header

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Betegellátás:

+36 62 341 630

+36 62 341 634

+36 62 341 644

office.psych@med.u-szeged.hu

Intézetvezető:
Prof. Dr. Kálmán János

tanszékvezető egyetemi tanár,
az Orvostudományok Doktora

VI. évfolyam tételsor (kollokvium, szigorlat) és irodalom

Irodalom

Kötelező irodalom

Vezérfonal:

Janka Z.: Váz-Lapok - Pszichiátriai elõadások kivonatai.
Tringer László: A pszichiátria tankönyve. (2. kiadás) Semmelweis Kiadó, Budapest, 2001.
vagy
N.C. Andreasen - D.W. Black: Bevezetés a pszichiátriába. Medicina Kiadó, Budapest, 1997.

Tanulasi segedanyagok:

Németh Attila: Pszichiátria - vázlatosan. Medicina, Budapest, 2010, ISBN: 978-963-226-307-6
Németh Attila -Füredi Janos (szerk.): A pszichiátria rövidített kézikönyve. Medicina, Budapest, 2011, ISBN: 978-963-226-321-2

A részletesebben érdeklõdõk számára:

Füredi János et al. (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve. (3. átdolgozott bõvített kiadás) Medicina Kiadó, Budapest, 2003.

Tételsor

KOLLOKVIUM (I. és II. tételsor), SZIGORLAT (I., II. és III. tételsor)

I.ÁLTALÁNOS PSYCHIATRIA

I. ÁLTALÁNOS PSYCHIATRIA

 1. A psychiatriai interjú
 2. Psychiatriai anamnesis
 3. Mentalis status vizsgálat
 4. A perceptio zavarai
 5. A gondolkodás psychopathologiája
 6. Az affektivitas zavarai
 7. A psychomotorium abnormalitásai
 8. A memória és intelligencia psychopathologiája
 9. Laboratóriumi tesztek a psychiatriában
 10. Klinikai psychometriai skálák
 11. Psychodynamikus elméletek a psychiatriában
 12. Orvos-beteg kapcsolat
 13. Konfliktus és anxietas elhárító mélylélektani mechanizmusok
 14. Humán viselkedés a kultúra függvényében
 15. Csoport aggregatio hatása a humán viselkedésre
 16. Primer és secunder preventio
 17. Genetikai tényezõk psychiatriai betegségekben
 18. Neurokémiai eltérések psychés zavarokban
 19. A mentalis zavarok osztályozása
 20. A psychoterapiák alapelvei
 21. Dynamikus psychotherapiá
 22. Viselkedéstherapiák
 23. Csoporttherapiák
 24. Hypnosis a psychotherapiában
 25. Socialis rehabilitatio
 26. A biológiai therapiák alapelvei
 27. Antipsychoticus pharmacotherapia
 28. Antidepressiv gyógyszeres kezelés
 29. Anxiolyticus pharmacotherapia
 30. Electroconvulsiv therapia
 31. Etikai kérdések a psychiatriába
 32. Forensicus psychiatria
 33. A gyermek és adolescens psychiatria alapelve
 34. A gerontopsychiatria alapelvei

II. PSYCHIATRIAI BETEGSÉGEK

II. PSYCHIATRIAI BETEGSÉGEK

 1. Dementia
 2. Alzheimer-kór
 3. Vascularis dementia (MID)
 4. A delirium klinikai tünetei
 5. A dementia és delirium differenciáldiagnosztikája
 6. A delirium etiológiai tényezõi
 7. Amnesticus zavarok
 8. Opiát addictio
 9. Idegrendszeri nyugtatók és izgatószerek abususa
 10. Hallucinogenek és cannabis származékok addictiója
 11. Alkohol abusus és dependentia
 12. Alkohol megvonási syndroma
 13. Alkohol okozta központi idegrendszeri betegségek
 14. Paranoid schizophrenia
 15. Dezorganizált schizophrenia (Hebephrenia)
 16. Cataton schizophrenia
 17. Residualis schizophrenia
 18. Paranoid zavarok (Paranoia)
 19. Depressio
 20. Bipolaris affectiv zavar
 21. Cyclothymia
 22. Dysthymia
 23. Generalizált anxietas
 24. Pánik anxietas
 25. Phobiás neurosis
 26. Obsessiv-compulsiv neurosis
 27. Conversios neurosis
 28. Dissociativ állapotok
 29. Psychosomaticus betegségek
 30. Suicidium
 31. Personopathiák
 32. Sexualis dysfunctiók
 33. Nemi identitászavarok
 34. Paraphiliák
 35. Alvászavarok
 36. Impulsus control zavarok
 37. Anorexia nervosa
 38. Bulimia
 39. A mentalis retardatio klinikai jellegzetességei
 40. Mentalis retardatiót okozó metabolikus zavarok
 41. A mentalis retardatio nem metabolikus okai
 42. Autismus
 43. Separatios anxietas
 44. Viselkedészavarok gyermek- és serdülõkorban
 45. Iskola phobia
 46. Gilles de la Tourette betegség
 47. A gyermekkor specifikus fejlõdési zavarai
 48. Figyelemzavar/hyperactivitas (minimal brain dysfunction)

