header

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Betegellátás:

+36 62 341 630

+36 62 341 634

+36 62 341 644

office.psych@med.u-szeged.hu

Intézetvezető:
Prof. Dr. Kálmán János

tanszékvezető egyetemi tanár,
az Orvostudományok Doktora

Témák 2016/17

1/  Mentális animáció vizsgálata szkizofréniában
     Mental animation in schizophrenia
     Témavezető: Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

2/ ADHD transzgenikus egérmodell vizsgálata
    Examination of an ADHD transgenic mouse model
    Témavezető: Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

3/ A környezeti ingerek reprezentációjának vizsgálata szkizofréniában
    Representation of environmental triggers in schizophrenia
    Témavezető: Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

4/  Személyiségtesztek és neurokognitív vizsgálatok a klinikumban
     Personality tests and neurocognitive examinations in the clinical  practice
     Témavezető: Dr. Andó Bálint tanársegéd, PhD, klinikai szakpszichológus

5/  Szenvedélybetegek neurokognitív jellemzői
     Neurocognitive correlates of substance-related disorders
     Témavezető: Dr. Andó Bálint tanársegéd, PhD, klinikai szakpszichológus

6/ Szenvedélybetegek személyiségjellemzői
    Personality correlates of substance-related disorders
    Témavezető: Dr. Andó Bálint tanársegéd, PhD, klinikai szakpszichológus

 7/ Viselkedéses függőségek
     Behavioral addictions
     Témavezető: Dr. Andó Bálint tanársegéd, PhD, klinikai szakpszichológus

 8/  Megküzdési stratégiák pszichoszomatikus betegeknél
      Coping strategies in patients with psychosomatic disorders
      Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus

 9/ Diszfunkcionális attitűdök vizsgálata a depresszió különböző formáiban
     Examination of dysfunctional attitudes in different forms of depression
     Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus

  10/ A fájdalom és szorongás kapcsolata pszichoszomatikus állapotokban
        The relationship of pain and anxiety in psychosomatic disorders
        Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus

11/ A depresszió komorbiditása egyes testi betegségekben
      Comorbid depression in somatic disorders
      Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus

12/ A terápiarezisztens depresszió
      Treatment-resistant depression
      Témavezető: Dr. Boros Ildikó adjunktus

13/ A kábítószerfogyasztási szokások változása, különös tekintettel a dizájnerdrogokra
      Changing in substance use trends, focusing on designer drugs   
      Témavezető: Dr. Demeter Ildikó osztályvezető főorvos

14/ Tartós alkoholfogyasztás következményeként kialakuló egészségügyi, szociális és egzisztenciális  veszteségek
      Health-related, social and existential disadvantages of chronic alcohol abuse
      Témavezető: Dr. Demeter Ildikó osztályvezető főorvos

15/ Alkoholfüggőséggel társuló komorbid pszichiátriai kórképek
      Comorbidity of alcoholism and psychiatric disorders
      Témavezető: Dr. Demeter Ildikó osztályvezető főorvos

16/ Neurokognitív működések pszichózisban
      Neurocognition in psychosis
      Témavezető: Dr. Domján Nóra PhD egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus

17/ Pszichoterápiás megközelítés a pszichiátriában
      Psychoterapeutic approach in psychiatry
      Témavezető: Dr. Domján Nóra PhD egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus

18/ Relaxációs módszerek
      Relaxation methods
      Témavezető: Dr. Domján Nóra PhD egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus

19/ Személyiségzavarok pszichológiai vonatkozásai
      Psychological correlations of personality disorders
      Témavezető: Dr. Domján Nóra PhD egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus

20/ PMS syndroma
      PMS syndrome
      Témavezető: Dr. Galsi Gabriella klinikai szakorvos

21/ Szülés utáni pszichés kórképek
      Postpartum psychiatric disorders
      Témavezető: Dr. Galsi Gabriella klinikai szakorvos

22/ Klimaktériummal kapcsolatos pszichés kórképek
      Climax-related psychiatric disorders
      Témavezető: Dr. Galsi Gabriella klinikai szakorvos

23/ Depresszió előfordulási gyakorisága a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak körében
      Prevalence of depression among students of the University of Szeged
      Témavezető: Dr. Godó György klinikai szakorvos

24/ Öngyilkosságot megkísérlő személyek családjának mentális vizsgálata
      Mental examination of families of suicide attempters
      Témavezető: Dr. Godó György klinikai szakorvos   

25/ Depressziós betegek korosztályok szerinti megoszlása, szociális hátterük
      The age distribution of patients with depression and their social background
      Témavezető: Dr. Godó György klinikai szakorvos

26/ A gonoszság mint elmebetegség
      Evilism as a form of insanity
      Témavezető: Dr. Horváth Szatmár egyetemi docens, PhD

