header

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Betegellátás:

+36 62 341 630

+36 62 341 634

+36 62 341 644

office.psych@med.u-szeged.hu

Intézetvezető:
Prof. Dr. Kálmán János

tanszékvezető egyetemi tanár,
az Orvostudományok Doktora

Szakdolgozati témák 2015-16 I.

1/ Az alkoholfüggőség krónikus pszichés, szomatikus és szociális vonatkozásai

Chronic mental, somatic and social aspects of alcohol dependence

Témavezető: Dr. Albert Anita klinikai szakorvos

 

2/ A kábítószerfüggőség tartós pszichés és szomatikus hatásai

Permanent mental and somatic affects of substance dependence

Témavezető: Dr. Albert Anita klinikai szakorvos

 

3/ Mentális animáció vizsgálata szkizofréniában

Mental animation in schizophrenia

Témavezető: Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

 

4/ ADHD transzgenikus egérmodell vizsgálata

Examination of an ADHD transgenic mouse model

Témavezető: Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

 

5/ A környezeti ingerek reprezentációjának vizsgálata szkizofréniában

Representation of environmental triggers in schizophrenia

Témavezető: Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

 

6/ Személyiségtesztek és neurokognitív vizsgálatok a klinikumban

Personality tests and neurocognitive examinations in the clinical practice

Témavezető: Andó Bálint tanársegéd, klinikai szakpszichológus

 

7/ Szenvedélybetegek neurokognitív jellemzői

Neurocognitive correlates of substance-related disorders

Témavezető: Andó Bálint tanársegéd, klinikai szakpszichológus

 

8/ Szenvedélybetegek személyiségjellemzői

Personality correlates of substance-related disorders

Témavezető: Andó Bálint tanársegéd, klinikai szakpszichológus

 

9/ Viselkedéses függőségek

Behavioral addictions

Témavezető: Andó Bálint tanársegéd, klinikai szakpszichológus

 

10/ Megküzdési stratégiák pszichoszomatikus betegeknél

Coping strategies in patients with psychosomatic disorders

Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus

 

11/ Diszfunkcionális attitűdök vizsgálata a depresszió különböző formáiban

Examination of dysfunctional attitudes in different forms of depression

Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus

 

12/ A fájdalom és szorongás kapcsolata pszichoszomatikus állapotokban

The relationship of pain and anxiety in psychosomatic disorders

Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus

 

13/ A depresszió komorbiditása egyes testi betegségekben

Comorbid depression in somatic disorders

Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus

 

14/ A terápiarezisztens depresszió

Treatment-resistant depression

Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus

 

15/ A kábítószerfogyasztási szokások változása, különös tekintettel a dizájnerdrogokra

Changing in substance use trends, focusing on designer drugs

Témavezető: Dr. Demeter Ildikó osztályvezetőfőorvos

 

16/ Tartós alkoholfogyasztás következményeként kialakuló egészségügyi, szociális és egzisztenciális veszteségek

Health-related, social and existential disadvantages of chronic alcohol abuse

Témavezető: Dr. Demeter Ildikó osztályvezető főorvos

 

17/ Alkoholfüggőséggel társuló komorbid pszichiátriai kórképek

Comorbidity of alcoholism and psychiatric disorders

Témavezető: Dr. Demeter Ildikó osztályvezető főorvos

 

18/ Neurokognitív működések pszichózisban

Neurocognition in psychosis

Témavezető: Domján Nóra egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus

 

19/ Pszichoterápiás megközelítés a pszichiátriában

Psychoterapeutic approach in psychiatry

Témavezető: Domján Nóra egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus

 

20/ Relaxációs módszerek

Relaxation methods

Témavezető: Domján Nóra egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus

 

21/ Személyiségzavarok pszichológiai vonatkozásai

Psychological correlations of personality disorders

Témavezető: Domján Nóra egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus

 

22/ PMS syndroma

PMS syndrome

Témavezető: Dr. Galsi Gabriella klinikai szakorvos

 

23/ Szülés utáni pszichés kórképek

Postpartum psychiatric disorders

Témavezető: Dr. Galsi Gabriella klinikai szakorvos

 

24/ Klimaktériummal kapcsolatos pszichés kórképek

Climax-related psychiatric disorders

Témavezető: Dr. Galsi Gabriella klinikai szakorvos

 

25/ Depresszió előfordulási gyakorisága a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak körében

Prevalence of depression among students of the University of Szeged

Témavezető: Dr. Godó György klinikai szakorvos

 

26/ Öngyilkosságot megkísérlő személyek családjának mentális vizsgálata

Mental examination of families of suicide attempters

Témavezető: Dr. Godó György klinikai szakorvos

 

