header

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Betegellátás:

+36 62 341 630

+36 62 341 634

+36 62 341 644

office.psych@med.u-szeged.hu

Intézetvezető:
Prof. Dr. Kálmán János

tanszékvezető egyetemi tanár,
az Orvostudományok Doktora

Szakdolgozati témák

Témavezető Szakdolgozat címe
Dr. Albert Anita klinikai szakorvos Az alkoholfüggőség krónikus pszichés, szomatikus és szociális vonatkozásai
Dr. Albert Anita klinikai szakorvos A kábítószer függőség tartós pszichés és szomatikus hatásai
Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus Mentális animáció vizsgálata szkizofréniában
Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus ADHD transzgenikus egérmodell vizsgálata
Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus A kórnyezeti ingerek reprezentációjának vizsgálata szkizofréniában
Andó Bálint tanársegéd, klinikai szakpszichológus Személyiségtesztek és neurokognitív vizsgálatok a klinikumban
Andó Bálint tanársegéd, klinikai szakpszichológus Szenvedélybetegek neurokognitív jellemzői
Andó Bálint tanársegéd, klinikai szakpszichológus Szenvedélybetegek személyiségjellemzői
Andó Bálint tanársegéd, klinikai szakpszichológus Viselkedéses függőségek
Dr. Boros Ildikó főorvos Megküzdési stratégiák pszichoszomatikus betegeknél
Dr. Boros Ildikó főorvos Diszfunkcionális attitűdók vizsgálata a depresszió külónbóző formáiban
Dr. Boros Ildikó főorvos A fájdalom és szorongás kapcsolata pszichoszomatikus állapotokban
Dr. Boros Ildikó főorvos A depresszió komorbiditása egyes testi betegségekben
Dr. Boros Ildikó főorvos A terápiarezisztens depresszió
Dr. Demeter Ildikó osztályvezető klinikai főorvos A kábítószer fogyasztási szokások változása, külónós tekintettel a dizájner drogokra
Dr. Demeter Ildikó osztályvezető klinikai főorvos Tartós alkoholfogyasztás kóvetkezményeként kialakuló egészségügyi, szociális és egzisztenciális veszteségek
Dr. Demeter Ildikó osztályvezető klinikai főorvos Alkoholfüggőséggel társuló komorbid pszichiátriai kórképek
Domján Nóra egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus Neurokognitív műkódések pszichózisban
Domján Nóra egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus Pszichoterápiás megkózelítés a pszichiátriában
Domján Nóra egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus Relaxációs módszerek
Domján Nóra egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus Személyiségzavarok pszichológiai vonatkozásai
Dr. Galsi Gabriellak linikai szakorvos PMS syndroma
Dr. Galsi Gabriella klinikai szakorvos Szülés utáni pszichés kórképek
Dr. Galsi Gabriella klinikai szakorvos Klimaktériummal kapcsolatos pszichés kórképek
Dr. Godó Gyórgy klinikai szakorvos Depresszió előfordulási gyakorisága a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak kórében
Dr. Godó Gyórgy klinikai szakorvos óngyilkosságot megkísérlő személyek családjának mentális vizsgálata
Dr. Godó Gyórgy klinikai szakorvos Depressziós betegek korosztályok szerinti megoszlása, szociális hátterük
Dr. Graef Anikó főorvos Organikus betegséggel társuló szorongásos és hangulati tünetképződés
Dr. Graef Anikó főorvos Kognitív pszichoterápiás megkózelítés és kezelés a szorongásos zavarokban
Dr. Hartai Ernő főorvos Személykózpontú megkózelítés a pszichiátriában
Dr. Hartai Ernő főorvos Analitikus pszichoterápia
Dr. Hartai Ernő főorvos Magatartás és kognitív pszichoterápia