27/ Csoportkonszenzus mögé bújtatott egyéni érdek
      Hidden agenda behind consensus
      Témavezető: Dr. Horváth Szatmár egyetemi docens, PhD

28/ Döntésképtelenség és frusztráció
      Reluctant decision and frustration
      Témavezető: Dr. Horváth Szatmár egyetemi docens, PhD

29/ Alzheimer-típusú neurodegeneráció és ízületi degeneráció endofenotípus-térképezés
      Alzheimer-type neurodegeneration and arthritic degeneration: endophenotype mapping
      Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

30/ A nyelvi funkció zavarai Alzheimer-demenciában
      Language deficits in Alzheimer’s disease
      Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

31/ Thyroidea-dysfunctio és neurokognitív zavar előfordulása a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél
      Incidence of thyroidea dysfunction and neurocognitive disorder  in patients cared in memory clinic of Szeged
      Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

32/ Lipidprofil jellemzők a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél demenciaformák és súlyosság szerint
      Characteristics of lipid profile in patients with different types and stages of dementia cared in memory clinic of Szeged
      Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

33/ Demencia rizikófaktorok előfordulása a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél
      Incidence of anamnestic risk factors in patients cared in memory clinic of Szeged
      Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

34/ Liquordiagnosztika Alzheimer-betegségben
      Cerebrospinal fluid (CSF) diagnostics in Alzheimer’s disease
      Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

35/ Neurokognitív zavarhoz társuló pszichózis és kezelése a szegedi Memória Klinikán
      Psychosis associated with neurocognitive disorder and its management in memory clinic of Szeged
      Témavezető: Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

36/ Időskori depresszió megjelenése, szűrése
      Onset and screening of depression in the elderly
      Témavezető: Dr. Kalmár Zsuzsanna központi rezidens, PhD  

37/ Kiégés és segítő szindróma különböző segítő foglalkozásúaknál
      Burnout and helper syndrome in different helping professionals
      Témavezető: Dr. Kalmár Zsuzsanna központi rezidens, PhD,

38/ A pszichoterápia története Freudtól napjainkig
      History of psychotherapy from Freud to recent days
      Témavezető: Dr. Kassai Zsuzsanna főorvos

39/ „Az orvos gyógyszer”. – Bálint Mihály munkássága, Bálint-csoportok
      „The doctor as a medicine”. – The work of Mihály Bálint, Bálint-groups
      Témavezető: Dr. Kassai Zsuzsanna főorvos

40/ A krónikus szomatikus fájdalmak pszichés háttere
      Mental background of chronic somatic pain
      Témavezető: Dr. Kassai Zsuzsanna főorvos

41/ A konzultációs-kapcsolati pszichiátria speciális aspektusai
      Special aspects of Consultation-Liason psychiatry
      Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus

42/ Konzultációs-kapcsolati pszichiátria a szomatikus orvoslás különböző területein
      Consultation-Liason psychiatry in the different fields of somatic medicine  
      Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus

43/ Relaxációs terápiák szerepe az egyes pszichiátriai kórképek terápiájában
      The role of relaxation therapies in the treatment of different psychiatric disorders
      Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus

44/ Pszichofarmakonok mellékhatásainak/gyógyszerinterakcióinak gyakorlati jelentősége
      Clinical significance of psychiatric medication-related side effects and drug-interactions
      Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus

45/ Diszfunkcionális attitűdök vizsgálata depressziós és szorongásos kórképekben
      Examination of dysfunctional attitudes in depression and anxiety disorders
      Témavezető: Dr. Kiss-Szőke Anna adjunktus

46/ Az adherencia szerepe a gyógyulási folyamatban
      The role of adherence int he process of recovery
      Témavezető: Molnár Ferenc klinikai szakpszichológus

47/ A rheumatoid arthritis és az agresszió lehetséges összefüggései
      Potential correlation between rheumatoid arthritis and agression
      Témavezető: Molnár Ferenc klinikai szakpszichológus

48/ Preferált elhárító mechanizmusok a szorongásos kórképekben
      Preferred defence mechanisms in anxiety disorders
      Témavezető: Molnár Ferenc klinikai szakpszichológus

49/ A különböző demenciaformák előfordulása a szegedi Memória Ambulancián
      Incidence of different forms of dementia in patients cared in memory clinic of Szeged
      Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

50/ Antidepresszívumok alkalmazása a szegedi Memória Klinika gyakorlatában
      Antidepressant medication in the  practice of memory clinic in Szeged
      Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

51/ Antidemencia szerek alkalmazása a Memória Ambulancián
      Application of anti dementia medications in memory clinic of Szeged
      Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

52/ Enyhe kognitív zavar előfordulása és sajátosságai a szegedi Memória Ambulancián
      Incidence and characteristics of mild cognitive impairment in memory clinic of Szeged
      Témavezető: Dr.Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

