header

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Betegellátás:

+36 62 341 630

+36 62 341 634

+36 62 341 644

office.psych@med.u-szeged.hu

Intézetvezető:
Prof. Dr. Kálmán János

tanszékvezető egyetemi tanár,
az Orvostudományok Doktora

Szakdolgozati témák / Thesis topic

Mentális animáció vizsgálata szkizofréniában
Mental animation in schizophrenia
Témavezető: Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

 ADHD transzgenikus egérmodell vizsgálata
 Examination of an ADHD transgenic mouse model
Témavezető: Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

 A környezeti ingerek reprezentációjának vizsgálata szkizofréniában
 Representation of environmental triggers in schizophrenia
Témavezető: Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

Személyiségtesztek és neurokognitív vizsgálatok a klinikumban
Personality tests and neurocognitive examinations in the clinical  practice
Témavezető: Dr. Andó Bálint adjunktus, PhD, klinikai szakpszichológus

Szenvedélybetegek neurokognitív jellemzői
Neurocognitive correlates of substance-related disorders
Témavezető: Dr. Andó Bálint adjunktus, PhD, klinikai szakpszichológus

Szenvedélybetegek személyiségjellemzői
Personality correlates of substance-related disorders
Témavezető: Dr. Andó Bálint adjunktus, PhD, klinikai szakpszichológus

Viselkedéses függőségek
Behavioral addictions
Témavezető: Dr. Andó Bálint adjunktus, PhD, klinikai szakpszichológus

Neurokognitív működések pszichózisban
Neurocognition in psychosis
Témavezető: Dr. Domján Nóra PhD adjunktus, klinikai szakpszichológus

Pszichoterápiás megközelítés a pszichiátriában
Psychoterapeutic approach in psychiatry
Témavezető: Dr. Domján Nóra PhD adjunktus, klinikai szakpszichológus

Relaxációs módszerek
Relaxation methods
Témavezető: Dr. Domján Nóra PhD adjunktus, klinikai szakpszichológus

Személyiségzavarok pszichológiai vonatkozásai
Psychological correlations of personality disorders
Témavezető: Dr. Domján Nóra PhD adjunktus, klinikai szakpszichológus

A gonoszság mint elmebetegség
Evilism as a form of insanity
Témavezető: Dr. habil. Horváth Szatmár egyetemi docens, PhD

Csoportkonszenzus mögé bújtatott egyéni érdek
Hidden agenda behind consensus
Témavezető: Dr. habil. Horváth Szatmár egyetemi docens, PhD

Döntésképtelenség és frusztráció
Reluctant decision and frustration
Témavezető: Dr. habil. Horváth Szatmár egyetemi docens, PhD

Alzheimer-típusú neurodegeneráció és ízületi degeneráció endofenotípus-térképezés
Alzheimer-type neurodegeneration and arthritic degeneration: endophenotype mapping
Témavezető: Prof. Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

A nyelvi funkció zavarai Alzheimer-demenciában
Language deficits in Alzheimer’s disease
Témavezető: Prof. Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

Thyroidea-dysfunctio és neurokognitív zavar előfordulása a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél
Incidence of thyroidea dysfunction and neurocognitive disorder  in patients cared in memory clinic of Szeged
Témavezető: Prof. Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

Lipidprofil jellemzők a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél demenciaformák és súlyosság szerint
Characteristics of lipid profile in patients with different types and stages of dementia cared in memory clinic of Szeged
Témavezető: Prof. Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

Demencia rizikófaktorok előfordulása a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél
Incidence of anamnestic risk factors in patients cared in memory clinic of Szeged
Témavezető: Prof. Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

Liquordiagnosztika Alzheimer-betegségben
Cerebrospinal fluid (CSF) diagnostics in Alzheimer’s disease
Témavezető: Prof. Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

Neurokognitív zavarhoz társuló pszichózis és kezelése a szegedi Memória Klinikán
Psychosis associated with neurocognitive disorder and its management in memory clinic of Szeged
Témavezető: Prof. Dr. Kálmán János tanszékvezető egyetemi tanár

A különböző demenciaformák előfordulása a szegedi Memória Ambulancián
Incidence of different forms of dementia in patients cared in memory clinic of Szeged
Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

Antidepresszívumok alkalmazása a szegedi Memória Klinika gyakorlatában
Antidepressant medication in the  practice of memory clinic in Szeged
Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

Antidemencia szerek alkalmazása a Memória Ambulancián
Application of anti dementia medications in memory clinic of Szeged
Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