III. RÉSZLETES PSYCHIATRIA

 1. Sensoros deprivatio
 2. Psychológiai és fizikális dependentia
 3. A neurolepticumok extrapyramidalis mellékhatásai
 4. Anticholinerg mellékhatások a psychiatriában
 5. Alvásdeprivatio
 6. Progressiv relaxatio
 7. Ingerelárasztás. Implosios therapia
 8. Altatószerek használata
 9. A depressio epidemiológiája
 10. A bipolaris affectiv zavar epidemiológiája
 11. A schizophrenia epidemiológiája
 12. A dementia epidemiológiája
 13. Serotonin szerepe psychiatriai kórképekben
 14. Dopamin schizophreniában és parkinsonismusban
 15. A GABA és a benzodiazepinek kapcsolata
 16. Acetylcholin és cognitiv folyamatok
 17. Noradrenalin szerepe depressióban
 18. A neurotransmitterek synapticus visszavétele (reuptake)
 19. A psychiatriában releváns ionok membrántranszportja
 20. Receptorblokád és stimulatio a psychiatriában
 21. Neuroendocrin eltérések a psychiatriában/pharmacotherapiában
 22. Ikerkutatási stratégia a psychiatriai genetikában
 23. Adoptálási tanulmányok a psychiatriai genetikában
 24. Molekuláris genetikai módszerek a psychiatriában
 25. MMPI teszt (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)
 26. Hamilton féle depressio skála
 27. Rövid psychiatriai becslõskála (BPRS)
 28. Mini-Mental State teszt (MMS)
 29. A suicidium és depressio összefüggései
 30. Cognitiv dystorsiók a depressiv gondolkodásban
 31. REM latencia és psychés kórképek
 32. Dexamethason suppressios teszt (DST)
 33. Fehérvérsejtszám és psychopharmacotherapia
 34. Fénytherapia
 35. Lithium prophylaxis
 36. Selectiv serotonin reuptake gátlók
 37. Monoamino oxidase gátlók és a diéta
 38. Atípusos antipsychoticumok
 39. A schizophrenia kettõs kötés elmélete (double bind)
 40. A tanult tehetetlenség (learned helplessness) teóriája
 41. Neuropathologiai eltérések Alzheimer-kórban
 42. Alexithymia
 43. Psychosocialis stress-tényezõk
 44. Életesemények szerepe psychés zavarok kialakulásában
 45. Elfojtás értelmezése a dynamikus psychiatriában
 46. A paranoid gondolkodás kialakulásának freudi teóriája
 47. Klasszikus és operans kondícionálás
 48. Attitûd és elõítélet
 49. A kommunikáció dyadikus interakciói
 50. Indulatátvitel és viszontindulatátvitel
 51. Projectio mechanizmus orvos-beteg kapcsolatban
 52. Sexualis dysfunctiók kezelése
 53. Családtherapia
 54. Mûvészeti therapiák
 55. Zárt és nyitott kérdések a psychiatriai interjúban
 56. Flexibilitas cerea
 57. Emotionalis elsivárosodás
 58. Az IQ értelmezése
 59. Synaesthesia
 60. Appetentia-appetentia és aversio-aversio konfliktusok
 61. Hypnagog és hypnopomp hallucinatiók
 62. Querulans paranoid tévkoncepció
 63. Holothym doxasma (delusio)
 64. Formicatio
 65. Tangentialis és circumstantialis gondolkodásformák
 66. A psychosis definíciója
 67. Tagadás mint elhárító mélylélektani mechanizmus betegségekben
 68. Pathologiás részegség
 69. Mentális retardatiót okozó lipid metabolismus zavarok
 70. Tic mint tünet a psychiatriában
 71. A férfi sexualis válaszreakció fázisai
 72. A nõi sexualis válaszreakció fázisai
 73. Pathologiás szerencsejáték szenvedély
 74. Az idõskor alkalmazkodási stratégiái
 75. Psychopharmacotherapiai alapelvek a geriátriában
 76. Az öregedés biológiai és psychológiai folyamatai
 77. Pseudodementia
 78. Psychiatriai tünetek belgyógyászati betegségekben
 79. Veszélyeztetett gyermekkori csoportok 80. Interjú és tesztfelvétel a gyermek és ifjúsági psychiatriába
 80. Specialis therapiás megfontolások a gyermekpsychiatriában
 81. Alkati típusok és psychés zavarok
klinika1
klinika2