header

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Betegellátás:

+36 62 341 630

+36 62 341 634

+36 62 341 644

office.psych@med.u-szeged.hu

Intézetvezető:
Prof. Dr. Kálmán János

tanszékvezető egyetemi tanár,
az Orvostudományok Doktora

Szakdolgozati témák 2015-16 II.

SZAKDOLGOZATI TÉMÁK 2015/2016. tanév, II. félév

1/ Mentális animáció vizsgálata szkizofréniában
Mental animation in schizophrenia
Témavezető: Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

2/ ADHD transzgenikus egérmodell vizsgálata
Examination of an ADHD transgenic mouse model
Témavezető: Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

3/ A környezeti ingerek reprezentációjának vizsgálata szkizofréniában
Representation of environmental triggers in schizophrenia
Témavezető: Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

4/ Személyiségtesztek és neurokognitív vizsgálatok a klinikumban
Personality tests and neurocognitive examinations in the clinical practice
Témavezető: Dr. Andó Bálint PhD tanársegéd, klinikai szakpszichológus

5/ Szenvedélybetegek neurokognitív jellemzői
Neurocognitive correlates of substance-related disorders
Témavezető: Dr. Andó Bálint PhD tanársegéd, klinikai szakpszichológus

6/ Szenvedélybetegek személyiségjellemzői
Personality correlates of substance-related disorders
Témavezető: Dr. Andó Bálint PhD tanársegéd, klinikai szakpszichológus

7/ Viselkedéses függőségek
Behavioral addictions
Témavezető: Dr. Andó Bálint PhD tanársegéd, klinikai szakpszichológus

8/ Megküzdési stratégiák pszichoszomatikus betegeknél
Coping strategies in patients with psychosomatic disorders
Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus, PhD

9/ Diszfunkcionális attitűdök vizsgálata a depresszió különböző formáiban
Examination of dysfunctional attitudes in different forms of depression
Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus, PhD

10/ A fájdalom és szorongás kapcsolata pszichoszomatikus állapotokban
The relationship of pain and anxiety in psychosomatic disorders
Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus, PhD

11/ A depresszió komorbiditása egyes testi betegségekben
Comorbid depression in somatic disorders
Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus, PhD

12/ A terápiarezisztens depresszió
Treatment-resistant depression
Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus, PhD

13/ A kábítószerfogyasztási szokások változása, különös tekintettel a dizájnerdrogokra
Changing in substance use trends, focusing on designer drugs
Témavezető: Dr. Demeter Ildikó osztályvezető főorvos

14/ Tartós alkoholfogyasztás következményeként kialakuló egészségügyi, szociális és egzisztenciális veszteségek
Health-related, social and existential disadvantages of chronic alcohol abuse
Témavezető: Dr. Demeter Ildikó osztályvezető főorvos

15/ Alkoholfüggőséggel társuló komorbid pszichiátriai kórképek
Comorbidity of alcoholism and psychiatric disorders
Témavezető: Dr. Demeter Ildikó osztályvezető főorvos

16/ Neurokognitív működések pszichózisban
Neurocognition in psychosis
Témavezető: Dr. Domján Nóra PhD egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus

17/ Pszichoterápiás megközelítés a pszichiátriában
Psychoterapeutic approach in psychiatry
Témavezető: Dr. Domján Nóra PhD egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus

18/ Relaxációs módszerek
Relaxation methods
Témavezető: Dr. Domján Nóra PhD egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus

19/ Személyiségzavarok pszichológiai vonatkozásai
Psychological correlations of personality disorders
Témavezető: Dr. Domján Nóra PhD egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus

20/Diszfunkcionális attitűdök vizsgálata obesitas esetén
Témavezető: Dr. Dudás Ilona Éva klinikai szakorvos

21/ PMS syndroma
PMS syndrome
Témavezető: Dr. Galsi Gabriella klinikai szakorvos

22/ Szülés utáni pszichés kórképek
Postpartum psychiatric disorders
Témavezető: Dr. Galsi Gabriella klinikai szakorvos

23/ Klimaktériummal kapcsolatos pszichés kórképek
Climax-related psychiatric disorders
Témavezető: Dr. Galsi Gabriella klinikai szakorvos

24/ Depresszió előfordulási gyakorisága a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak körében
Prevalence of depression among students of the University of Szeged
Témavezető: Dr. Godó György klinikai szakorvos

25/ Öngyilkosságot megkísérlő személyek családjának mentális vizsgálata
Mental examination of families of suicide attempters
Témavezető: Dr. Godó György klinikai szakorvos

26/ Depressziós betegek korosztályok szerinti megoszlása, szociális hátterük
The age distribution of patients with depression and their social background
Témavezető: Dr. Godó György klinikai szakorvos

