header

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Betegellátás:

+36 62 341 630

+36 62 341 634

+36 62 341 644

office.psych@med.u-szeged.hu

Intézetvezető:
Prof. Dr. Kálmán János

tanszékvezető egyetemi tanár,
az Orvostudományok Doktora

Évközi demonstráció

Pszichiátria évközi demonstráció
2015/16-os tanév, 2. félév

  • Időpontja: az első áprilisi pszichiátriai gyakorlat alkalmával
  • A beszámoló formája: szóbeli  
  • A beszámoló minősítése: megfelelt/nem felelt meg  
  • A vizsgáztató személye: a gyakorlatvezető és a gyakorlatot tartó pszichológus
  • Amennyiben a beszámoló értékelése nem megfelelt, a következő héten a demonstrációt meg kell ismételnie a hallgatónak a gyakorlatvezetőknél.

Pszichiátria évközi demonstráció
(magyar témakörök)

A demonstrációra vonatkozó tételek a kollokviumi tételsorból kerültek kiválasztásra (összesen 21 db):

1. Indulatáttétel és viszontindulatáttétel az általános orvosi gyakorlatban 500. old.
2. Elhárító mechanizmusok és funkcióik fogalom szedet + 188. old. Tringer
3. Ingerelárasztásos terápia és szisztematikus deszenzitizáció jellemzése 512-513. old. Tringer
4. Kognitív pszichológia központi elgondolása 503. old.
5. Humanisztikus pszichológia jellemzése, Rogersi alapelvek 503. old.
6. Eriksoni életszakaszok szerepe a személyiségfejlődésben 190. old. Tringer + http://hu.wikipedia.org/wiki/Eriksoni_pszichoszoci%C3%A1lis_fejl%C5%91d%C3%A9selm%C3%A9let
7. Hipnózis elmélete és gyakorlata 507. old.
8. Progresszív relaxáció és autogén tréning, biofeedback jellemzése 507. old.
9. Pszichodinamikus irányzat alapelvei 498-500. old.
10. Szupportív pszichoterápia jellemzése
11. Klinikai pszichológia és kompetenciái 537. old. Tringer
12. Coping mechanizmusok (megküzdés) jellemzése http://hu.wikipedia.org/wiki/Stressz#Megk.C3.BCzd.C3.A9si_k.C3
13. A személyiség öröklött és szerzett tényezői (temperamentum és karakter) 383. old.
14. Hamilton depresszió skála ismertetése 139. old.
15. Tünetbecslő skálák definiálása, összevetése projektív és teljesítmény tesztekkel 123. old.
16. Beck Depresszió Kérdőív ismertetése 140. old.
17. Spielberger Állapot- és Vonásszorongás Kérdőív ismertetése 141. old.
18. Reménytelenség skála ismertetése http://depressziostop.magtud.hu/perczel/PFD_Sallai_Rozsa_a%20Beck%20fele%20RS_2001.pdf
19. Magyar Wechsler Intelligencia teszt (MAWI) és Raven teszt ismertetése 412-413, 129. old.
20. MMPI ismertetése 130.131. old.
21. Mini-Mentál Teszt, Addenbroke-féle Kognitív Teszt, Óra rajzolás teszt ismertetése 143. old.

klinika1
klinika2