header

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Betegellátás:

+36 62 341 630

+36 62 341 634

+36 62 341 644

office.psych@med.u-szeged.hu

Intézetvezető:
Prof. Dr. Kálmán János

tanszékvezető egyetemi tanár,
az Orvostudományok Doktora

VI. évfolyam szigorlati időszak elfogadásának feltételei

A gyakorlat időtartama

A pszichiátriai gyakorlat 4 hét, melynek utolsó hete egyben a vizsgahét.

Gyakorlati beosztás

A pszichiátriai szigorlati időszak megkezdésekor minden hallgató választhat és nyilatkozik arról, hogy a négy hetes gyakorlati időt forgó, vagy tutori rendszerben szeretné eltölteni:

  • az SZTE Pszichiátriai Klinikán gyakorlatukat töltő hallgatók az öt pszichiátriai osztály és a pszichiátriai járóbeteg-ellátás és gondozás tevékenységében vesznek részt
  • tutori rendszerben a hallgató egy klinikus-tutor mellett egy adott osztályon teljesíti a gyakorlatát
  • forgásos rendszerben minden részlegen 1 hetet tölt a hallgató
  • a szigorló évi gyakorlatukat teljesítő angol és magyar hallgatók lehetőség szerint együtt kerülnek beosztásra, azzal a céllal, hogy a magyar hallgató segítse az angol képzésben részt vevő hallgatót az esetlegesen felmerülő kommunikációs nehézségekben

A gyakorlat elfogadásának feltételei

A hallgatók 3 kórrajzot kötelesek bemutatni a szigorlaton, melyek a szigorlati számonkérés részei. A vizsgán a három esetből egy kiválasztásra kerül, és erről az esetről a vizsgázó összefoglalóan beszámol, és kérdéseket kap.

A kórrajzot a szigorló készíti el, az egészségügyi dokumentáció másolatát (pl. MedSol) nem fogadjuk el.

A kórrajz tartalmazzon pszichodiagnosztikai tesztet, melyet a szigorló értelmezni tud.

Ügyeljenek arra, hogy a páciens azonosítására alkalmas személyes adatot a kórrajz ne tartalmazzon.

Szigorlati vizsga

A szigorlati vizsga során az államvizsga-helyzethez hasonlóan nem tételeket húz a hallgató, hanem az általa hozott három kórrajz alapján beszámol az egyes esetekről, és az esetekhez kapcsolódóan kap kérdéseket, melyek nem különböznek a szigorlati tételsor kérdéseiből.

A vizsga második részében egy, a klinikán készült kórrajz áttanulmányozására kap lehetőséget, melyből aztán szintén a tételsornak megfelelő kérdésekre válaszol.

A szigorlati tételsor a kollokviumi tételsor terápiás tételekkel kiegészített változata (I – IV részek).

klinika1
klinika2