header

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Betegirányítás:

+36 62 341 630/341 631

Titkárság:

+36 62 341 600/341 601

office.psych@med.u-szeged.hu

Intézetvezető:
Prof. Dr. Kálmán János

tanszékvezető egyetemi tanár,
az Orvostudományok Doktora

Klinikánk története

Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem
Ideg- és Elmegyógyászati Klinikája és Agykutató Intézete

1921-1922

lkLECHNER KÁROLY
(Bp. 1850. márc. 21. - Bp. 1922. jan. 19.)

Kutatási területei: Munkásságában legjelentõsebb reflexelmélete. A késõbb Pavlov által igazolt idegélettani törvényekre vilagított rá. Önálló fiziológiai alapokra épült pszichológiát és pszichopatológiát dolgozott ki. Jelentõsek a hallucinációkkal, tudatállapot-változásokkal kapcsolatos vizsgálatai.

Egyetemi tanulmányai:
Budapesti és Bécsi Egyetem.
Orvos dr.: 1874.
Szakorvos: Sebész-, szülész- és szemészmester.

Egyetemi tisztségégei:
Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Ideg- és Elmegyógyászati Klinikája és Agykutató Intézete tanszékvezetõje: 1921-1922,
Rektor: 1897-1989;
Prorektor:1898-99, 1910-1911;
Dékán: 1892-1893, 1907-1908, 1917-1921
Prodékán: 1893-94, 1908-09, 1921-1922.

Tudományos tisztségei:
Országos Közegészségügyi Tanács tag;
Törvényszéki Orvosi Bizottsági alelnök;
Tiszti Orvosi Vizsgáló Bizottsági alelnök
Magyar Filozófiai Társaság Közleményei munkatárs: 1900-as évek.

Kitüntetései:
Orvosi Hetilap díja: 1886;
Az általa szerkesztett cefalográfért (koponyamérõ eszköz) a Párizsi világkiállítás nagydíja: 1900.

1922-1929

szjSZABÓ JÓZSEF
(Kolozsvár, 1882. márc. 10. - Szeged, 1929. júl. 5.)

Kutatási területei:
A neuropszichiátriai szerológia egyik úttörõje. A liquor cerebrospinalis különbözõ kolloidkémiai ás enzimreakciói tabes dorsalis és paralysis progressiva eseteiben. Alvás ás az álommal kapcsolatos kérdések.

Egyetemi tanulmányai:
Ferenc József Tudomány Egyetem, Kolozsvár: 1900-1905.
Orvos dr. 1906.

Egyetemi tisztségégei:
Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Ideg- és Elmegyógyászati Klinikája és Agykutató Intézete tanszékvezetõ: 1922-29;
Dékán: 1927-1928;
Prodákán: 1928-1929.


1930-1940

mdDr. MISKOLCZY DEZSÕ
(Baja, 1894. aug. 12. - Bp. 1978. dec. 31.)

Kutatási területei:
Ideg- és elmegyógyászat. Az idegrendszer ép- és kórszövettana.

Egyetemi tanulmányai:
Budapesti Tudományegyetem: 1911-1919.
Orvos dr.: 1919.

Egyetemi tisztségei:
Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Ideg- és Elmegyógyászati Klinikája és Agykutató Intézete tanszékvezetõ: 1930-40;
Dékán: 1936-1937;
Prodékán: 1937-1938.

Tudományos tisztségei:
ETT elnök;
Dtsch. Akad. der Naturforscher Leopoldina (Halle) tag: 1938;
Román Tudományos Akadémia teljesjogú t. tag: 1955, 1965;
Szerk. biz. tag:
Acta Med. Szeged: 1936;
Acta Med. Kolozsvár: 1940-1945;
Orvosi Szemle/Revista Medical (Marosvásárhely): 1964-ig;
Neurologie, Psichiatrie, Neurochirurgie (Bukarest): 1964-ig;
Studii si Cercetari de Neurologie (Bukarest): 1955-1964;
Ideggyógyászati Szemle: 1965-1978;
Orvostudomány: 1965-1978.

Kitüntetései:
Balassa János-emlékérem: 1948;
Munka Érdemrend (Bukarest) II. fokozat: 1954, I. fokozat: 1955, 1956;
"A Haza felszabadulásának 20. évfordulója" érdemrend (Bukarest): 1964;
Román Népköztársaság Csillaga I. fokozat: 1964;
Munka Érdemrend arany fokozat: 1967, 1969;
Semmelweis Ignác-emlékérem: 1969;
Állami Díj II. fokozat: 1973;
Magyar Népköztársaság Zászlórendje 11. fokozat: 1974.