27/ Depressziós betegek korosztályok szerinti megoszlása, szociális hátterük

The age distribution of patients with depression and their social background

Témavezető: Dr. Godó György klinikai szakorvos

 

28/ Organikus betegséggel társuló szorongásos és hangulati tünetképződés

Comorbidity of organic disorders and anxiety and mood disorders

Témavezető: Dr. Graef Anikó főorvos

 

29/ Kognitív pszichoterápiás megközelítés és kezelés a szorongásos zavarokban

Cognitive therapeutic approach and treatment in anxiety disorders

Témavezető: Dr. Graef Anikó főorvos

 

30/ Személyközpontú megközelítés a pszichiátriában

Client-centered approach in the psychiatry

Témavezető: Dr. Hartai Ernő főorvos

 

31/ Analitikus pszichoterápia

Dynamic psychotherapy

Témavezető: Dr. Hartai Ernő főorvos

 

32/ Magatartás- és kognitív pszichoterápia

Cognitive and behavioural therapy

Témavezető: Dr. Hartai Ernő főorvos

 

33/ A gonoszság mint elmebetegség

Evilism as a form of insanity

Témavezető: Dr. Horváth Szatmár egyetemi docens, PhD

 

34/ Csoportkonszenzus mögé bújtatott egyéni érdek

Hidden agenda behind consensus

Témavezető: Dr. Horváth Szatmár egyetemi docens, PhD

 

35/ Döntésképtelenség és frusztráció

Reluctant decision and frustration

Témavezető: Dr. Horváth Szatmár egyetemi docens, PhD

 

36/ Alzheimer-típusú neurodegeneráció és ízületi degeneráció endofenotípus-térképezés

Alzheimer-type neurodegeneration and arthritic degeneration: endophenotype mapping

Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

 

37/A nyelvi funkció zavarai Alzheimer-demenciában

Language deficits in Alzheimer's disease

Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

 

38/ Thyroidea-dysfunctio és neurokognitív zavar előfordulása a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél

Incidence of thyroidea dysfunction and neurocognitive disorder in patients cared in memory clinic of Szeged

Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

 

39/ Lipidprofil jellemzők a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél demenciaformák és súlyosság szerint

Characteristics of lipid profile in patients with different types and stages of dementia cared in memory clinic of Szeged

Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

 

40/ Demencia rizikófaktorok előfordulása a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél

Incidence of anamnestic risk factors in patients cared in memory clinic of Szeged

Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

 

41/Liquordiagnosztika Alzheimer-betegségben

Cerebrospinal fluid (CSF) diagnostics in Alzheimer's disease

Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

 

42/ Neurokognitív zavarhoz társuló pszichózis és kezelése a szegedi Memória Klinikán

Psychosis associated with neurocognitive disorder and its management in memory clinic of Szeged

Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

 

43/ Időskori depresszió megjelenése, szűrése

Onset and screening of depression in the elderly

Témavezető: Dr. Kalmár Zsuzsanna központirezidens, PhD

 

44/ Kiégés és segítő szindróma különböző segítő foglalkozásúaknál

Burnout and helper syndrome in different helping professionals

Témavezető: Dr. Kalmár Zsuzsanna központirezidens, PhD,

 

45/ A pszichoterápia története Freudtól napjainkig

History of psychotherapy from Freud to recent days

Témavezető: Dr. Kassai Zsuzsanna főorvos

 

46/ "Az orvos gyógyszer". – Bálint Mihály munkássága, Bálint-csoportok

"The doctor as a medicine". – The work of Mihály Bálint, Bálint-groups

Témavezető: Dr. Kassai Zsuzsanna főorvos

 

47/ A krónikus szomatikus fájdalmak pszichés háttere

Mental background of chronic somatic pain

Témavezető: Dr. Kassai Zsuzsanna főorvos

 

48/ A konzultációs-kapcsolati pszichiátria speciális aspektusai

Special aspects of Consultation-Liason psychiatry

Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus

 

49/ Konzultációs-kapcsolati pszichiátria a szomatikus orvoslás különböző területein

Consultation-Liason psychiatry in the different fields of somatic medicine

Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus

 

50/ Relaxációs terápiák szerepe az egyes pszichiátriai kórképek terápiájában

The role of relaxation therapies in the treatment of different psychiatric disorders

Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus

 

51/ Pszichofarmakonok mellékhatásainak/gyógyszerinterakcióinak gyakorlati jelentősége

Clinical significance of psychiatric medication-related side effects and drug-interactions

Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus

 

52/ Diszfunkcionális attitűdök vizsgálata depressziós és szorongásos kórképekben

Examination of dysfunctional attitudes in depression and anxiety disorders

Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus

 

53/ Az adherencia szerepe a gyógyulási folyamatban

The role of adherence int he process of recovery

Témavezető: Molnár Ferenc klinikai szakpszichológus

 

