header

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Betegellátás:

+36 62 341 630

+36 62 341 634

+36 62 341 644

office.psych@med.u-szeged.hu

Intézetvezető:
Prof. Dr. Kálmán János

tanszékvezető egyetemi tanár,
az Orvostudományok Doktora

Klinikánk története

Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem
Ideg- és Elmegyógyászati Klinikája és Agykutató Intézete

1921-1922

lkLECHNER KÁROLY
(Bp. 1850. márc. 21. - Bp. 1922. jan. 19.)

Kutatási területei: Munkásságában legjelentõsebb reflexelmélete. A késõbb Pavlov által igazolt idegélettani törvényekre vilagított rá. Önálló fiziológiai alapokra épült pszichológiát és pszichopatológiát dolgozott ki. Jelentõsek a hallucinációkkal, tudatállapot-változásokkal kapcsolatos vizsgálatai.

Egyetemi tanulmányai:
Budapesti és Bécsi Egyetem.
Orvos dr.: 1874.
Szakorvos: Sebész-, szülész- és szemészmester.

Egyetemi tisztségégei:
Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Ideg- és Elmegyógyászati Klinikája és Agykutató Intézete tanszékvezetõje: 1921-1922,
Rektor: 1897-1989;
Prorektor:1898-99, 1910-1911;
Dékán: 1892-1893, 1907-1908, 1917-1921
Prodékán: 1893-94, 1908-09, 1921-1922.

Tudományos tisztségei:
Országos Közegészségügyi Tanács tag;
Törvényszéki Orvosi Bizottsági alelnök;
Tiszti Orvosi Vizsgáló Bizottsági alelnök
Magyar Filozófiai Társaság Közleményei munkatárs: 1900-as évek.

Kitüntetései:
Orvosi Hetilap díja: 1886;
Az általa szerkesztett cefalográfért (koponyamérõ eszköz) a Párizsi világkiállítás nagydíja: 1900.

1922-1929

szjSZABÓ JÓZSEF
(Kolozsvár, 1882. márc. 10. - Szeged, 1929. júl. 5.)

Kutatási területei:
A neuropszichiátriai szerológia egyik úttörõje. A liquor cerebrospinalis különbözõ kolloidkémiai ás enzimreakciói tabes dorsalis és paralysis progressiva eseteiben. Alvás ás az álommal kapcsolatos kérdések.

Egyetemi tanulmányai:
Ferenc József Tudomány Egyetem, Kolozsvár: 1900-1905.
Orvos dr. 1906.

Egyetemi tisztségégei:
Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Ideg- és Elmegyógyászati Klinikája és Agykutató Intézete tanszékvezetõ: 1922-29;
Dékán: 1927-1928;
Prodákán: 1928-1929.


1930-1940

mdDr. MISKOLCZY DEZSÕ
(Baja, 1894. aug. 12. - Bp. 1978. dec. 31.)

Kutatási területei:
Ideg- és elmegyógyászat. Az idegrendszer ép- és kórszövettana.

Egyetemi tanulmányai:
Budapesti Tudományegyetem: 1911-1919.
Orvos dr.: 1919.

Egyetemi tisztségei:
Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Ideg- és Elmegyógyászati Klinikája és Agykutató Intézete tanszékvezetõ: 1930-40;
Dékán: 1936-1937;
Prodékán: 1937-1938.

Tudományos tisztségei:
ETT elnök;
Dtsch. Akad. der Naturforscher Leopoldina (Halle) tag: 1938;
Román Tudományos Akadémia teljesjogú t. tag: 1955, 1965;
Szerk. biz. tag:
Acta Med. Szeged: 1936;
Acta Med. Kolozsvár: 1940-1945;
Orvosi Szemle/Revista Medical (Marosvásárhely): 1964-ig;
Neurologie, Psichiatrie, Neurochirurgie (Bukarest): 1964-ig;
Studii si Cercetari de Neurologie (Bukarest): 1955-1964;
Ideggyógyászati Szemle: 1965-1978;
Orvostudomány: 1965-1978.