1940-1944

kfDr. KULCSÁR FERENC
(Újvidék, 1901. okt. 8.)

Kutatási területei:
Liquordiagflosztika, humorálpatológia.

Egyetemi tanulmányai:
Budapesti Tudomány Egyetem: 1919-1922.
Tisza István Tudomány Egyetem, Debrecen: 1922-1925.
Orvos dr.: 1925.

Egyetemi tisztségégei:
Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Ideg- és Elmegyógyászati Klinikája és Agykutató Intézete tanszékvezetõ: 1940-1944.

Tudományos tisztsége:
Magyar Ideg-Elmeorvosok Egyesülete alelnöke: 1943-.

 

Ideg- és Elmekórtani Klinika és Agykutató Intézet

1944-1977

hiDr. Huszák István
(Székesfehérvár, 1906. aug. 21. - Szeged, 1995. nov. 14.)

Kutatási területei:
Neurobiokémia, klinikai neurofiziológia.

Egyetemi tanulmányai:
Pázmány Péter Tudomány Egyetem, Bp. 1935-1937.

Egyetemi tisztségégei:
Ideg- és Elmekórtani Klinika megbízott vezetõje: 1944-1947;
Ideg- és Elmekórtani Klinika tanszékveztõje: 1947-1977;
Élettani Intézet megbízott vezetõje: 1944-45;
Dékán: 1950-1951, 1960-1961;
Tudományos szaktanácsadó: 1977-;
Prof. emeritus: 1992.

Tudományos tisztségei:
ETT Ideggyógyász Szakbizotsági tag: 1954-;
MTA I.sz. Klinikai Bizottsági tag: 1958-62;
MTA Biológiai ás Orvostudtudományi Osztály Minõsítõ Bizottsági tag: 1958-67;
MTA Pszichológiai Bizzottsági tag: 1960-;
ETT Plenum tag: 1960-67;
MTA-ETT Idegrendszeri Kutatásokat Koordináló Bizottsági tag: 1970-.

Kitüntetései:
Munka Érdernrend: 1956;
Kossuth-díj: 1960;
Kiváló Orvos: 1968;
Munka Érdemrend arany fokozat: 1970; Hetényi Géza-emlékérem: 1971;
Poznani Akadémia emlékérme: 1972;
Hõgyes Endre emlékérem: 1973;
Jancsó Miklós emlékérem: 1975;
"A magyar egészségügyi felsõoktatás érdekében végzett eredményes munkájáért": 1976;
Szent-Györgyi Albert emlékérem: 1989.

Ideg- és Elmegyógyászati Klinika

1977-1993

szj2Dr. SZILÁRD JÁNOS
(Tiszaföldvár, 1928. ápr. 23.)

Kutatási területei:
A pszichiátria társadalmi vonatkozásai. Gyermek- és serdülõkori pszichiátriai betegségek. Pszichiátriai betegség és deviancia. Igazságügyi pszichiátria.

Egyetemi tanulmányai:
Szegedi Tudomány Egyetem, majd SZOTE: 1946-52.
Orvos dr.: 1952.
Szakorvos: Neurológia (1960), pszichiátria (1961), gyermekneurológia (1984), pszichoterápia (1993), addiktológia (1995). Kand. (1974). C. egy. doc.: SZOTE (1975).

Egyetemi tisztségégei:
Ideg- és Elmegyógyászati Klinika tanszékveztõje: 1977-1993;
Klinikai Rektorhelyettes: 1978-1984;
Rektor: 1986-1991;
Professor emeritus: 1993-.

Tudományos tisztségei:
Psychiatria Hungarica (5 évig elnök);
Ideggyógyászati Szemle szerkeztõ bizottsági tag.

Kitüntetései:
Népköztársasági Tanulmányi Érdemérend: 1952;
Érdemes Orvos: 1963;
Kiváló Orvos: 1969;
Munka Érdmrend ezüst fokozat: 1975;
Szakszervezeti Munkáért aranykoszorús jelvény: 1981;
Markusovszky-díj: 1981;
"Április 4" Érdemrend: 1985;
Humboldt Társaság emlékérme: 1989.

1993-1998

Igazgató: Dr. Janka Zoltán

Pszichiátriai Klinika

1998-2014

jzDr. JANKA ZOLTÁN
(Karcag, 1949. szept. 28.)

Jelenlegi beosztás és munkahely:
Eegyetemi tanár (2014-)
Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinika, Szeged, Semmelweis u. 6.
Tel.: (62)-545-358, (62)-545-359; Fax: (62)-545973

2014-

Dr. KÁLMÁN JÁNOS

klinika1
klinika2