Dr. Horváth Szatmár egyetemi docens A gonoszság mint elmebetegség
Dr. Horváth Szatmár egyetemi docens Csoportkonszenzus mógé bújtatott egyéni érdek
Dr. Horváth Szatmár egyetemi docens Dóntésképtelenség és frusztráció
Dr. Kalmár Zsuzsanna PhD, kózponti rezidens Időskori depresszió megjelenése, szűrése
Dr. Kalmár Zsuzsanna PhD, kózponti rezidens Kiégés és segítő szindróma külónbóző segítő foglalkozásúaknál
Dr. Kassai Zsuzsanna főorvos A pszichoterápia tórténete Freudtól napjainkig
Dr. Kassai Zsuzsanna főorvos "Az orvos gyógyszer". - Bálint Mihály munkássága, Bálint-csoportok
Dr. Kassai Zsuzsanna főorvos A krónikus szomatikus fájdalmak pszichés háttere
Dr.Kiss-Szőke Anna adjunktus Konzultációs-kapcsolati pszichiátria a szomatikus orvoslás külónbóző területein
Dr.Kiss-Szőke Anna adjunktus Relaxációs terápiák szerepe az egyes pszichiátriai kórképek terápiájában
Dr.Kiss-Szőke Anna adjunktus Pszichofarmakonok mellékhatásainak/gyógyszerinterakcióinak gyakorlati jelentősége
Dr.Kiss-Szőke Anna adjunktus Diszfunkcionális attitűdók vizsgálata depressziós és szorongásos kórképekben
Molnár Ferenc klinikai szakpszichológus Az adherencia szerepe a gyógyulási folyamatban
Molnár Ferenc klinikai szakpszichológus A rheumatoid arthritis és az agresszió lehetséges ósszefüggései
Molnár Ferenc klinikai szakpszichológus Preferált elhárító mechanizmusok a szorongásos kórképekben
Dr. Nagyné Dr. Eórdegh Gabriella klinikai szakpszichológus Borderline személyiségzavar
Dr. Nagyné Dr. Eórdegh Gabriella klinikai szakpszichológus Személyiségzavarok
Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs Neurokognitív zavarok (Alzheimer-kór, Vascularis demenciák)
Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs Frontotemporális demenciák, Lewy testes demenciák
Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs Enyhe kognitív zavar jelentősége, diagnosztikai lehetőségei
Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs Genetikai faktorok szerepe a demenciák patomechanizmusában
Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs Időskori pszichoszindrómák
Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs Obesitas és dementia kapcsolata
Dr.Rudisch Tibor egyetemi docens, klinikai szakpszichológus Ph.D. A fájdalom pszichológiája
Dr.Rudisch Tibor egyetemi docens, klinikai szakpszichológus Ph.D. Alkalmazott pszichológia a gyógyításban
Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.
Dr. Álmos Péter adjunktus
A szkizofrénia neurokognitív aspektusai
Dr.Szendi István egyetemi docens, Ph.D. A bipoláris affektív zavar neuokognitív aspektusai
Dr.Szendi István egyetemi docens, Ph.D. A szkizofrénia idegfejlődési vonatkozásai
Dr.Tari Róbert osztályvezető főorvos Az alkohol betegek rehabilitációjának korszerű szemlélete
Dr.Tari Róbert osztályvezető főorvos Alkoholbetegség neuropszichiátriai szóvődményei, terápiás lehetőségek
Dr.Tari Róbert osztályvezető főorvos Komorbid pszichiátriai kórképek alkoholdependens betegek kórében
Dr. Terenyi Zoltán főorvos A stigmatizáció mint kommunikációs zavar
Dr. Terenyi Zoltán főorvos A Pszichoterápiás Hétvége mozgalom szerepe a magyar pszichiátria társadalmasodásában
Dr. Terenyi Zoltán főorvos Hatalom és kólcsónósség a pszichiátriai diagnózisalkotás folyamatában
Dr. Terenyi Zoltán főorvos Pszichotikus páciensek csoportalapú kezelése
Dr. Terenyi Zoltán főorvos Pszichiátriai problémák médiareprezentációinak vizsgálata
klinika1
klinika2