Kitüntetései:
Balassa János-emlékérem: 1948;
Munka Érdemrend (Bukarest) II. fokozat: 1954, I. fokozat: 1955, 1956;
"A Haza felszabadulásának 20. évfordulója" érdemrend (Bukarest): 1964;
Román Népköztársaság Csillaga I. fokozat: 1964;
Munka Érdemrend arany fokozat: 1967, 1969;
Semmelweis Ignác-emlékérem: 1969;
Állami Díj II. fokozat: 1973;
Magyar Népköztársaság Zászlórendje 11. fokozat: 1974.

1940-1944

kfDr. KULCSÁR FERENC
(Újvidék, 1901. okt. 8.)

Kutatási területei:
Liquordiagflosztika, humorálpatológia.

Egyetemi tanulmányai:
Budapesti Tudomány Egyetem: 1919-1922.
Tisza István Tudomány Egyetem, Debrecen: 1922-1925.
Orvos dr.: 1925.

Egyetemi tisztségégei:
Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Ideg- és Elmegyógyászati Klinikája és Agykutató Intézete tanszékvezetõ: 1940-1944.

Tudományos tisztsége:
Magyar Ideg-Elmeorvosok Egyesülete alelnöke: 1943-.

 

Ideg- és Elmekórtani Klinika és Agykutató Intézet

1944-1977

hiDr. Huszák István
(Székesfehérvár, 1906. aug. 21. - Szeged, 1995. nov. 14.)

Kutatási területei:
Neurobiokémia, klinikai neurofiziológia.

Egyetemi tanulmányai:
Pázmány Péter Tudomány Egyetem, Bp. 1935-1937.

Egyetemi tisztségégei:
Ideg- és Elmekórtani Klinika megbízott vezetõje: 1944-1947;
Ideg- és Elmekórtani Klinika tanszékveztõje: 1947-1977;
Élettani Intézet megbízott vezetõje: 1944-45;
Dékán: 1950-1951, 1960-1961;
Tudományos szaktanácsadó: 1977-;
Prof. emeritus: 1992.

Tudományos tisztségei:
ETT Ideggyógyász Szakbizotsági tag: 1954-;
MTA I.sz. Klinikai Bizottsági tag: 1958-62;
MTA Biológiai ás Orvostudtudományi Osztály Minõsítõ Bizottsági tag: 1958-67;
MTA Pszichológiai Bizzottsági tag: 1960-;
ETT Plenum tag: 1960-67;
MTA-ETT Idegrendszeri Kutatásokat Koordináló Bizottsági tag: 1970-.

Kitüntetései:
Munka Érdernrend: 1956;
Kossuth-díj: 1960;
Kiváló Orvos: 1968;
Munka Érdemrend arany fokozat: 1970; Hetényi Géza-emlékérem: 1971;
Poznani Akadémia emlékérme: 1972;
Hõgyes Endre emlékérem: 1973;
Jancsó Miklós emlékérem: 1975;
"A magyar egészségügyi felsõoktatás érdekében végzett eredményes munkájáért": 1976;
Szent-Györgyi Albert emlékérem: 1989.

Ideg- és Elmegyógyászati Klinika

1977-1993

szj2Dr. SZILÁRD JÁNOS
(Tiszaföldvár, 1928. ápr. 23.)

Kutatási területei:
A pszichiátria társadalmi vonatkozásai. Gyermek- és serdülõkori pszichiátriai betegségek. Pszichiátriai betegség és deviancia. Igazságügyi pszichiátria.

Egyetemi tanulmányai:
Szegedi Tudomány Egyetem, majd SZOTE: 1946-52.
Orvos dr.: 1952.
Szakorvos: Neurológia (1960), pszichiátria (1961), gyermekneurológia (1984), pszichoterápia (1993), addiktológia (1995). Kand. (1974). C. egy. doc.: SZOTE (1975).

