header

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Betegellátás:

+36 62 341 630

+36 62 341 634

+36 62 341 644

office.psych@med.u-szeged.hu

Intézetvezető:
Prof. Dr. Kálmán János

tanszékvezető egyetemi tanár,
az Orvostudományok Doktora

Ötödéves orvostanhallgatók 2019. II. féléves demonstrációjának tételsora és tematikája

1. Delírium szindróma okai
2. Delírium és demencia differenciáldiagnózisa
3. Áttétel és viszontáttétel az általános orvosi gyakorlatban
4. Elhárító mechanizmusok
5. Az ingerelárasztásos terápia és a szisztematikus deszenzitizáció
6. A kognitív pszichológia központi elgondolása
7. Humanisztikus pszichológia jellemzése, Rogersi alapelvek
8. Krízis (normatív, akcidentális)
9. Terápiás keretek és alapelvek
10. Progresszív relaxáció és autogén tréning, biofeedback jellemzése
11. A pszichodinamikus irányzat alapelvei
12. Klinikai és egészségpszichológia kompetenciái, összevetése a társszakmákkal
13. Személyiségzavarok
14. Kiégés és prevenciója
15. A tünetbecslő skálák definiálása, összevetése a projektív és a teljesítmény tesztekkel
16. Hamilton Depresszió Skála (HAM-D) és a Beck Depresszió Kérdőív (BDI)
17. Spielberger-féle Vonás- és Állapotszorongás Kérdőív (STAI)
18. Magyar Wechsler Intelligencia Teszt (MAWI) és a Raven teszt ismertetése
19. MMPI ismertetése
20. Mini-Mentál Teszt, Addenbrooke-féle Kognitív Teszt, Óra rajzolás teszt ismertetése

Tematika

Letöltés

Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

foglalkozas-egeszsegugyi alkalmassag Oldal 1

foglalkozas-egeszsegugyi alkalmassag Oldal 2

Az V. évfolyam 1. és 2. félévének követelményrendszere

Hiányzás

Egynél több gyakorlatról való hiányzás esetén a félév teljesítését nem tudjuk elfogadni.

A gyakorlat pótlása egy másik csoportnál történhet, vagy amennyiben ez nem megoldható, a pszichiátriai ambulancián, előre egyeztetett időpontban. Ezt a csoportvezetővel kell egyeztetni.

Évközi gyakorlati beszámolók

I. félév:

Két írásbeli demonstráció:

1. pszichopatológiai alapfogalmak (a 4. gyakorlaton, az alapjául szolgáló fogalomtár a Coospace-en elérhető)
2. tesztvizsga (a félév utolsó tantermi előadásának keretében, az alapjául szolgáló tesztcsomag a Coospace-en lesz elérhető)
Sikertelen tesztvizsga esetén a gyakorlatvezető szóbeli vizsgalehetőséget biztosít.
Az első félév végi érdemjegyet a gyakorlati részvétel, illetve aktivitás, valamint a két írásbeli vizsga eredménye alapján a gyakorlatvezető adja

II. félév:

Egy szóbeli demonstrációra kerül sor az utolsó előtti pszichiátriai gyakorlat alkalmával. A beszámoló anyaga egyrészt a delírium és demencia szindrómák klinikumát öleli fel (ld. tételsor ide vonatkozó részei), valamint a pszichológiai alapfogalmakkal és tesztekkel kapcsolatos tudásra vonatkozik (ld. tételsor és ide vonatkozó szakirodalmi lista) és a Coospace-en lesz hozzáférhető.
A második félév aláírással zárul; ennek feltétele az első félévhez hasonlóan a gyakorlatokon való részvétel, valamint a szóbeli demonstráció sikeres teljesítése.

Hivatalos tankönyv:

Németh Attila, Füredi János, Tariska Péter: A pszichiátriai rövidített kézikönyve (Medicina, 2011, ISBN: 9789632263212)

Külföldi pszichiátriai gyakorlatok elfogadása:

A félév során külföldön tanuló azon hallgatók, akiknek a képzése nem tartalmaz pszichiátriai gyakorlatot, ennek pótlására kötelesek. Ez osztályainkon történik a félév óráival megegyező óraszámban. Az évközi két írásbeli demonstráció teljesítése szintén szükséges. Az igazolt külföldi pszichiátriai gyakorlatot elfogadjuk.

Előadások - részvétel

Az előadásokon katalógust tartunk. Aki a félévenkénti 14 előadásból tizenkettőn részt vett, a kollokviumon egy szabadon választott tételt kicserélhet.

Pszichiátriai szigorlati tételsor

 

xls-icons-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pszichiátriai kollokviumi tételsor

 

xls-icons-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klinika1
klinika2