszichoterápia
Dynamic psychotherapy
Témavezető: Dr. Hartai Ernő főorvos

31/ Magatartás- és kognitív pszichoterápia
Cognitive and behavioural therapy
Témavezető: Dr. Hartai Ernő főorvos

32/ A gonoszság mint elmebetegség
Evilism as a form of insanity
Témavezető: Dr. Horváth Szatmár egyetemi docens, PhD

33/ Csoportkonszenzus mögé bújtatott egyéni érdek
Hidden agenda behind consensus
Témavezető: Dr. Horváth Szatmár egyetemi docens, PhD

34/ Döntésképtelenség és frusztráció
Reluctant decision and frustration
Témavezető: Dr. Horváth Szatmár egyetemi docens, PhD

35/ Alzheimer-típusú neurodegeneráció és ízületi degeneráció endofenotípus-térképezés
Alzheimer-type neurodegeneration and arthritic degeneration: endophenotype mapping
Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

36/A nyelvi funkció zavarai Alzheimer-demenciában
Language deficits in Alzheimer’s disease
Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

37/ Thyroidea-dysfunctio és neurokognitív zavar előfordulása a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél
Incidence of thyroidea dysfunction and neurocognitive disorder in patients cared in memory clinic of Szeged
Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

38/ Lipidprofil jellemzők a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél demenciaformák és súlyosság szerint
Characteristics of lipid profile in patients with different types and stages of dementia cared in memory clinic of Szeged
Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

39/ Demencia rizikófaktorok előfordulása a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél
Incidence of anamnestic risk factors in patients cared in memory clinic of Szeged
Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

40/Liquordiagnosztika Alzheimer-betegségben
Cerebrospinal fluid (CSF) diagnostics in Alzheimer’s disease
Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

41/ Neurokognitív zavarhoz társuló pszichózis és kezelése a szegedi Memória Klinikán
Psychosis associated with neurocognitive disorder and its management in memory clinic of Szeged
Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

42/ Időskori depresszió megjelenése, szűrése
Onset and screening of depression in the elderly
Témavezető: Dr. Kalmár Zsuzsanna központi rezidens, PhD

43/ Kiégés és segítő szindróma különböző segítő foglalkozásúaknál
Burnout and helper syndrome in different helping professionals
Témavezető: Dr. Kalmár Zsuzsanna központi rezidens, PhD,

44/ A pszichoterápia története Freudtól napjainkig
History of psychotherapy from Freud to recent days
Témavezető: Dr. Kassai Zsuzsanna főorvos

45/ „Az orvos gyógyszer”. – Bálint Mihály munkássága, Bálint-csoportok
„The doctor as a medicine”. – The work of Mihály Bálint, Bálint-groups
Témavezető: Dr. Kassai Zsuzsanna főorvos

46/ A krónikus szomatikus fájdalmak pszichés háttere
Mental background of chronic somatic pain
Témavezető: Dr. Kassai Zsuzsanna főorvos

47/ A konzultációs-kapcsolati pszichiátria speciális aspektusai
Special aspects of Consultation-Liason psychiatry
Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus, PhD

48/ Konzultációs-kapcsolati pszichiátria a szomatikus orvoslás különböző területein
Consultation-Liason psychiatry in the different fields of somatic medicine
Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus, PhD

49/ Relaxációs terápiák szerepe az egyes pszichiátriai kórképek terápiájában
The role of relaxation therapies in the treatment of different psychiatric disorders
Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus, PhD

50/ Pszichofarmakonok mellékhatásainak/gyógyszerinterakcióinak gyakorlati jelentősége
Clinical significance of psychiatric medication-related side effects and drug-interactions
Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus, PhD

51/ Diszfunkcionális attitűdök vizsgálata depressziós és szorongásos kórképekben
Examination of dysfunctional attitudes in depression and anxiety disorders
Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus, PhD

52/ Az adherencia szerepe a gyógyulási folyamatban
The role of adherence int he process of recovery
Témavezető: Molnár Ferenc klinikai szakpszichológus

53/ A rheumatoid arthritis és az agresszió lehetséges összefüggései
Potential correlation between rheumatoid arthritis and agression
Témavezető: Molnár Ferenc klinikai szakpszichológus

54/ Preferált elhárító mechanizmusok a szorongásos kórképekben
Preferred defence mechanisms in anxiety disorders
Témavezető: Molnár Ferenc klinikai szakpszichológus