Egyetemi tisztségégei:
Ideg- és Elmegyógyászati Klinika tanszékveztõje: 1977-1993;
Klinikai Rektorhelyettes: 1978-1984;
Rektor: 1986-1991;
Professor emeritus: 1993-.

Tudományos tisztségei:
Psychiatria Hungarica (5 évig elnök);
Ideggyógyászati Szemle szerkeztõ bizottsági tag.

Kitüntetései:
Népköztársasági Tanulmányi Érdemérend: 1952;
Érdemes Orvos: 1963;
Kiváló Orvos: 1969;
Munka Érdmrend ezüst fokozat: 1975;
Szakszervezeti Munkáért aranykoszorús jelvény: 1981;
Markusovszky-díj: 1981;
"Április 4" Érdemrend: 1985;
Humboldt Társaság emlékérme: 1989.

1993-1998

Igazgató: Dr. Janka Zoltán

Pszichiátriai Klinika

1998-2014

JankaZoltanKepDr. JANKA ZOLTÁN
(Karcag, 1949. szept. 28.)

Munkahely:
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Pszichiátriai Klinika
6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

 

Beosztások:
egyetemi tanár (2014.szept.29.– )
tanszékvezető egyetemi tanár (1993.júl.1.–2014.szept.28.)
egyetemi docens (1989 – 1993), egyetemi adjunktus (1985 – 1989), Research Fellow, University of Western Australia, Perth, Australia (1980–1982), egyetemi tanársegéd (1978–1984), központi gyakornok és klinikai orvos (1974–1978), demonstrátor (hallgatóként, SZOTE Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Intézet, 1969–1974)

Tanulmányok:
Jászberényi Lehel Vezér Gimnázium (1964–1968)
Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar (1968–1974)
Neurológia szakvizsga (1978), Pszichiátria szakvizsga (1983)

Külföldi tanulmányutak:
Ausztrália (1980–82), Svédország (1987), Anglia (1991)

Egyetemi tisztségek:
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Ideg- és Elmegyógyászati Klinika tanszékvezető egyetemi tanár (1993.júl.1.–1998.jún.30.)
Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinika tanszékvezető egyetemi tanár (1998.júl.1.–2014.szept.28.)
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (SZTE ÁOK) Tanári Testület elnöke (2008/09)

Kutatási területek:
Mentális zavarok neurobiológiai, genetikai, kognitív idegtudományi és farmakológiai vizsgálata

Tudományos és oktatási minősítések:
Orvostudomány kandidátusa (1985, PhD konverzió: 1999)
Habilitáció (1996)
Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktora (2006)

Tudományos és egyéb bizottsági tagságok:
Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Klinikai Tudományos Bizottság (2011– )
MTA III.sz. Doktori Bizottság (2011– )
MTA Klinikai Idegtudományi Bizottság (2003–2011)
Pszichiátriai Szakmai Kollégium (1990–2008), Egészségügyi Szakmai Kollégium Pszichiátria és Pszichoterápia Tagozat (2011– )
SZTE ÁOK Kari Tanács (1995–2014), Tudományos Bizottság (1994– ), Könyvtári Tanács (1994–2012), Curriculum Reform Bizottság (2010–2013)
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Élettudományi Kollégium Ember-és Idegtudományi szakzsűri (2003–06)
OTKA Idegtudományi Összesítő Zsűri (2013)
Richter Gedeon Rt. a Magyar Egészségügyért Alapítvány Felügyelő Bizottság (2013– )
Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI) – Nyírő Gyula Kórház Felügyelő Tanács (2017– )

Tudományos társasági tisztségek:
Magyar Pszichiátriai Társaság (MPT) titkárhelyettes (1984–1989)
MPT Vezetőségének tagja (1989–2018)
Biológiai Pszichiátriai Egyesület vezetőségi tagja (1980–), alelnöke (1997– )
Magyar Pszichofarmakológiai Egyesület vezetőségi tagja (1991– )
Magyar Ideg-Elmeorvosok Társasága vezetőségi tagja (1992–2000)
European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Magyar Tagozat (HCNP) alelnöke (1993– )
ECNP Tudományos Programbizottság tagja (2012–2013)