54/ A rheumatoid arthritis és az agresszió lehetséges összefüggései

Potential correlation between rheumatoid arthritis and agression

Témavezető: Molnár Ferenc klinikai szakpszichológus

 

55/ Preferált elhárító mechanizmusok a szorongásos kórképekben

Preferred defence mechanisms in anxiety disorders

Témavezető: Molnár Ferenc klinikai szakpszichológus

 

56/ Borderline személyiségzavar

Borderline personality disorder

Témavezető: Dr. Nagyné Dr. Eördegh Gabriella klinikai szakpszichológus, PhD

 

57/ Személyiségzavarok

Personality disorders

Témavezető: Dr. Nagyné Dr. Eördegh Gabriella klinikai szakpszichológus, PhD

 

58/ A különböző demenciaformák előfordulása a szegedi Memória Ambulancián

Incidence of different forms of dementia in patients cared in memory clinic of Szeged

Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

 

59/ Antidepresszívumok alkalmazása a szegedi Memória Klinika gyakorlatában

Antidepressant medication in the practice of memory clinic in Szeged

Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

 

60/ Anti demencia szerek alkalmazása a Memória Ambulancián

Application of anti dementia medications in memory clinic of Szeged

Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

 

61/ Enyhe kognitív zavar előfordulása és sajátosságai a szegedi Memória Ambulancián

Incidence and characteristics of mild cognitive impairment in memory clinic of Szeged

Témavezető: Dr.Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

 

62/ Enyhe kognitív zavar és demencia konverzió előfordulása a szegedi Memória Ambulancia betegei között

Incidence of conversion of mild cognitive impairment to dementia in patients cared in memory clinic of Szeged

Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

 

63/ Viselkedési tünetek előfordulása a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél

Incidence of behavioural and psychiatric symptoms (BPSD) in patients cared in memory clinic of Szeged

Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

 

64/ Esendőség szindróma előfordulása a szegedi Memória Ambulanciára beutalt betegeknél

Incidence of frailty syndrome in patients referred to memory clinic of Szeged

Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

 

65/ Az orvosi kommunikáció szerepe a gyógyítási folyamatban

The role of medical communication in the healing process

Témavezető: Papp Edina Anett klinikai szakpszichológus

 

66/ Memóriazavarok

Memory disordes

Témavezető: Papp Edina Anett klinikai szakpszichológus

 

67/ Veszteség és gyász

Loss and grief

Témavezető: Papp Edina Anett klinikai szakpszichológus

 

68/ A fájdalom pszichológiája

The psychology of pain

Témavezető: Dr. Rudisch Tibor egyetemi docens, klinikai szakpszichológus Ph.D.

 

69/ Alkalmazott pszichológia a gyógyításban

Applied psychology in medical care

Témavezető: Dr. Rudisch Tibor egyetemi docens, klinikai szakpszichológus Ph.D.

 

70/ A szkizofrénia neurokognitív aspektusai

Neurocognitive aspects of schizophrenia

Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.

Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

 

71/ A bipoláris affektív zavar neuokognitív aspektusai

Neurocognitive aspects of bipolar affective disorder

Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.

 

72/ A szkizofrénia idegfejlődési vonatkozásai

Neurodevelopmental aspects of schizophrenia

Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.

 

73/ Az alkohol betegek rehabilitációjának korszerű szemlélete

Modern approaches in the rehabilitation of patients with alcohol use disorder

Témavezető: Dr. Tari Róbert osztályvezető főorvos

 

74/ Alkoholbetegség neuropszichiátriai szövődményei, terápiás lehetőségek

Neuropsychiatric complications and treatment options of alcohol use disorder

Témavezető: Dr. Tari Róbert osztályvezető főorvos

 

75/ Komorbid pszichiátriai kórképek alkoholdependens betegek körében

Comorbidity of alcohol dependence and psychiatric disorders

Témavezető: Dr. Tari Róbert osztályvezető főorvos

 

76/ A stigmatizáció mint kommunikációs zavar

Stigma as communicative trouble

Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD

 

77/ A Pszichoterápiás Hétvége mozgalom szerepe a magyar pszichiátria társadalmasodásában

The role of Psychoterapeutic Weekend movement in the modernization of psychiatry

Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD

 

78/ Hatalom és kölcsönösség a pszichiátriai diagnózisalkotás folyamatában

Power and mutuality along the process of creating psychiatric diagnoses

Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD

 

79/ Pszichotikus páciensek csoportalapú kezelése

Healing psychotic patients on the base of group setting

Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD

 

80/ Pszichiátriai problémák médiareprezentációinak vizsgálata

Analysing media representations of psychiatric problems

Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD

klinika1
klinika2