header

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Betegellátás:

+36 62 341 630

+36 62 341 634

+36 62 341 644

office.psych@med.u-szeged.hu

Intézetvezető:
Prof. Dr. Kálmán János

tanszékvezető egyetemi tanár,
az Orvostudományok Doktora

Egészségnevelés (Pszichiátriai Klinika)

Kurzusadatok

 • kurzus címe: Egészségnevelés (Pszichiátriai Klinika)
 • típus: szabadon választható
 • évfolyam: I-V. évfolyam
 • kredit: 2
 • meghirdetés ritmusa: első és második szemeszterben
 • órarendi idő: heti 2 óra (28 óra/félév)
 • maximum létszám: nincs korlát
 • előfeltétel: nincs
 • beszámoló: ötfokozatú - írásbeli
 • meghirdető: SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika
 • gyakorlatokért felelős: Dr. Tari Róbert
 • tanulmányi felelős: Dr. Álmos Péter
 • intézetvezető: Prof. Kálmán János
 • kapcsolattartásra kijelölt e-mail cím: office.psych@med.u-szeged.hu

Kurzus leírás

A hallgató felügyelet mellett bekapcsolódik a SZTE Pszichiátriai Klinika egészségnevelő, beteg és hozzátartozó edukációs tevékenységébe. Oktatási segédanyagok (szórólapok, plakátok, honlapok, blogok, videófelvételek) készítéséhez és edukációs felmérésekhez járul hozzá.

Oktatási cél: A hallgató megismeri a mentálhigiénia és pszichiátriai betegellátás laikusoknak szóló üzeneteit, gyakorlatot szerez a beteg és hozzátartozó oktatásban, kommunikációs készségeit fejleszti. Betekintést nyer és tapasztalatot szerez a pszichiátria preventív, terápiás és rehabilitációs színtereibe, módszereibe.

Módszer: gyakorlat

Beszámoló: ötfokozatú írásbeli vizsga

Kurzustematika

Egészségnevelés témái:

a pszichiátriai betegségek komplex etiológiája, krónikus pszichiátriai gondozás szerepe és lehetőségei, addikciók prevenciója, alváshigiénia, gyógyszerek kívánt és adverz hatásai, stigmatizáció és sztereotípiák szerepe, betegjogi vonatkozások, társadalmi rehabilitáció, álláskeresés, eMentális Egészség

Módszerei:

 • betegoktatási segédanyagok készítése;
 • egészségnevelő előadás vagy foglalkozás tartása;
 • prevencióval kapcsolatos program szervezése;
 • szakmai felkészítő tanfolyamon történő részvétel;
 • szakmai konzultáción történő jelenlét.

Kurzuskövetelmény

Az SZTE ÁOK Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának klinikai egészségnevelőkre vonatkozó rendelkezéseinek betartása:

 • A Szegedi Tudományegyetemet és az Általános Orvostudományi Kart méltó módon képviselje. Az intézet által megfogalmazott elvárásoknak, követelményeknek feleljen meg, a felkészítő szemináriumon elhangzott szabályzatot tartsa be.
 • Heti 2 órának megfelelő időt töltsön aktív egészségneveléssel, vagy ezzel kapcsolatos felkészüléssel (a felkészülésre fordított idő nem haladhatja meg az óraszám 50%-át).
 • Minden félévben, a szorgalmi időszak utolsó napjáig készítsen beszámolót munkájáról. A beszámolóban részletezze az általa végzett egészségnevelő tevékenységet, kitérve arra, hogy milyen szakmai és nem szakmai tapasztalatokra tett szert. A beszámolót az oktatási koordinátornak kell beadni.
klinika1
klinika2