53/ Enyhe kognitív zavar és demencia konverzió előfordulása a szegedi Memória Ambulancia betegei között
      Incidence of conversion of mild cognitive impairment to dementia in patients cared in memory clincic of Szeged
      Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

54/ Viselkedési tünetek előfordulása a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél
      Incidence of behavioural and psychiatric symptoms (BPSD) in patients cared in memory clinic of Szeged
      Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

55/ Esendőség szindróma előfordulása a szegedi Memória Ambulanciára beutalt betegeknél
      Incidence of frailty syndrome in patients referred to memory clinic of Szeged
      Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

56/ Az orvosi kommunikáció szerepe a gyógyítási folyamatban
      The role of medical communication in the healing process
      Témavezető: Papp Edina Anett klinikai szakpszichológus

57/ Memóriazavarok
      Memory disordes
      Témavezető: Papp Edina Anett klinikai szakpszichológus

58/ Veszteség és gyász
      Loss and grief
      Témavezető: Papp Edina Anett klinikai szakpszichológus

59/ A fájdalom pszichológiája
      The psychology of pain
      Témavezető: Dr. Rudisch Tibor egyetemi docens, klinikai szakpszichológus Ph.D.

60/ Alkalmazott pszichológia a gyógyításban
      Applied psychology in medical care
      Témavezető: Dr. Rudisch Tibor egyetemi docens, klinikai szakpszichológus Ph.D.

61/ Szelf-élmény változások affektív kórképekben
      Alternations of self-experience in affective disorders
      Témavezető: Dr. Szabó Lilla klinikai szakorvos

62/  Megküzdési stratégiák vizsgálata öngyilkossági kísérletet elkövetett betegekben
       Examination of coping strategies in suicide attempters
       Témavezető: Dr. Szabó Lilla klinikai szakorvos

63/ Az időélmény vizsgálata affektív kórképekben
      Examination of time perspective in affective disorders
      Témavezető: Dr. Szabó Lilla klinikai szakorvos

64/ A hippocampus morphofunkcionális szerveződésének neuropszichiátriai vonatkozásai
      Neuropsychiatric aspects of the morphofunctional organisation of the hippocampus
      Témavezető: Dr. Szakács Réka adjunktus, Ph.D.

65/ A glutamáterg neurotranszmisszió a mentális betegségek hátterében
      Glutamatergic neurotransmission in mental disorders
      Témavezető: Dr. Szakács Réka adjunktus, Ph.D.

66/ A szkizofrénia neurokognitív aspektusai
      Neurocognitive aspects of schizophrenia
      Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.
                          Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

67/ A bipoláris affektív zavar neuokognitív aspektusai
      Neurocognitive aspects of bipolar affective disorder
      Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.

68/ A szkizofrénia idegfejlődési vonatkozásai
      Neurodevelopmental aspects of schizophrenia
      Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.

69/ Az alkohol betegek rehabilitációjának korszerű szemlélete
      Modern approaches in the rehabilitation of patients with alcohol use disorder
      Témavezető: Dr. Tari Róbert osztályvezető főorvos

70/ Alkoholbetegség neuropszichiátriai szövődményei, terápiás lehetőségek
      Neuropsychiatric complications and treatment options of alcohol use disorder
      Témavezető: Dr. Tari Róbert osztályvezető főorvos

71/ Komorbid pszichiátriai kórképek alkoholdependens betegek körében
      Comorbidity of alcohol dependence and psychiatric disorders
      Témavezető: Dr. Tari Róbert osztályvezető főorvos

72/ A stigmatizáció mint kommunikációs zavar
      Stigma as communicative trouble
      Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD    

73/ A Pszichoterápiás Hétvége mozgalom szerepe a magyar pszichiátria társadalmasodásában
      The role of Psychoterapeutic Weekend movement in the modernization of psychiatry
      Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD    

74/ Hatalom és kölcsönösség a pszichiátriai diagnózisalkotás folyamatában
      Power and mutuality along the process of creating psychiatric diagnoses
      Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD

75/ Pszichotikus páciensek csoportalapú kezelése
      Healing psychotic patients on the base of group setting
      Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD

76/ Pszichiátriai problémák médiareprezentációinak vizsgálata
      Analysing media representations of psychiatric problems
      Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán klinikai szakorvos, PhD

Az angol hallgatóknak is hirdetendők Dr. Álmos Péter, Andó Bálint, Domján Nóra, Dr. Horváth Szatmár, Dr. Kálmán János, Dr. Pákáski Magdolna, Dr. Rudisch Tibor, Dr. Szakács Réka, Dr. Szendi István és Dr. Terenyi Zoltán szakdolgozatcímei.

klinika1
klinika2