PhD képzés:
Szegedi Tudományegyetem Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola (KODI) törzstag
KODI Kísérletes és Klinikai Idegtudomány PhD program témavezető
Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Pszichológiai Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság tagja (2004– )

Tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagságok:
Psychiatria Hungarica (1986– ), Ideggyógyászati Szemle/Clinical Neuroscience (1991– ),
Neuropsychopharmacologia Hungarica (1999– ),
Neurobiology (1993–2002),
International Journal of Neuropsychopharmacology (2004–2009),
Acta Biologica Szegediensis (1999– ),
Archives of General Psychiatry–Magyar Kiadás (2000– )

Kitüntetések, elismerések:
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) 1.díj (1973)
Kiváló Munkáért (1985)
SZOTE Kiváló Nevelője (1989.szept.1.)
Rektori Dícséret (1977, 1984)
Elismerő Oklevél TDK témavezetésért (XVIII., XIX. OTDK, 1987,1989)
Magyar Pszichiátriai Társaság (MPT) Nyírő Gyula Nívódíj (1986, 1989), MPT Hollós István Díj legjobb tudományos közleményért (2000), Medicina Nívódíj (2000)
MPT Vándorgyűlés Legjobb Posztere (1999–Debrecen, 2001–Miskolc), Magyar Neuropszichofarmakológiai Kongresszus Legjobb Posztere (2001–Tihany), European College of Neuropsychopharmacology Poster Award (1998–Paris)
Hallgatói oktatói díj az angol tagozattól (4 alkalom): Lecturer of the Year (1995/96), Best Lecturer (1996/97, 1997/98, 1998/99)
Hallgatói oktatói díj a magyar tagozattól (9 alkalom): SZOTE Legjobb Oktatója (1997/98), 1999/2000. tanév Legjobb Oktatója, SZTE ÁOK Kiemelkedő Oktatója (2000/01), SZTE ÁOK Kiemelkedő Oktatója (Legjobb Oktató Kategória) (2004/2005, 2005/2006, 2008/2009. tanév), SZTE ÁOK Legjobb Oktató (2006/07), Legjobb Oktató (2010), az V. évfolyam Legjobb Oktatója (2011/2012)
A Kar Kiváló Oktatója (2003)
Jászberény Város Díszpolgára (2007.ápr.3.)
Batthyány-Strattmann László Díj (2009.márc.12.)
Szemeszter Legjobb Előadása, ELTE Bolyai Szakkollégium („Csütörtök Esték”, Budapest, 2011, Hallgatói Díj)
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Elnöki Dícséret (2011. nov.18.)
Kulka Frigyes Emlékérem és Jutalomdíj (2012.nov.16., SZTE ÁOK)
75thAnniversary of Albert Szent-Györgyi’s Nobel Prize Award (2012.nov.16., Organizer, Szeged, Hungary, 25 March 2012; SZTE Emlékplakett és Certificate)
Oklevél Pro Scientia Aranyérmes TDK hallgató után (2013.nov.18., Országos TDK Tanács)
Clinical Neuroscience/Ideggyógyászati Szemle Legjobb Közleménye 2012 díj (2014.jan.25.)
Oláh Gusztáv Életmű Díj 2013 (2014.jan.23., Magyar Pszichiátriai Társaság)
Szent-Györgyi Albert Emlékérem és Jutalomdíj (2014.jún.17., SZTE ÁOK)
Jancsó Miklós Emlékérem és Jutalomdíj (2017.ápr.27., SZTE ÁOK)
Markusovszky Lajos Díj 2017-es közleményért (2018.máj.3., Orvosi Hetilap)

Tudományos előadások száma:
1000 felett


Tudományos (in extenso) közlemények száma:
360 felett


Kumulatív impakt faktor:
520 felett

2014-

Dr. KÁLMÁN JÁNOS

klinika1
klinika2