27/ Organikus betegséggel társuló szorongásos és hangulati tünetképződés
Comorbidity of organic disorders and anxiety and mood disorders
Témavezető: Dr. Graef Anikó főorvos

28/ Kognitív pszichoterápiás megközelítés és kezelés a szorongásos zavarokban
Cognitive therapeutic approach and treatment in anxiety disorders
Témavezető: Dr. Graef Anikó főorvos

29/ Személyközpontú megközelítés a pszichiátriában
Client-centered approach in the psychiatry
Témavezető: Dr. Hartai Ernő főorvos

30/ Analitikus pszichoterápia
Dynamic psychotherapy
Témavezető: Dr. Hartai Ernő főorvos

31/ Magatartás- és kognitív pszichoterápia
Cognitive and behavioural therapy
Témavezető: Dr. Hartai Ernő főorvos

32/ A gonoszság mint elmebetegség
Evilism as a form of insanity
Témavezető: Dr. Horváth Szatmár egyetemi docens, PhD

33/ Csoportkonszenzus mögé bújtatott egyéni érdek
Hidden agenda behind consensus
Témavezető: Dr. Horváth Szatmár egyetemi docens, PhD

34/ Döntésképtelenség és frusztráció
Reluctant decision and frustration
Témavezető: Dr. Horváth Szatmár egyetemi docens, PhD

35/ Alzheimer-típusú neurodegeneráció és ízületi degeneráció endofenotípus-térképezés
Alzheimer-type neurodegeneration and arthritic degeneration: endophenotype mapping
Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

36/A nyelvi funkció zavarai Alzheimer-demenciában
Language deficits in Alzheimer’s disease
Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

37/ Thyroidea-dysfunctio és neurokognitív zavar előfordulása a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél
Incidence of thyroidea dysfunction and neurocognitive disorder in patients cared in memory clinic of Szeged
Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

38/ Lipidprofil jellemzők a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél demenciaformák és súlyosság szerint
Characteristics of lipid profile in patients with different types and stages of dementia cared in memory clinic of Szeged
Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

39/ Demencia rizikófaktorok előfordulása a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél
Incidence of anamnestic risk factors in patients cared in memory clinic of Szeged
Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

40/Liquordiagnosztika Alzheimer-betegségben
Cerebrospinal fluid (CSF) diagnostics in Alzheimer’s disease
Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

41/ Neurokognitív zavarhoz társuló pszichózis és kezelése a szegedi Memória Klinikán
Psychosis associated with neurocognitive disorder and its management in memory clinic of Szeged
Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

42/ Időskori depresszió megjelenése, szűrése
Onset and screening of depression in the elderly
Témavezető: Dr. Kalmár Zsuzsanna központi rezidens, PhD

43/ Kiégés és segítő szindróma különböző segítő foglalkozásúaknál
Burnout and helper syndrome in different helping professionals
Témavezető: Dr. Kalmár Zsuzsanna központi rezidens, PhD,

44/ A pszichoterápia története Freudtól napjainkig
History of psychotherapy from Freud to recent days
Témavezető: Dr. Kassai Zsuzsanna főorvos

45/ „Az orvos gyógyszer”. – Bálint Mihály munkássága, Bálint-csoportok
„The doctor as a medicine”. – The work of Mihály Bálint, Bálint-groups
Témavezető: Dr. Kassai Zsuzsanna főorvos

46/ A krónikus szomatikus fájdalmak pszichés háttere
Mental background of chronic somatic pain
Témavezető: Dr. Kassai Zsuzsanna főorvos

47/ A konzultációs-kapcsolati pszichiátria speciális aspektusai
Special aspects of Consultation-Liason psychiatry
Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus, PhD

48/ Konzultációs-kapcsolati pszichiátria a szomatikus orvoslás különböző területein
Consultation-Liason psychiatry in the different fields of somatic medicine
Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus, PhD

49/ Relaxációs terápiák szerepe az egyes pszichiátriai kórképek terápiájában
The role of relaxation therapies in the treatment of different psychiatric disorders
Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus, PhD

50/ Pszichofarmakonok mellékhatásainak/gyógyszerinterakcióinak gyakorlati jelentősége
Clinical significance of psychiatric medication-related side effects and drug-interactions
Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus, PhD

51/ Diszfunkcionális attitűdök vizsgálata depressziós és szorongásos kórképekben
Examination of dysfunctional attitudes in depression and anxiety disorders
Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus, PhD

52/ Az adherencia szerepe a gyógyulási folyamatban
The role of adherence int he process of recovery
Témavezető: Molnár Ferenc klinikai szakpszichológus