55/ Borderline személyiségzavar
Borderline personality disorder
Témavezető: Dr. Nagyné Dr. Eördegh Gabriella klinikai szakpszichológus, PhD

56/ Személyiségzavarok
Personality disorders
Témavezető: Dr. Nagyné Dr. Eördegh Gabriella klinikai szakpszichológus, PhD

57/ A különböző demenciaformák előfordulása a szegedi Memória Ambulancián
Incidence of different forms of dementia in patients cared in memory clinic of Szeged
Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

58/ Antidepresszívumok alkalmazása a szegedi Memória Klinika gyakorlatában
Antidepressant medication in the practice of memory clinic in Szeged
Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

59/ Anti demencia szerek alkalmazása a Memória Ambulancián
Application of anti dementia medications in memory clinic of Szeged
Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

60/ Enyhe kognitív zavar előfordulása és sajátosságai a szegedi Memória Ambulancián
Incidence and characteristics of mild cognitive impairment in memory clinic of Szeged
Témavezető: Dr.Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

61/ Enyhe kognitív zavar és demencia konverzió előfordulása a szegedi Memória Ambulancia betegei között
Incidence of conversion of mild cognitive impairment to dementia in patients cared in memory clincic of Szeged
Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

62/ Viselkedési tünetek előfordulása a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél
Incidence of behavioural and psychiatric symptoms (BPSD) in patients cared in memory clinic of Szeged
Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

63/ Esendőség szindróma előfordulása a szegedi Memória Ambulanciára beutalt betegeknél
Incidence of frailty syndrome in patients referred to memory clinic of Szeged
Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

64/ Az orvosi kommunikáció szerepe a gyógyítási folyamatban
The role of medical communication in the healing process
Témavezető: Papp Edina Anett klinikai szakpszichológus

65/ Memóriazavarok
Memory disordes
Témavezető: Papp Edina Anett klinikai szakpszichológus

66/ Veszteség és gyász
Loss and grief
Témavezető: Papp Edina Anett klinikai szakpszichológus

67/ A fájdalom pszichológiája
The psychology of pain
Témavezető: Dr. Rudisch Tibor egyetemi docens, klinikai szakpszichológus Ph.D.

68/ Alkalmazott pszichológia a gyógyításban
Applied psychology in medical care
Témavezető: Dr. Rudisch Tibor egyetemi docens, klinikai szakpszichológus Ph.D.

69/ A szkizofrénia neurokognitív aspektusai
Neurocognitive aspects of schizophrenia
Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D. Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

70/ A bipoláris affektív zavar neuokognitív aspektusai
Neurocognitive aspects of bipolar affective disorder
Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.

71/ A szkizofrénia idegfejlődési vonatkozásai
Neurodevelopmental aspects of schizophrenia
Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.

72/A Szelf-zavarok pszichózis-spektrum betegségekben
Self-disorders in psychosis spectrum illnesses
Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.

73/A kognitív kontroll működés zavarai pszichiátriai kórképekben
Disorders of the cognitive control function in mental illnesses
Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.

74/ Az alkohol betegek rehabilitációjának korszerű szemlélete
Modern approaches in the rehabilitation of patients with alcohol use disorder
Témavezető: Dr. Tari Róbert osztályvezető főorvos

75/ Alkoholbetegség neuropszichiátriai szövődményei, terápiás lehetőségek
Neuropsychiatric complications and treatment options of alcohol use disorder
Témavezető: Dr. Tari Róbert osztályvezető főorvos

76/ Komorbid pszichiátriai kórképek alkoholdependens betegek körében
Comorbidity of alcohol dependence and psychiatric disorders
Témavezető: Dr. Tari Róbert osztályvezető főorvos

77/ A stigmatizáció mint kommunikációs zavar
Stigma as communicative trouble
Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD

78/ A Pszichoterápiás Hétvége mozgalom szerepe a magyar pszichiátria társadalmasodásában
The role of Psychoterapeutic Weekend movement in the modernization of psychiatry
Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD

79/ Hatalom és kölcsönösség a pszichiátriai diagnózisalkotás folyamatában
Power and mutuality along the process of creating psychiatric diagnoses
Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD

80/ Pszichotikus páciensek csoportalapú kezelése
Healing psychotic patients on the base of group setting
Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD

81/ Pszichiátriai problémák médiareprezentációinak vizsgálata
Analysing media representations of psychiatric problems
Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD 

klinika1
klinika2