Enyhe kognitív zavar előfordulása és sajátosságai a szegedi Memória Ambulancián
Incidence and characteristics of mild cognitive impairment in memory clinic of Szeged
Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

Enyhe kognitív zavar és demencia konverzió előfordulása a szegedi Memória Ambulancia betegei között
Incidence of conversion of mild cognitive impairment to dementia in patients cared in memory clincic of Szeged
Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

Viselkedési tünetek előfordulása a szegedi Memória Ambulancián gondozott betegeknél
Incidence of behavioural and psychiatric symptoms (BPSD) in patients cared in memory clinic of Szeged
Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

Az esendőség szindróma előfordulása a szegedi Memória Ambulanciára beutalt betegeknél
Incidence of frailty syndrome in patients referred to memory clinic of Szeged
Témavezető: Dr. Pákáski Magdolna tudományos főmunkatárs, PhD

A fájdalom pszichológiája
The psychology of pain
Témavezető: Dr. Rudisch Tibor egyetemi docens, klinikai szakpszichológus Ph.D.

Alkalmazott pszichológia a gyógyításban
Applied psychology in medical care
Témavezető: Dr. Rudisch Tibor egyetemi docens, klinikai szakpszichológus Ph.D.

A szkizofrénia neurokognitív aspektusai
Neurocognitive aspects of schizophrenia
Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.
                    Dr. Álmos Péter Zoltán adjunktus, PhD

A bipoláris affektív zavar neuokognitív aspektusai
Neurocognitive aspects of bipolar affective disorder
Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.

A szkizofrénia idegfejlődési vonatkozásai
Neurodevelopmental aspects of schizophrenia
Témavezető: Dr. Szendi István egyetemi docens, Ph.D.

A stigmatizáció mint kommunikációs zavar
Stigma as communicative trouble
Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán Imre klinikai szakorvos, PhD    

A Pszichoterápiás Hétvége mozgalom szerepe a magyar pszichiátria társadalmasodásában
The role of Psychoterapeutic Weekend movement in the modernization of psychiatry
Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán Imre klinikai szakorvos, PhD    

Hatalom és kölcsönösség a pszichiátriai diagnózisalkotás folyamatában
Power and mutuality along the process of creating psychiatric diagnoses
Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán Imre klinikai szakorvos, PhD

Pszichotikus páciensek csoportalapú kezelése
Healing psychotic patients on the base of group setting
Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán Imre klinikai szakorvos, PhD

Pszichiátriai problémák médiareprezentációinak vizsgálata
Analysing media representations of psychiatric problems
Témavezető: Dr. Terenyi Zoltán Imre klinikai szakorvos, PhD

Malária előfordulása Magyarországon
Malaria cases in Hungary
Témavezető: Dr. habil. Bálint Gábor Sándor emeritus professzor

A multirezisztens TBC előfordulása trópusi körülmények között
Multiresistant TBC among tropical circumstances
Témavezető: Dr. habil. Bálint Gábor Sándor emeritus professzor

Fehérjék mérésére alkalmas új és egyben univerzális módszer kidolgozása a fluoreszcens BisANS festék alkalmazásával(Mihály Gábor, orvostanhallgató)
Témavezető: Dr. Datki Zsolt László, Dr. Gálik-Oláh Zita (társtémavezető)

Biomarkerek keresése neurodegeneratív és pszichiátriai betegségekben könny, liquor és vérszérumból proteom és transzkriptom szinten
Témavezető: Dr. Datki Zsolt László, Dr. Gálik-Oláh Zita (társtémavezető)

Rendhagyó katabolikus támadás a neurotoxikus aggregátumok ellen: egy in vivo megoldás
Témavezető: Dr. Datki Zsolt László, Dr. Gálik-Oláh Zita (társtémavezető)

A szerotonerg rendszer szerepének in vivo modellezése az élettartam szabályozásában
Témavezető: Dr. Datki Zsolt László, Dr. Gálik-Oláh Zita (társtémavezető)

Gastrointestinális motilitás mérése neuropszichiátriai kórképekben
Témavezető: Dr. Datki Zsolt László, Dr. Gálik-Oláh Zita (társtémavezető)

Élethossz növelő és öregedést lassító molekulák tesztelése in vivo rendszerben
Témavezető: Dr. Datki Zsolt László, Dr. Gálik-Oláh Zita (társtémavezető)

Hatóanyag indukált metabolizmus attenuáció pozitív hatásainak vizsgálata in vivo tesztrendszerben
Témavezető: Dr. Datki Zsolt László, Dr. Gálik-Oláh Zita (társtémavezető)

klinika1
klinika2