53/ A rheumatoid arthritis és az agresszió lehetséges összefüggései
Potential correlation between rheumatoid arthritis and agression
Témavezető: Molnár Ferenc klinikai szakpszichológus

54/ Preferált elhárító mechanizmusok a szorongásos kórképekben
Preferred defence mechanisms in anxiety disorders
Témavezető: Molnár Ferenc klinikai szakpszichológus

55/ Borderline személyiségzavar
Borderline personality disorder
Témavezető: Dr. Nagyné Dr. Eördegh Gabriella klinikai szakpszichológus, PhD

56/ Személyiségzavarok
Personality disorders
Témavezető: Dr. Nagyné Dr. Eördegh Gabriella klinikai szakpszichológus, PhD

57/ A különböző demenciaformák előfordulása a szegedi Memória Ambulancián
Incidence of different forms of dementia in patients cared in memory clinic of Szeged
Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

58/ Antidepresszívumok alkalmazása a szegedi Memória Klinika gyakorlatában
Antidepressant medication in the practice of memory clinic in Szeged
Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

59/ Anti demencia szerek alkalmazása a Memória Ambulancián
Application of anti dementia medications in memory clinic of Szeged
Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

60/ Enyhe kognitív zavar előfordulása és sajátosságai a szegedi Memória Ambulancián
Incidence and characteristics of mild cognitive impairment in memory clinic of Szeged
Témavezető: Dr.Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

61/ Enyhe kognitív zavar és demencia konverzió előfordulása a szegedi Memória Ambulancia betegei között
Incidence of conversion of mild cognitive impairment to dementia in patients cared in memory clincic of Szeged
Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

62/ Viselkedési tünetek előfordulása a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél
Incidence of behavioural and psychiatric symptoms (BPSD) in patients cared in memory clinic of Szeged
Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

63/ Esendőség szindróma előfordulása a szegedi Memória Ambulanciára beutalt betegeknél
Incidence of frailty syndrome in patients referred to memory clinic of Szeged
Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

64/ Az orvosi kommunikáció szerepe a gyógyítási folyamatban
The role of medical communication in the healing process
Témavezető: Papp Edina Anett klinikai szakpszichológus

65/ Memóriazavarok
Memory disordes
Témavezető: Papp Edina Anett klinikai szakpszichológus

66/ Veszteség és gyász
Loss and grief
Témavezető: Papp Edina Anett klinikai szakpszichológus

67/ A fájdalom pszichológiája
The psychology of pain
Témavezető: Dr. Rudisch Tibor egyetemi docens, klinikai szakpszichológus Ph.D.

68/ Alkalmazott pszichológia a gyógyításban
Applied psychology in medical care
Témavezető: Dr. Rudisch Tibor egyetemi docens, klinikai szakpszichológus Ph.D.

69/ A szkizofrénia neurokognitív aspektusai
Neurocognitive aspects of schizophrenia
Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D. Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

70/ A bipoláris affektív zavar neuokognitív aspektusai
Neurocognitive aspects of bipolar affective disorder
Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.

71/ A szkizofrénia idegfejlődési vonatkozásai
Neurodevelopmental aspects of schizophrenia
Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.

72/A Szelf-zavarok pszichózis-spektrum betegségekben
Self-disorders in psychosis spectrum illnesses
Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.

73/A kognitív kontroll működés zavarai pszichiátriai kórképekben
Disorders of the cognitive control function in mental illnesses
Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.

74/ Az alkohol betegek rehabilitációjának korszerű szemlélete
Modern approaches in the rehabilitation of patients with alcohol use disorder
Témavezető: Dr. Tari Róbert osztályvezető főorvos

75/ Alkoholbetegség neuropszichiátriai szövődményei, terápiás lehetőségek
Neuropsychiatric complications and treatment options of alcohol use disorder
Témavezető: Dr. Tari Róbert osztályvezető főorvos

76/ Komorbid pszichiátriai kórképek alkoholdependens betegek körében
Comorbidity of alcohol dependence and psychiatric disorders
Témavezető: Dr. Tari Róbert osztályvezető főorvos

77/ A stigmatizáció mint kommunikációs zavar
Stigma as communicative trouble
Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD

78/ A Pszichoterápiás Hétvége mozgalom szerepe a magyar pszichiátria társadalmasodásában
The role of Psychoterapeutic Weekend movement in the modernization of psychiatry
Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD

79/ Hatalom és kölcsönösség a pszichiátriai diagnózisalkotás folyamatában
Power and mutuality along the process of creating psychiatric diagnoses
Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD

80/ Pszichotikus páciensek csoportalapú kezelése
Healing psychotic patients on the base of group setting
Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD

81/ Pszichiátriai problémák médiareprezentációinak vizsgálata
Analysing media representations of psychiatric problems
Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD 

klinika1
klinika2